Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 40Łącznie: 57002

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ !

W dniu dzisiejszym tj. 15.08.2014r. delegacja naszego Koła w składzie: Maria Nowacka, Krzysztof Polewczyński oraz mjr rez. Jarosław Odrobiński uczestniczyła w Nakle nad Not. w uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny w nakielskiej farze, następnie po uczcie duchowej złożyliśmy wraz z innymi delegacjami wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim. Pomnik Katyński poświęcono oficerom, podoficerom, policjantom z terenu powiatu nakielskiego pomordowanym m.in. w Starobielsku, Ostaszkowie oraz Katyniu. Z Gminy Mrocza na Tablicach memoratywnych na Pomniku znajdują się nazwiska oficerów: zamordowanych przez NKWD strzałem w tył głowy w 1940 roku w Katyniu mjr. Bronisława STOJACZYKA i kpt. Wacława LENCKOWSKIEGO oraz por. pil. Zygmunta KURNATOWSKIEGO-MIELŻYŃSKIEGO zamordowanego przez NKWD strzałem w tył głowy w 1940 roku w Starobielsku.

 

Główna część uroczystości odbyła się  na nakielskim Rynku. Po wciągnięciu na maszt flagi państwowej przy dźwiękach hymnu Polski Mazurka Dąbrowskiego wszystkich przybyłych powitał i okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Nakielski Tadeusz Sobol. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Silvana Oczkowska - radna Sejmiku Województwa, mjr Bogdan Ziołek - zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy, Andrzej Kornaszewski - prezes Zarządu Wojewódzkiego LOK w Bydgoszczy, ks. prałat Grzegorz Nowak, płk Jan Maternowski - dyr. Zakładu Karnego w Potulicach. st. bryg. Roman Kłos - Komendant Powiatowy PSP w Nakle nad Notecią wraz z zastępcą st. bryg. Franciszkiem Sobiechowskim, delegacja 1 batalionu logistycznego Ziemi Nakielskiej w składzie: kpt. Grzegorz Szewczykowski, por. Beata Miszewska, mł. chor. Maciej Rozen oraz samorządowcy: Sławomir Napierała - Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Piotr Kalamon - zastępca burmistrza, Andrzej Kinderman - Wicestarosta Nakielski, Leszek Gutkowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego i goście z Freyming-Merlebach Jean Luis Lewandowski z małżonką, radni powiatowi i miejscy. Po okolicznościowym wystąpieniu wręczono odznaczenia i odznaki.

 

Na wniosek Zarządu mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 im. ppor. Franciszka Borzycha Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej otrzymał Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Nakle nad Notecią, a odznakę honorową Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej otrzymał mjr. rez. Witold Błasiak. Z upoważnienia Przewodniczącego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego Wicewojewody Kujawsko - Pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego Medal i odznakę wręczył Starosta Nakielski Tadeusz Sobol w asyście mjr. Bogdana Ziołka - zastępcy Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy oraz Prezesa TPPW 1918/1919 w Mroczy mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego.

 

Po wręczeniu odznaczeń uczestniczące w uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności Wojsku Polskiemu. Wojskową asystę honorową tj. pododdział honorowy, poczet flagowy i wartę pod pomnikami wystawili żołnierze 1 blog Ziemi Nakielskiej w Bydgoszczy. Dodatkowo przy pomniku asystę stanowili funkcjonariusze Zakładu Karnego w Potulicach. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta z OSP w Nakle nad Notecią pod batutą Moniki Falender.

 

Więcej szczegółów z uroczystości wraz z fotogalerią na stronie www.kurier-nakielski.pl

 

 

 

mjr rez. Jarosław Odrobiński

Autor:J.O.
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com