Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 34Łącznie: 56996

Spotkanie na "szczycie" w UMiG Mrocza

 

W dniu 13.09.2013r. z inicjatywy członków Zarządu Koła odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza z Panem Leszkiem Klesińskim Burmistrzem MiG Mrocza. Zarząd reprezentowali: Maria Nowacka, Krzysztof Polewczyński oraz mjr rez. Jarosław Odrobiński. Celem tego „roboczego” spotkania było zapoznanie Gospodarza Gminy z planami oraz już zrealizowanymi przedsięwzięciami dot. przygotowywanych przez Nasze Koło uroczystości na terenie Gminy Mrocza. Przekazaliśmy do wiadomości Burmistrzowi przesłane do Dowódcy 1 blog Ziemi Nakielskiej oraz Orkiestry Wojskowej Wnioski dot. udziału żołnierzy 1 blog oraz muzyków z Orkiestry w planowanych przez Nasze Koło uroczystościach w 2014 r. tj. w dniu 5 stycznia Gminnych obchodów 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy (planujemy przeprowadzić rekonstrukcję walk o Mroczę z dnia 5 stycznia 1919 r. - przygotowaną przez członków Stowarzyszenia Miłośników Historii i Oręża z Bydgoszczy) oraz Gminnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" (z tej okazji planowane jest w dniu 1 marca m.in. odsłonięcie i poświęcenie na ścianie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy Tablicy Memoratywnej upamiętniającej Wacława Polewczyńskiego ps. „Połomski” - Żołnierza Wyklętego z Mroczy). Przy tej przyszłej uroczystości pozyskaliśmy już nieocenioną pomoc i wsparcie od Pana dr. Marka Szymaniaka z bydgoskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku (m.in. opracowanie biogramu i kalendarium o mroteckim bohaterze oraz projektu Tablicy). Przesłaliśmy również do Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy Wniosek o wydanie opinii w sprawie upamiętnienia Miejsca Pamięci Narodowej tj. projekt Tablicy memoratywnej – upamiętniającej w/w „Żołnierza Wyklętego” pochodzącego z Mroczy. Powyższe Pismo przewodnie - Wniosek wraz ze wszelkimi wymaganymi załącznikami (także szczegółowym Planem przedsięwzięć towarzyszących temu wydarzeniu oraz scenariuszem uroczystości w dniu 1 marca) otrzymał do wiadomości Burmistrz, jako jednocześnie Przewodniczący MiejskoGminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Ponadto Przedstawiliśmy Panu Klesińskiemu potrzeby wsparcia finansowego ze strony Urzędu związane z tymi przedsięwzięciami. Zresztą działając na podstawie Uchwały nr LII/48/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2010 r., zgodnie z § 2 ust. 3 przekazałem, również jako radny Rady Miejskiej w Mroczy na ręce Burmistrza MiG Mrocza (do wiadomości Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy oraz Przewodniczącego Komisji Budżetu, Infrastruktury Gospodarczej i Rolnictwa RM) wnioski do projektu budżetu Gminy Mrocza na 2014r., z jednoczesną prośbą o ich uwzględnienie i wydzielenie środków budżetowych m.in. na te w/w uroczystości. W przypadku nie przyznania w/w środków na powyższe cele uroczystości będą miały charakter okrojony i nie będzie możliwe oddanie szczególnego charakteru oraz należnej Czci wywodzącym się z Mroczy Powstańcom Wielkopolskim oraz jedynemu „Żołnierzowi Wyklętemu”, który oddał życie za swoją niezłomną postawę Patrioty - służbą dla II RP oraz działalnością konspiracyjną. Niestety mroteckie TPPW nie dysponuje takim potencjałem finansowym.Pan Burmistrz zapewnił Nas o dokładnej analizie przedstawionej prośby odnośnie wsparcia finansowego. O decyzji w powyższej sprawie zostaniemy niebawem poinformowani. Na tym spotkanie zakończono. Dziękujemy Panie Burmistrzu za przyjęcie Nas oraz wysłuchanie przedstawionych spraw i podejmowanych tematów. Z ramienia Zarządu głównym koordynatorem powyższych przedsięwzięć i działań (m.in. autorem wszystkich pism, wniosków wytworzonych w Kole oraz scenariuszy uroczystości) jest mjr rez. Jarosław Odrobiński.


 

Autor:J.O.
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com