Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 84Łącznie: 77148

Święto 1 batalionu logistycznego Ziemi Nakielskiej – ze Statuetkę Króla Władysława JAGIEŁŁY w tle

Dnia 12 maja 2016 roku przedstawiciel samorządu mroteckiego, radny Rady Miejskiej w Mroczy, członek mroteckiego Zarządu Koła TPPW 1918/1919 im. ppor. F. Borzycha mjr rez. Jarosław Odrobiński uczestniczył w Bydgoszczy, na zaproszenie Dowódcy 1 blog ppłk. Andrzeja Kondrata w uroczystości z okazji święta 11. rocznicy wręczenia sztandaru 1 batalionu logistycznego Ziemi Nakielskiej. Po wprowadzeniu na plac apelowy pododdziałów ppłk Andrzej Kondrat złożył meldunek płk. Dariuszowi Żuchowskiemu Dowódcy 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej, a następnie dokonano przeglądu pododdziałów. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt wszystkich przybyłych zaproszonych gości powitał dowódca batalionu. W uroczystości uczestniczyli m.in. Tomasz Miłowski Starosta Nakielski, Sławomir Napierała Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, nadkom. Małgorzata Brola Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią, st. bryg. Roman Kłos Komendant Powiatowy PSP w Nakle nad Notecią oraz przedstawiciele pozostałych batalionów wchodzących w skład 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej.

 

Po okolicznościowych wystąpieniach ppłk. Andrzeja Kondrata, płk. Dariusza Żuchowskiego, Tomasza Miłowskiego, mjr rez. Jarosław Odrobiński przekazał w imieniu Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy Andrzeja Brzóski, Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Leszka Klesińskiego oraz pozostałych radnych RM wyrazy szacunku, serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności dla Dowódcy 1 blog oraz dla całego stanu osobowego żołnierzy, pracowników cywilnych i rodzin. Jednocześnie podziękował za przychylny stosunek do realizowanych wspólnych działań i przedsięwzięć, cykliczne daleko idące wsparcie w organizację uroczystości patriotycznych w Gminie Mrocza. W imieniu Przewodniczącego „KAPITUŁY Statuetki Króla Władysława Jagiełły" radny Odrobiński wręczył Statuetkę Króla Władysława JAGIEŁŁY, nadaną za promowanie wartości historyczno-patriotycznych w Gminie Mrocza. Statuetkę Kapituła nadała na wniosek radnego Odrobińskiego członka mroteckiego Zarządu Koła TPPW 1918/1919 im. ppor. F. Borzycha, gdzie w uzasadnieniu czytamy m.in. „Nominowana Jednostka Wojskowa w swojej działalności wychowawczej i patriotycznej na czołowym miejscu umieściła takie wartości, jak: kultywowanie pamięci o ważnych wydarzeniach w historii Polski oraz o wybitnych Polakach tych, którzy oddali życie dla Ojczyzny ponosząc najwyższą ofiarę, a przejawia się to m.in. w nast. działaniu: coroczne już od 2009r. uczestniczenie żołnierzy 1 blog Ziemi Nakielskiej w uroczystościach organizowanych w Mroczy i na terenie Gminy Mrocza przez mroteckie Koła TPPW 1918/1919 im. ppor. Franciszka Borzycha, wspólnie z ks. Proboszczem parafii mroteckiej, Urzędem Miasta i Gminy w Mroczy, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Mroczy, Szkołą Podstawową im. A. Mickiewicza w Witosławiu oraz Szkołą Podstawową im. Wojska Polskiego w Mroczy, w Poczcie wraz ze Sztandarem batalionu, poczcie flagowym oraz pododdziału honorowego wraz z wystawieniem posterunku honorowego w ramach wojskowej asysty honorowej podczas gminnych uroczystości patriotycznych – rocznicowych z okazji: Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w dniu 5 stycznia, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca, Zbrodni Katyńskiej i rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem obchodzonej w miesiącu kwietniu oraz Święta Wojska Polskiego – Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w sierpniu.

Każdorazowo 1 blog Ziemi Nakielskiej wystąpił w roli współorganizatora w/w uroczystości, angażując przy tym znaczny procent żołnierzy wchodzących etatowo w skład Jednostki. Tym samym żołnierze 1 blog poprzez aktywny udział w w/w przedsięwzięciach przyczyniają się do promocji Gminy Mrocza w środowisku żołnierskim Bydgoszczy i nie tylko, na szczeblu wojewódzkim oraz krajowym związanym z działalnością Sił Zbrojnych - Ministerstwa Obrony Narodowej. Jako główny pomysłodawca, organizator wspomnianych uroczystości, autor scenariuszy, zaproszeń od początku do końca koordynowałem je zgodnie z obowiązującym ceremoniałem wojskowym na przestrzeni tych siedmiu lat z wszystkimi podmiotami - współorganizatorami, występując zgodnie z obowiązującymi przepisami z odpowiednimi wnioskami do Dowódcy batalionu o skierowanie żołnierzy do udziału w naszych przedsięwzięciach, jak również innych Instytucji”. Następnie w dalszej części uroczystości z okazji święta, tego szczególnego dnia wręczono żołnierzom batalionu nagrody, odznaki pamiątkowe, ryngrafy, grawertony. Uroczystość zakończyła defilada poddziałów batalionu oraz część artystyczna i spotkanie okolicznościowe, które odbyło się na terenie Ośrodka Sprawności Fizycznej 1 Brygady Logistycznej.

 

Decyzją z dnia 7 kwietnia 2005 r. Minister Obrony Narodowej nadał nazwę wyróżniającą 1. batalionowi logistycznemu: „Ziemi Nakielskiej” dla podkreślenia więzi łączącej żołnierzy 1. batalionu ze społecznością ziemi nakielskiej. 1 blog 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w dniu 21 maja 2005 roku na rynku w Nakle nad Notecią otrzymał sztandar wojskowy (ufundowany przez społeczność nakielską).

 

Dzięki realizowanej współpracy naszego Koła TPPW z 1 blog Ziemi Nakielskiej mieszkańcy Gminy Mrocza mają okazję uczestniczyć i jednocześnie brać czynny udział w uroczystościach przeprowadzonej zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

Członek Zarządu Koła TPPW 1918/1919
im. ppor. F. Borzycha
Radny RM w Mroczy

 

mjr rez. Jarosław Odrobiński

Autor:MS

 
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com

Komentarze