Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 52Łącznie: 57014

Zaproszenie do Poznania

Zarząd Główny TPPW 1918/1919 wspólnie z Dyrekcją Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (biblioteki posiadającej tradycje i największe zbiory regionali wielkopolskich) organizują z okazji 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego wystawę książek dotyczących historii i tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wystawie towarzyszyć będzie spotkanie z autorami tychże książek. Termin wystawy i spotkanie autorów odbędzie się w dniu 12.12.2013 r. w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, Plac Wolności 19. Zaproszenie na to Jubileuszowe przedsięwzięcie wpłynęło również do Prezesa Zarządu mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 im. ppor. Franciszka Borzycha mjr rez. Jarosława Odrobińskiego, autora publikacji pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w Mroczy i okolicy. 90. rocznica wydarzeń” wydanej z okazji 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Na prośbę Dyrektora Biblioteki Raczyńskich Pana Wojciecha Spaleniaka powyższa publikacja w formie darowizny przekazana została i włączona do zbirów w/w Placówki. 

Autor:MS

 
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com