Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 134Łącznie: 77198

Zebranie sprawozdawcze mroteckiego Koła TPPW

Dnia 25 kwietnia 2018 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 im. ppor. Franciszka Borzycha w Mroczy. Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Koła Maria Nowacka, po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono brak quorum dlatego ogłoszono drugi termin. Po przewidzianej statutem przerwie rozpoczęto zebranie. Pani Nowacka powitała zebranych, w tym Sekretarza Miasta i Gminy Mrocza Pana Zygmunta Gliszczyńskiego. Szczególnie serdecznie powitaliśmy w dniu dzisiejszym nową członkinię Koła Panią Arletę Fridehl – prawnuczkę Powstańców Wielkopolskich z okolic Inowrocławia i Markowic Antoniego i Stanisława Sobkowiaków. Następnie prowadzenie zebrania przejął mjr rez. Jarosław Odrobiński - członek Zarządu Koła. W kolejnym punkcie przyjęto jednomyślnie porządek obrad. 

W dalszej kolejności sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawiła Prezes Maria Nowacka, finansowe Skarbnik Zarządu Koła Magdalena Musiał – Resler. W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawiła jej członkini Zdzisława Jędrzejczak. Zawierał on końcowy wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy. Obecni członkowie jednogłośnie głosowali na tak, tym samym wniosek Komisji przyjęto bez uwag. 

Kolejnym punktem było omówienie realizacji zadań związanych z obchodami 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Z najbliższych przedsięwzięć to w dniu 26 maja br. odbędzie się Rajd rowerowy szlakiem Powstania Wielkopolskiego w Gminie Mrocza na trasie Mrocza-Drążno-Drzewianowo, gdzie na zakończenie można będzie zapoznać się w świetlicy wiejskiej 

z ekspozycją związaną z Powstaniem i wykazać się umiejętnościami wokalnymi w śpiewaniu pieśni patriotycznych. Kolejnym zamierzeniem będzie we wrześniu wyjazd do Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. Główna uroczystość planowana jest w dniu 5 stycznia 2019r. z udziałem m.in. wojskowej asysty honorowej z 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej”. Uroczystość rozpocznie się Mszą św., następnie dalsza część na Placu Wolności oraz zakończenie z częścią artystyczną prawdopodobnie w Sali widowiskowej MGOKiR bądź Hali widowiskowo – sportowej. W dalszej dyskusji omówiono kwestię składek oraz odznaczeń. Z kolei w wolnych wnioskach poruszono temat nadania imienia nowemu rondu, które ma powstać przy Palcu Wolności. Zebrani członkowie byli w tym pomyśle jednomyślni, ażeby zaproponować imię obecnego Patrona Koła ppor. Franciszka Borzycha. Ważny głos w dyskusji to apel mówiący 

o szczególnej opiece grobów Powstańców Wielkopolskich  na Cmentarzach w Mroczy („starym” i „nowym”). Szczególnie tych, które znajdują się na „starym” Cmentarzu. Nie można dopuścić, ażeby przyszłe pokolenia utraciły pamięć o zrywie zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oraz samych Powstańcach. W przedstawionych propozycjach była mowa również o wspólnej mogile, w której złożono by szczątki wszystkich Powstańców. Kolejna to upamiętnienie naszych bohaterów na jednej tablicy memoratywnej z wypisanymi nazwiskami. Miejsce pozostaje do dyskusji. Wypowiedzi te świadczą o poczuciu ważnej 

i odpowiedzialnej roli, jaką powinnyśmy odegrać w przekazaniu młodemu pokoleniu pamięci historycznej związanej z Powstaniem Wielkopolskim w naszej „małej Ojczyźnie”. Szczególna rola wynika także z faktu obchodzonych w tym roku Jubileuszy: 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.        

Po dyskusji w wolnych wnioskach Prezes Maria Nowacka zakończyła zebranie, dziękując za przybycie, poświęcony czas i wszelkie działanie oraz wsparcie i pomoc w kultywowanie pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim.    

 

mjr rez. Jarosław Odrobiński

 
Autor:MS

 
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com