Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 24Łącznie: 56986

ZEBRANIE ZARZĄDU ODDZIAŁU KUJAWSKO-POMORSKIEGO TPPW

 

W dniu 27 marca br. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości uczestniczyłem w zebraniu Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału TPPW 1918/1919. Przybyłych w progu bardzo gościnnej Szkoły witała Prezes Koła TPPW 1918/1919 w Pakości Małgorzata Dzióbkowska, jednocześnie Sekretarz Zarządu Oddziału. Przygotowanie Gospodarzy spotkania można określić jednym słowem, jako wzorowe. Obok symbolicznego poczęstunku tj.: kawy, herbaty i słodkości każdy z Nas otrzymał materiały promocyjne o Kole, Szkole oraz Kalwarii Pakoskiej. Ponadto mogliśmy zapoznać się z prezentacją multimedialną m.in. o udziale kompanii pakoskiej, mieszkańców Pakości i okolic w Powstaniu Wielkopolskim. Zwiedziliśmy również niezwykle bogatą m.in. w eksponaty salę Tradycji Szkoły z licznymi pamiątkami uczestników Powstania Wielkopolskiego. Muszę Państwu przyznać z radością, iż naprawdę w tej Placówce oświatowej czuć atmosferę Powstańczą.

 

Podczas zebranie Prezes Zarządu Oddziału Jacek Pietraszko przedstawił informacje omawiane na zebraniu Zarządu Głównego w Poznaniu. Są one bardzo istotne dla dalszego funkcjonowania struktur Towarzystwa na dołach (szczególnie w Kołach). Wkrótce pozyskamy nowy Regulamin dot. m.in. nadawania nagrody Honorowej Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu Dobosza Powstania Wielkopolskiego.  Ponadto postanowiono wprowadzić Złotą Odznakę „Wierni Tradycji”. Dalsza dyskusja spotkania  dotyczyła już spraw związanych z funkcjonowaniem Zarządu oraz Kół wchodzących w skład Kujawsko-Pomorskiego Oddziału. Skupiliśmy się na sprawach bieżących nurtujących Nasze środowiska (sprawozdania za ubiegły rok, zaległe składki członkowskie, apel o przeznaczenie 1% z zeznania podatkowego na rzecz TPPW). Kolejną omawianą problematyką było przygotowanie do VIII Zlotu Szkół i Kół im. Powstańców Wielkopolskich, który odbędzie się w dniu 18 maja w Bydgoszczy w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez Prezesa Oddziału mojego pisma z dnia 12.12.2011r., w którym to złożyłem rezygnację z funkcji wiceprezesa Zarządu Oddziału. Decyzja ta była konsekwencją nieuwzględnienia przez Zarząd Główny kandydatury Dyrektor Ziemi Szubińskiej Pani Kamili Czechowskiej, jednej z najaktywniejszych i zasłużonych dla kultywowania tradycji Powstańczych członkiń TPPW w Województwie na nagrodę Dobosza (nominowanej przez wszystkich członków Zarząd Oddziału jednogłośnie). Na zakończenie spotkania wstępnie uzgodniliśmy miejsce kolejnego spotkania Zarządu Oddziału, a będzie nim Żnin w miesiącu wrześniu. Podczas tego spotkania przedstawimy wstępne propozycje (terminy i program) uroczystości obchodów 94. rocznicy. Ponadto mamy zmierzyć się  z problematyką przygotowań do okrągłej 95. rocznicy. Tego typu rocznice rządzą się swoimi prawami i wymagają od Nas członków TPPW dodatkowego wysiłku organizacyjnego.

Pożegnaliśmy się już niemalże Świątecznych nastrojach po złożeniu wspólnych życzeń Wielkanocnych.

 

 

 

mjr Jarosław Odrobiński

 

P.S. W dniu jutrzejszym odbedzie się Zebranie Zarządu Koła. Naprawdę będzie co omawiać. Oczywiście relacja na bieżąco.

 

Autor:J.O.
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com