Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 150Łącznie: 57112

Święto Wojska Polskiego w Mroczy

W dniu 13 sierpnia 2013 roku w Mroczy odbyła się po raz piąty uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego oraz Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w ramach obchodów 620 – lecia nadania praw miejskich miastu Mrocza. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji żołnierzy Wojska Polskiego oraz Społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy w kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja, którą odprawił ks. Wojciech Cierniak - Proboszcz Parafii.

Po Mszy nastąpił przemarsz w kolumnie marszowej na Plac Wolności. Przed Obeliskiem upamiętniający udział mieszkańców Mroczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, odbyła się główna – ceremonialna uroczystość. Przybyłych Gości, mieszkańców Gminy Mrocza w imieniu organizatorów powitał mjr. rez. Jarosław Odrobiński - Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha, główny koordynator i pomysłodawca uroczystości. W krótkim przemówieniu mjr. rez. Odrobiński przypomniał ponadto genezę Święta Wojska Polskiego i ich obchodów w Mroczy. 

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Mieszko Klawikowski - Sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Lidia Dąbrowska z Zespołu Miejsc Pamięci Narodowej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Tadeusz Sobol - Starosta Nakielski, Leszek Klesiński - Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza wraz z Kierownikami Referatów i Dyrektorami Jednostek Organizacyjnych UMiG w Mroczy, Romuald Rosiński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy wraz z pozostałymi radnymi, mjr. Bogdan Ziołek - Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy, Edmund Łączny - Wiceprezes Zarządu Kujawsko - Pomorskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, podkom. Roman Kalisz - Komendant Komisariatu Policji w Mroczy, Krzysztof Napieralski - Komendant Jednostki Ratownictwa Medycznego w Kowalewku, kpt. rez. Marek Zwiefka - Stowarzyszenie Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy. Przewodniczący Jednostek Pomocniczych/Zarządów Osiedli i Sołtysi Gminy Mrocza. Prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Mroczy – Tomasz Kokoszewski,  Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Mroczy – Renata Bolka.

Podczas uroczystości wręczono mł. kpt. PSP Izabeli Błasiak srebrny medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. W dalszej części głos zabrali: Leszek Klesiński, Romuald Rosiński i Maria Jolanta Miler - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy. Po salwie honorowej oddanej przez kompanię honorową 1 batalionu logistycznego "Ziemi Nakielskiej" w Bydgoszczy delegacje złożyły pod Obeliskiem wiązanki kwiatów (dodatkowo delegacja Koła TPPW w składzie: Maria Nowacka, Maria Sobota oraz Marian Wiśniewski złożyła je na Cmentarzu parafialnym – na grobie Patrona ppor. F. Borzycha oraz Tablicy Memoratywnej ku Pamięci Oficerów WP, mjr. Bronisława STOJACZYKA i kpt. Wacława LENCKOWSKIEGO - zamordowanych wiosną 1940 roku przez NKWD w Katyniu).

Po oficjalnych uroczystościach przed Obeliskiem, w sali gimnastycznej Szkoły odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów, których przygotowali nauczyciele Justyna Misterkiewicz - Hamowska i Janusz Paliwoda. Następnie na przyległym terenie przy Szkole Podstawowej 1 batalion logistyczny „Ziemi Nakielskiej” zaprezentował umundurowanie, sprzęt i uzbrojenie wojskowego oraz pokaz dynamiczny nowoczesnych działań bojowych Wojska Polskiego z użyciem środków pozoracji pola walki. Nad całością działań „kunsztu żołnierskiego” czuwał kpt. Piotr Sikora – dowódca kompanii. Uczestnicy uroczystości wraz z przybyłymi licznie mieszkańcami Mroczy i Gminy Mrocza mieli także okazję zapoznać się z zasadami pierwszej pomocy, sprzętem do wspinaczki, którą demonstrowali ratownicy Jednostki Ratownictwa Medycznego z Kowalewka. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy na oddzielnym stoisku udostępniła materiały dotyczące służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych. Nie zabrakło również ekspozycji prezentowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy.

Na zakończenie uroczystości członkowie TPPW 1918/1919 w Mroczy serwowali bezpłatnie wszystkim obecnym grochówkę przygotowaną przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Mrocza ze środków finansowych – datków członków Towarzystwa (Państwa Krystyny i Józefa Daroniów, Krzysztofa Polewczyńskiego oraz mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego). Organizatorami dzisiejszych uroczystości byli: Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha oraz Dyrektor SP im. WP w Mroczy. Współorganizatorami byli: 1 batalion logistyczny "Ziemi Nakielskiej" w Bydgoszczy – dowódca ppłk Piotr Lewandowski, Parafia p.w. św. Mikołaja w Mroczy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy – Komendant ppłk Adam Ciesielski, Jednostka Ratownictwa Medycznego w Kowalewku i Stowarzyszenie Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy.

Autor:MS

 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com

Komentarze