Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 13Łącznie: 67129

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze TPPW 1918/1919 w Mroczy - 30. 01. 2015 r.

ZAPROSZENIE
na II Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze
członków Koła TPPW 1918/1919 im. ppor. Franciszka Borzycha w Mroczy

 

 

 

Zebranie odbędzie się w dniu 30 stycznia  2015 r. (piątek) o godz. 17.00. w Sali konferencyjnej Ośrodka Przygotowań Olimpijskich (ul. Sportowa 1).

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych wieloletnich członków TPPW 1918/1919 w Mroczy.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Prezydium Zebrania, w składzie:
  1) Przewodniczący Zebrania,
  2) Sekretarz Zebrania.
 6. Przekazanie prowadzenia Prezydium Zebrania.
 7. Przedstawienie Regulaminu Zebrania.
 8. Sprawozdania z działalności:
  1) Zarządu oraz finansowe,
  2) Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu za okres sprawozdawczy (Uchwała Nr 1/2015).
 11. Wybory nowych władz Koła:
  1) Ustalenie liczby członków Zarządu (Uchwała Nr 2/2015),
  2) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu wyboru (głosowania) władz Koła (Uchwała Nr 3/2015),
  3) Wybór członków Zarządu (Uchwała Nr 4/2015),
  4) Wybór członków Komisji Rewizyjnej (Uchwała Nr 5/2015),
  5) Ukonstytuowanie się Zarządu,
  6) Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej.
 12. Wybór delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału Kujawsko – Pomorskiego (Uchwała Nr 6/2015).
 13. Przyjęcie programu działania na rok 2015 (Uchwała Nr 7/2015).
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie zebrania.

 

 

 

Prezes Zarządu Koła

 

/-/ mjr rez. Jarosław Odrobiński 

Autor:MS
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com