Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 99Łącznie: 57061

UWAGA CZŁONKOWIE KOŁA !!!

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami na ostatnim Zarządzie w dniu 16.11.br. (sobota) udamy się w podróż historyczno-patriotyczną szlakiem poległego w Mroczy Powstańca Wielkopolskiego kompanii jarocińskiej Feliksa Łabędzkiego. Planowany plan przedstawia się nast.: 

1. Wyjazd z Mroczy o godz. 7.30 z parkingu przy ul. Wodnej /naprzeciw budynku OSP.

2. Po drodze w Mieszkowie złożymy kwiaty i zapalimy znicze pod pomnikiem Generała Stanisława Taczaka, pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego - urodzonego w Mieszkowie. Pomnik stanął na mieszkowskim rynku 16 stycznia 2009 roku. Podczas tej uroczystości Nasze Koło, na zaproszenie Burmistrza Jarocina reprezentowali: Krzysztof Polewczyński wraz z mjr. Jarosławem Odrobińskim.

3. W Jarocinie spotkamy się z Markiem Łabędzkim - potomkiem rodziny Łabędzkich oraz Prezesem miejscowego Koła TPPW 1918/1919. W imieniu Burmistrza MiG Mrocza Leszka Klesińskiego w/w wręczymy wydane na 620-lecie Mroczy okolicznościowe albumy.

4. Wspólnie z "jarociniakami" przejedziemy do ostatniego etapu Naszej podróży do SIEDLEMINA. W rodzinnej miejscowości, na grobie "wspólnego" bohatera złożymy kwiaty i zapalimy znicze. W ten sposób oddamy hołd poległemu w Mroczy Powstańcowi kompanii jarocińskiej, w jego 125. rocznicę urodzin. Po tej ceremonii, w tym szczególnym miejscu nastąpi powrót do Mroczy. Poniżej krótki biogram:

ŁABĘDZKI Feliks -  kpr. batalionu jarocińskiego. Urodził się 17 listopada 1888 r. w Siedleminie (k. Jarocina), w rodzinie rolnika Jana
i Urszuli z Maciaszczyków. Po ukończeniu szkoły powszechnej, wyjechał w poszukiwaniu pracy do Westfalii, podejmując pracę w kopalni w Essen. W 1907 r. wrócił do Siedlemina, gdzie pracował w gospodarstwie ojca, z przerwą spowodowaną powołaniem do wojska. W 1914 r. zmobilizowany został do wojska niemieckiego. W stopniu kpr. w listopadzie 1918 r. wrócił z frontu i 15 grudnia wstąpił do oddziału pod komendą por. Z. Ostroróg-Gorzeńskiego, obejmując dowództwo sekcji, a potem plutonu. Poległ w ataku na Mroczę, jako pierwszy powstaniec baonu jarocińskiego i zarazem jedyny Powstaniec w tej walce. Początkowo pochowany był w Mroczy. Po kilku dniach jego matka, z pomocą rodziny, przewiozła zwłoki do rodzinnej wsi, gdzie został pochowany. W 1928 r. b. powstańcy ufundowali mu pomnik, który odsłonięty został z honorami wojskowymi. W 1939 r. Niemcy zniszczyli pomnik, rodzina zdołała uratować tylko pamiątkową tablicę. Po 1920 r. jednej z ulic w Mroczy nadano jego imię.


mjr rez. Jarosław OdrobińskiAutor:J.O.
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com