Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 27Łącznie: 56989

WNIOSKI DO PROJEKTU BUDŻETU - ODPOWIEDŹ !

W dniu 2. 10 br. otrzymałem pismo od Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza p. Leszka Klesińskiego z dnia 27. 09. 2013 r. dot. wniosków do projektu budżetu Gminy Mrocza na 2014 r. Oto treść:

 

Pan Jarosław Odrobiński
Prezes TPPW 1918/1919 im. ppor. Franciszka Borzycha

 

"W odpowiedzi na pismo dot. złożonych przez TPPW 1918-1919 im. ppor. F. Borzycha wniosków do projektu budżetu Gminy Mrocza na 2014 rok odnośnie wsparcia finansowego informuję, iż na organizację, we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kulury i Rekreacji w Mroczy, Gminnych obchodów 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy w dniu 5 stycznia 2014 r. na przeprowadzenie inscenizacji historycznej przedstawiającej odtworzenie walk o Mroczę z dnia 5 stycznia 1919r. przez Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Oręża z Bydgoszczy oraz na poczęstunek zaproszonych gości zaplanowane zostanie w budżecie MGOKiR w Mroczy wsparcie finansowe w wysokości 4.500,00 zł.

 

Odnośnie drugiego wniosku dot. Gminnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w dniu 1 marca 2014 r. ze względu na inicjatywę Stowarzyszenia upamiętnienia Tablicą Memoratywną Wacława Polewczyńskiego ps. "Połomski" - Żołnierza Wyklętego z Mroczy środki nie mogą pochodzić z budżetu gminy a np. z przeprowadzenia zbiórki publicznej lub innych środków pozabudżetowych."

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza

Leszek Klesiński

 

mjr rez. Jarosław Odrobiński

Autor:J.O.
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com