Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 120Łącznie: 77184

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze TPPW 1918/1919 w Mroczy - nowe władze Koła

W piątek 30 stycznia 2015 r. o godz. 17:00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha, podczas którego zostały wybrane władze Koła na kolejną kadencję, tj.:

 

Zarząd:

1) Maria Nowacka - Prezes
2) Krzysztof Polewczyński - Wiceprezes
3) Justyna Piotrowska - Tojza - Sekretarz
4) Magdalena Musiał - Resler - Skarbnik
5) Jarosław Odrobiński - Członek

 

Komisja Rewizyjna:

1) Sebastian Mazur - Przewodniczący
2) Joanna Pałamarczuk - Sekretarz
3) Zdzisława Jędrzejczak - Członek

 

Podczas zebrania, uczestnicy wysłuchali także sprawozdania z działalności Zarządu i finansowego, które przedstawili: dotychczasowy Prezes Koła - Jarosław Odrobiński oraz Skarbnik - Magdalena Musiał - Resler, a także sprawozdania Komisji Rewizyjnej, zakończonego wnioskiem o udzielenie absolutorium, które przedstawiła Sekretarz Komisji Rewizyjnej - Joanna Pałamarczuk.

 

Ważnym elementem zebrania było także wybranie Delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału Kujawsko - Pomorskiego, który odbędzie się 7 marca 2015 r. Przedstawicielami naszego Koła zostali:

1) Maria Nowacka
2) Justyna Piotrowska - Tojza
3) Jarosław Odrobiński
4) Zdzisława Jędrzejczak

 

Ostatnią z uchwał, zebrani przyjęli także program dzialania na rok 2015.

 

W katalogu "Pliki do pobrania" został zamieszczony kompletny Protokół z Zebrania, wraz z załącznikami oraz podjętymi uchwałami, a także, jako oddzielny plik - Pan uroczystości na rok 2015.

 

 

Autor:J.O.

 
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com