Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 111Łącznie: 57073

Zebranie Walne Sprawozdawcze - 14 marca 2014 r.

Zarząd Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy ma zaszczyt zaprosić 

Szanownych Państwa, Koleżanki i Kolegów

na Walne Zebranie Sprawozdawcze TPPW 1918/1919 Koło nr 23 w Mroczy,

które odbędzie się w dniu 14 marca (piątek) 2014 r. o godz. 17.30

w Sali konferencyjnej Ośrodka Przygotowań Olimpijskich (ul. Sportowa 1) w Mroczy.

 

W sytuacji braku kworum w pierwszym terminie zebranie odbędzie się 

w drugim terminie (w tym samym dniu tj. 14.03.2014r. po 15 minutach od pierwszego).

 

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
 5. Przekazanie prowadzenia Zebrania Przewodniczącemu Zebrania.
 6. Sprawozdania z działalności:
  1) Zarządu oraz finansowe,
  2) Komisji Rewizyjnej.
 7. Przedstawienie planu działalności i planu finansowego na rok 2014.
 8. Dyskusja.
 9. Absolutorium dla Zarządu TPPW za okres sprawozdawczy.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na rok 2014.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

 

Prezes Zarządu

 

/-/ mjr rez. Jarosław ODROBIŃSKI

Autor:MS
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com