Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 177Łącznie: 57139

Uroczystości upamiętniające Powstanie Wielkopolskie w Mroczy.

W dniu 5 stycznia 2013 roku w Mroczy odbyły się Gminne uroczystości upamiętniające 94. rocznicę Wybuchu Powstania Wielkopolskiego połączone z obchodami 620-Lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Mrocza. Po przemarszu w rytm werbli z Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy kompani honorowej, pocztów sztandarowych i gości z placu przy MGOKiR i remizie OSP w Mroczy do kościoła p.w. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP została odprawiona przez ks. Wojciecha Cierniaka - proboszcza Parafii /Dziekana Dekanatu Mrocza Msza Święta w intencji poległych Powstańców Wielkopolskich z udziałem Sztandaru – wojskowej asysty honorowej 1 batalionu logistycznego "Ziemi Nakielskiej" i klasy wojskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy, pozostałych  Sztandarów: Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego TPPW 1918/1919 w Bydgoszczy, Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Mroczy, Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy. Oprawę muzyczną zapewnił Chór " Cecylia" w Mroczy pod kierunkiem organistę i dyrygenta Bogusława Okoniewskiego. Po mszy świętej uczestnicy przeszli ulicami Mroczy na Plac Wolności gdzie odbyła się druga część uroczystości. Po wciągnięciu flagi państwowej przy dźwiękach hymnu narodowego została oddana salwa honorowa, a następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Obeliskiem upamiętniającym udział mieszkańców Mroczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 (odsłoniętym w dniu 5 stycznia 2009 r. – w 90. rocznicę wydarzeń) i Tablicy ku Czci Feliksa Łabędzkiego. Następnie Uczestnicy wspólnie odśpiewali Rotę.

Przy dźwiękach „Marsylianki Wielkopolskiej” z Placu Wolności w kolumnie wszyscy udali się na końcową część uroczystości do sali gimnastycznej Gimnazjum w Mroczy. Przybyłych powitał mjr. rez. Jarosław Odrobiński - Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha. Na uroczystość przybyli m.in. Jan Rulewski - Senator RP, Kosma Złotowski - Poseł na Sejm RP, Potomkowie Powstańców Wielkopolskich 1918-1919, ks. Wojciech Cierniak - proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Mroczy, Mieszko Klawikowski - Sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Lidia Dąbrowska - Zespół d/s Miejsc Pamięci Narodowej K-P UW w Bydgoszczy, Tadeusz Sobol - Starosta Nakielski, Andrzej Kinderman - Wicestarosta Nakielski, Ignacy Pogodziński - Burmistrz Szubina, Romuald Rosiński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy wraz z radnymi, Leszek Klesiński - Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, reprezentujący Szefa WSzW w Bydgoszczy płk. Jana Rynkiewicza ppłk Adam Ciesielski - Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy, płk. w st. spocz.  Edward Łączny - Wiceprezes Kujawsko - Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Bydgoszczy, bryg. Franciszek Sobiechowski - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nakle nad Notecią, hm Teresa Bachta – Komendantka Hufca Nakielskiego, Kamila Czechowska – Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej wraz z Piotrem Adamczewskim – Prezesem Koła TPPW 1918/1919 w Szubinie,  Stefan Kubicki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nakle nad Notecią /Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, Lucyna Góra - Mrotek – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy wraz z uczniami klas wojskowych, którzy brali aktywny udział rok temu w 93. rocznicę w dniu 5.01.2011r. oraz w dniu 27. 12. 2012 r. m.in. wystawiając posterunki honorowe, kpt. rez. Marek Zwiefka z członkami Stowarzyszenia  Miłośników Historii i Oręża z Bydgoszczy, Krzysztof Napieralski – Komendant Jednostki Ratownictwa Medycznego w Kowalewku  wraz z podległymi Ratownikami. Jednostka jest z Nami na uroczystościach corocznie od 2008r. /wcześniej, jako Jednostka Ratowniczo - Poszukiwawcza z siedzibą w Drążnie, Piotr Marosz – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Koronowie Oddział w Mroczy,  płk rez. Waldemar Owczarzak – Sołtys Brzozy, Kamila Łączna – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, Stefan Kabaciński – Prezes Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Adam Tchórzewski – radny RM w Nakle nad Not. z delegacją, Maria Nowacka – Przewodnicząca Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych, Tomasz Kokoszewski – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Mroczy, Hanna Polewczyńska – Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty, Danuta  Radecka – Dubiel – Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy  wraz z uczniami, Maria Jolanta Miler – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy wraz z uczniami/harcerzami, Grażyna Stachowska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Mroczy   i wielu innych zacnych gości. Rys historyczny wydarzeń w Mroczy w dniach 5-6 stycznia 1919 roku przedstawił mjr. rez. Jarosław Odrobiński, natomiast Leszek Klesiński - Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym nawiązał do wydarzeń związanych z Powstaniem Wielkopolskim i rozpoczynających się obchodów 620-Lecia nadania praw miejskich Miastu Mrocza.

 

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia przyznane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie oraz Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wniosek Zarządu mroteckiego Koła. Srebrne medale "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej" otrzymali: Piotr Marosz - wnuczek powstańca wielkopolskiego z Nakła nad Notecią /Dyrektor BS w Koronowie Oddział Mrocza, Małgorzata Kaźmierczak - nauczycielka Gimnazjum w Mroczy, Magdalena Musiał - Resler – sekretarz Zarządu Koła TPPW w Mroczy. Odznaki Honorowe Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej otrzymali: Tadeusz Sobol - Starosta Nakielski, Danuta Radecka - Dubiel - Dyrektor Gimnazjum w Mroczy, Grażyna Stachowska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Mroczy, Franciszek Szwajkowski - syn powstańca wielkopolskiego, kpr. Adam Młodzik - żołnierz 1 blog "Ziemi Nakielskiej" - członek Koła TPPW w Mroczy, Kazimierz BaliniakZdzisława Jędrzejczak - członkowie Koła TPPW w Mroczy.

 

Następnie wręczone zostały specjalnym aktem nadania repliki flag powstańczych z 1918 roku. Otrzymali je z rąk Prezesa  Zarządu Koła mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego i wiceprezesa Krzysztofa Polewczyńskiego: Lucyna Góra - Mrotekkpt. rez. Marek ZwiefkaKrzysztof NapieralskiLeszek KlesińskiDanuta Radecka - DubielMaria Jolanta Miler oraz Grażyna Stachowska. W ten sposób chcemy zachęcić Państwa, a w przyszłości mieszkańców Gminy Mrocza do wywieszania obok biało-czerwonych flag wręczonych flag Powstańczych w celu uczczenia kolejnych rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego w dniu 27 grudnia oraz 5 stycznia.

 

W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie i Chór Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy /pod kierunkiem dyrygenta Karola Koziela. Dodatkowo uczestnicy uroczystości zostali zapoznani z wystawą z Muzeum Ziemi Szubińskiej pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w fotografii”, z prezentacją przygotowaną już po raz kolejny przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Bydgoszczy - Narodowe Siły Rezerwowe oraz eksponatami uzbrojenia, umundurowania prezentowanymi przez Stowarzyszenie Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy /po raz pierwszy w Mroczy.

 

Na zakończenie prowadząca uroczystość Justyna Piotrowska - Tojza – członkini mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 zaprosiła w imieniu Organizatorów wszystkich Uczestników na skromny poczęstunek przygotowany ze środków UMiG w Mroczy. 

 

Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński, Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja  i Wniebowzięcia  NMP w Mroczy ks. Dziekan Wojciech Cierniak oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha, którego Prezes mjr rez. Jarosław Odrobiński występował w roli głównego koordynatora wspomnianej uroczystości.


Współorganizatorami byli: 1 batalion logistyczny „Ziemi Nakielskiej” w Bydgoszczy - Dowódca ppłk Piotr Lewandowski, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy – Dyrektor Danuta Radecka – Dubiel, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy – Dyrektor Kamila Łączna, Jednostka Ratownictwa Medycznego w Kowalewu – Komendant Krzysztof Napieralski, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy – Komendant ppłk Adam Ciesielski  oraz Stowarzyszenie  Miłośników Historii i Oręża z Bydgoszczy pod kierunkiem kpt. rez. mgr Marka Zwiefki.

 

Dziękuję wszystkim Państwu za wsparcie i udzieloną pomoc w organizację oraz uczestnictwo w tym niezwykłym dla Naszego Miasta wydarzeniu. Był to niezwykle duży wysiłek organizacyjny. Jednocześnie apeluję do mieszkańców Grodu nad Rokitką o aktywniejsze uczestnictwo i włączenie się w te ważne obchody rocznicowe. Jesteśmy to winni Naszym Przodkom niezwykle dzielnym i bohaterskim Powstańcom Wielkopolskim walczącym o wyzwolenie i niepodległość Polski. 

 

 

 

mjr rez. Jarosław Odrobiński

Autor:MS

 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com

Komentarze