Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 183Łącznie: 57145

WNIOSEK ZARZĄDU KOŁA ODRZUCONY!

Zgodnie z § 6 Regulaminu przyznawania i nadawania Nagrody Honorowej Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza pn."Statuetka Króla Władysława JAGIEŁŁY", wnioskowałem w imieniu Zarządu (pismo z dnia 26.06.2013r.) o przyznanie w/w nagrody (Zgodnie z § 3 w/w Regulaminu) Instytucjom nie działającym na terenie Miasta i Gminy Mrocza tj.: 1 batalion logistyczny Ziemi Nakielskiej z Bydgoszczy oraz Jednostkę Ratownictwa Medycznego z Kowalewka, które swymi działaniami przyczyniły się do promocji Gminy Mrocza. Uzasadnienie wniosków brzmiało: "Nominowana Jednostka Wojskowa (1 blog) w swojej działalności wychowawczej i patriotycznej na czołowym miejscu umieściła takie wartości, jak: kultywowanie pamięci o ważnych wydarzeniach w historii Polski oraz o wybitnych Polakach tych, którzy oddali życie dla Ojczyzny ponosząc najwyższą ofiarę, a przejawia się to m.in. w nast. działaniu: coroczne (od 2009 r.) uczestniczenie Sztandaru, pocztu flagowego oraz pododdziału honorowego z wystawieniem posterunku honorowego w ramach wojskowej asysty honorowej podczas uroczystości patriotycznych – rocznicowych w Mroczy z okazji: Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w dniu 5 stycznia, Zbrodni Katyńskiej w m-cu kwietniu oraz Święta Wojska Polskiego – Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w sierpniu. 1 blog występuje w roli współorganizatora w/w uroczystości.

Odnośnie JRM: "Ratownicy nominowanej Jednostki: coroczne (od 2008 r. wówczas jeszcze, jako Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza z siedzibą w Drążnie następnie już pod obecną nazwą) uczestniczą aktywnie poprzez wystawienie posterunków honorowych podczas uroczystości patriotycznych – rocznicowych w Mroczy z okazji: Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w dniu 5 stycznia, Zbrodni Katyńskiej w m-cu kwietniu oraz Święta Wojska Polskiego – Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w sierpniu. Ponadto w Święto Wojska Polskiego w drugiej części (Festynie żołnierskim) Jednostka dodatkowo wystawia jeden z punktów pokazowo-instruktorski tj. prezentacja sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Jednostki (ratownictwa medycznego i specjalnego, łączności), oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy". Nagrody będą wręczane podczas głównych obchodów 620-lecia nadania praw miejskich miastu Mrocza, które odbędą się w dniu 17.08.br.

W konsekwencji przedstawionego wniosku w dniu 3 lipca odbyło się posiedzenie Kapituły Statuetki, która zdecydowała nie przyznać nagrody.

W otrzymanym w dniu 15.07.2013 r. piśmie od Przewodniczącego Kapituły Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza brak jest jekiegokolwiek uzasadnienia tej decyzji. Wystarczyło jedno lakoniczne stwierdzenie - zdanie "...nie przyznać nagrody...".

 

Prezes

mjr rez. Jarosław Odrobiński

Autor:J.O.
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com