Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 201Łącznie: 57163

Walne Zebranie Sprawozdawcze TPPW 1918/1919 w Mroczy

Zarząd Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy ma zaszczyt zaprosić

Sz. P. Koleżanki i Kolegów

na Walne Zebranie Sprawozdawcze TPPW 1918/1919 Koło nr 23 w Mroczy

które odbędzie się w dniu 6 marca (środa) 2013r. o godz. 17.00 

w Sali konferencyjnej Ośrodka Przygotowań Olimpijskich (ul. Sportowa 1).

W sytuacji braku kworum w pierwszym terminie zebranie odbędzie się w drugim terminie (w tym samym dniu tj. 06. 03. 2013 r. po 15 minutach od pierwszego)

 

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 5. Przekazanie prowadzenia Zebrania Przewodniczącemu Zebrania.
 6. Sprawozdania z działalności:
  1) Zarządu oraz finansowe,
  2) Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy.
 9. Absolutorium dla Zarządu TPPW za okres sprawozdawczy.
 10. Przyjęcie planu działalności na rok 2013.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.
Autor:MS
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com