Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 89Łącznie: 57051

ZEBRANIE ZARZĄDU !

 

Zwołuję i jednocześnie Zapraszam Członków Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na posiedzenie Zarządu Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy
im. ppor. Franciszka Borzycha, które odbędzie się w dniu 23 maja (czwartek) o godz. 18.30 w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich (ul. Sportowa 1) sala konferencyjna.

Ze względu na ważność omawianych spraw bardzo Proszę o niezawodne stawiennictwo. W przypadku nieobecności z powodu ważnych spraw służbowych, losowych i osobistych proszę o informację telefoniczną !.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Omówienie spraw bieżących oraz podejmowanych działań i przedsięwzięć /od ostatniego posiedzenia Zarządu w dniu 07.02.2013r.
  2. Przedstawienie propozycji do „Planu imprez (uroczystości o charakterze publicznym) organizowanych przez TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy w 2014r. na terenie Gminy Mrocza” z uwzględnieniem Wniosku składanego do Dowódcy 1 blog „Ziemi Nakielskiej” dot. udziału Wojska.
  3. Omówienie stanu przygotowań do Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego /uroczystość planowana w dniu 13 sierpnia 2013r. /przedstawienie wstępnego scenariusza.
  4. Sprawy finansowe.
  5. Wolne wnioski i głosy.
  6. Przyjęcie zadań do realizacji na najbliższy okres działania /w tym omówienie przygotowań do uroczystości 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Gminie Mrocza w dniu 27 grudnia 2013r. i 5 stycznia 2014r.

 

                             Prezes Zarządu Koła

 

                            /-/ mjr rez. Jarosław ODROBIŃSKI

 

Autor:J.O.
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com