Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 5Łącznie: 56967

Walne Zebranie OSP w Mroczy

 

W poniedziałek 20 lutego, na zaproszenie Prezesa Zarządu OSP w Mroczy p. Leszka Karkosza Prezes Naszego Koła p. Jarosław Odrobiński, a także dwaj członkowie - p. Maria Nowacka oraz Sebastian Mazur wzięli udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP w Mroczy. W trakcie zebrania, głos zabrał również p. J. Odrobiński, który w imieniu wszystkich członków Koła TPPW w Mroczy złożył podziękowanie za czynny udział druhów Strażaków OSP w Mroczy w uroczystościach patriotycznych organizowanych i współorganizowanych przez Nasze Koło w 2011 r. tj. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919, Zbrodni Katyńskiej oraz Święta Wojska Polskiego. Za wystawienie Pocztu Sztandarowego oraz Posterunku honorowego przy Obelisku Powstańczym. Ponadto w krótkim wystąpieniu wspomniał, iż Na wniosek Zarządu Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie nadała OSP w Mroczy Złoty Medal "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej". Uroczystość wręczenia odznaczenia miała miejsce w dniu 1 kwietnia w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Aktu dekoracji dokonał Przewodniczący Kujawsko - Pomorskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski Zbigniew Ostrowski.

Autor:MS

Podczas hymnu strażackiego

Podczas hymnu strażackiego

Zebrani członkowie OSP oraz goście

Zebrani członkowie OSP oraz goście

Prezes TPPW w Mroczy

Prezes TPPW w Mroczy
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com