Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 193Łącznie: 57155

UWAGA CZŁONKOWIE ZARZĄDU !


Członkowie Zarządu Koła oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej !

 

 

Drodzy Koleżanki i Koledzy !

 

     Zwołuję i jednocześnie Zapraszam na posiedzenie Zarządu Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha, które odbędzie się w dniu 28 marca (środa) o godz. 18.00 w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich (ul. Sportowa 1) sala konferencyjna.

 

Ze względu na ważność omawianych spraw bardzo Proszę o niezawodną obecność.
W przypadku nieobecności z powodu ważnych spraw losowych proszę o informację telefoniczną !!.

 

 

Planowany porządek posiedzenia:

 

 

  1. Omówienie spraw bieżących oraz podejmowanych działań i przedsięwzięć /od ostatniego posiedzenia Zarządu w dniu 14.12.2011r.
  2. Przedstawienie informacji omawianych podczas posiedzenia Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego TPPW 1918/1919 w Bydgoszczy, które odbędzie się w dniu 27.03.2012r. w Pakości.
  3. Omówienie stanu przygotowań do uroczystości z okazji 72. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Mroczy w dniu 10.04 oraz w Witosławiu w dniu 11.04.2012r.;
  4. Sprawy finansowe.
  5. Dyskusja - wolne wnioski i głosy.
  6. Przyjęcie zadań do realizacji na najbliższy okres działania.

 

 

                                    Prezes Zarządu Koła

 

 

                           /-/ mjr Jarosław ODROBIŃSKI

 

Autor:J.O.
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com