Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 41Łącznie: 67157

Statut

 

Rozdział VII
Majątek Towarzystwa


§ 57


Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.


§ 58


Na fundusze Towarzystwa składają się:
1) wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
2) dotacje, zapisy i darowizny,
3) wpływy z działalności statutowej.


§ 59

  1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Główny.
  2. Władze Oddziału Towarzystwa są obowiązane zarządzać majątkiem Towarzystwa zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny.

§ 60

  1. Oświadczenie w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby, prezes lub wiceprezes i skarbnik.
  2. Dla ważności pism, dokumentów i pełnomocnictw w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika Zarządu Głównego.

§ 61


Uchwały dotyczące uszczuplenia majątku Towarzystwa podejmuje się większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. Wymagają one zgody władzy rejestracyjnej.

 

Rozdział VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa


§ 62

  1. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały zwyczajnego lub nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy z ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie uchwały zapadają bez względu na ilość uprawnionych osób obecnych na Zjeździe.
  2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Towarzystwa Krajowy Zjazd Delegatów zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła komisję likwidacyjną.
  3. Uchwała Walnego Zjazdu o przeznaczeniu majątku Towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

§ 63


Wszelkie zmiany w statucie uchwalone przez walne zebranie członków lub Krajowy Zjazd Delegatów obowiązują po zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

 

Poznań, dnia 24 kwietnia 1999 r.

 

Zmiany dokonane w Statucie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, na II Krajowym Zjeździe w dniu 24 kwietnia 1999 r., zostały zarejestrowane ma mocy Postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12.10.1999 r. Nr Ns Rej. ST 442/99

Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com