Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 180Łącznie: 57142

UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH POWSTAŃCZYCH ORAZ INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA !

W dniu 31.01.2014r. - pomimo trudnych warunków atmosferycznych delegacja mroteckiego Koła uczestnicyła w obchodach 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Kcyni. Na zaproszenie m.in. Dziekana Dekanatu Kcynia Proboszcza Parafii pw. Wniebowzięcia NMP ks. Kan. Michała Kosteckiego, Burmistrza Kcyni Piotra Hemmerlinga, Przewodniczącej Rady Miejskiej Gabrieli Repczyńskiej, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Kcyni Eweliny Marczak oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni Ilony Kurdelskiej do Kcyni udały się Maria Nowacka - sekretarz Koła oraz członkinie Maria Sobota i Joanna Pałamarczuk. Była to kolejna już uroczystość w powiecie nakielskim, która przywróciła pamięć z tamtego okresu. Uczestnictwo licznie zgromadzonej młodzieży napawa optymizmem, że pamięć o zwycięskim Powstaniu nie zaginie i będzie kutywowana.


Drugim ważnym wydarzeniem w w/w dniu dla członków Naszego Koła, które wynikało z naszej inicjatywy dotyczącej Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" była niewątpliwie obecność na sesji Rady Miejskiej w Mroczy dr. Marka Szymaniaka - Głównego specjalisty Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku Delegatura IPN w Bydgoszczy. Wygłosił on dla zgromadzonych na sali sesyjnej radnych, sołtysów, przewodniczących Zarządów Osiedli, kierowniczej kadry Urzędu Miasta i Gminy oraz pozostałych zaproszonych gości prelekcję pt. "Życie wybitnego mroczanina - Wacław Polewczyński 1898-1948". Następnie dr Szymaniak wraz z wiceprezesem Koła Krzysztofem Polewczyńskim udali się do Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego, gdzie prelekcji na w/w temat wysłuchali uczniowie klas VI. Były to przedsięwzięcia realizowane przed główną uroczystością w dniu 1 marca br., kiedy to odbędzie się m.in. msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych, odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej Żołnierza Niezłomnego z Mroczy Wacława Polewczyńskiego ps. "Połomski". Szczególy uroczystości niebawem ukażą się na stronie w formie plakatu.

Kolejną uroczystością, w której będziemy uczestniczyć będą zaplanowane na dzień 18.02 uroczystości 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Zamościu, następnie w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie. Organizatorami w/w uroczystości są: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie Janusz Nowakowski. Dziękujemy za zaproszenie.

mjr rez. Jarosław Odrobiński     

Autor:J.O.
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com