Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 93Łącznie: 57055

Przywracanie pamięci o Żołnierzu Niezłomnym z MroczyW dniu 5 listopada 2015r. w Mroczy, w 67. rocznicę śmierci śp. Wacława Polewczyńskiego ps. „POŁOMSKI”, poniesionej na skutek doznanych obrażeń w czasie katorżniczych przesłuchań przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w więzieniu na Zamku w Rzeszowie, odbyła się kolejna uroczystość związana z upamiętnieniem wybitnego mroczanina, patrioty i bohatera promocja książki dr. Marka Szymaniaka „Nade wszystko Ojczyzna ...” Wacław Polewczyński "POŁOMSKI" (1898 - 1948).


Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania przez przybyłych na plac przed szkołą Hymnu Polski Mazurka Dąbrowskiego, następnie złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą Wacława Polewczyńskiego ps. „Połomski” umieszczoną na budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy. Wartę honorową pod Tablicą pełnili uczniowie-harcerze miejscowej szkoły. Tablicę odsłonięto podczas uroczystości gminnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca 2014r. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do Kościoła parafialnego, gdzie Proboszcz ks. Wojciech Cierniak koncelebrował Mszę. Św. We Mszy udział wzięły także Poczty Sztandarowe ze Sztandarami Szkoły Podstawowej im. WP w Mroczy oraz Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu. 


Głównym punktem uroczystości była promocja książki dr. Marka Szymaniaka z bydgoskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Licznie zgromadzeni goście przybyli do sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. Tę ostatnią część uroczystości rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy zmarłego w dniu 5 listopada 1948 roku śp. Wacława Polewczyńskiego pseudonim konspiracyjny „Połomski”.


Koordynator powyższego przedsięwzięcia mjr rez. Jarosław Odrobiński powitał zaproszonych gości, najbliższą rodzinę zmarłego, wnuczki Annę Wawrowską-Gazińską z córką Agnieszką z Gdyni, Elżbietę Wawrowską z Gdańska oraz wnuki Andrzeja Michalaka z Katowic i Krzysztofa Zajdzikowskiego z Gdańska, harcerzy, uczniów, mieszkańców Mroczy i Gminy Mrocza, Nakła nad Not., Bydgoszczy – także dalszych krewnych i członków rodziny oraz pozostałych przybyłych wśród nich m.in. członków Stowarzyszenia Patriotyczno-Historycznego  1939 w Nakle nad Not. W uroczystości uczestniczyli m. in.  Mieszko Klawikowski – Sekretarz Kujawsko-Pomorskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, Lidia Dąbrowska – Zespół ds. Miejsc Pamięci Narodowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ks. Wojciech Cierniak – Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Mroczy  – Dziekan Dekanatu Mrocza, Radosław Mrugowski – Przewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego z żoną, Leszek Klesiński – Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza wraz z Zygmuntem Gliszczyńskim – Sekretarzem MiG w Mroczy oraz Urzędnikami, Edyta Cisewska – Naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy z delegacją oraz autorem książki Markiem Szymaniakiem. Andrzej Brzóska – Przewodniczący RM w Mroczy wraz z radnymi: Renatą Bolka, Henrykiem Kimberem, Włodzimierzem Kobyłeckim z żoną, Arkadiuszem Lange i Jarosławem Okonkiem, ponadto Stefan Kabaciński – Prezes Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z członkami Koła, Tomasz Kokoszewski – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Mroczy,  Leszek Karkosz –Komendant Gminny OSP w Mroczy, Danuta  Radecka – Dubiel – Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy wraz z Gronem nauczycielskim, Maria Jolanta Miler – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy wraz z Gronem nauczycielskim i uczniami, Violetta Erdmann – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witosławiu im. Adama Mickiewicza wraz z Gronem nauczycielskim i uczniami, Grono nauczycielskie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie, Grażyna Stachowska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Mroczy, Grzegorz Okoniewski – Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy,  byli radni RM w Mroczy. Obecni byli także członkowie mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 im. ppor. F. Borzycha na czele z p. Marią Nowacką – Prezes Zarządu Koła. Szczególnym gościem na wieczorze autorskim był p. Józef Żernicki z Białych Błot, społecznik, historyk z zamiłowania który z niezwykłą starannością, konsekwencją oraz skutecznością upamiętnia lokalnych bohaterów Żołnierzy Niezłomnych w różnych formach od tablic pamiątkowych poprzez pomniki, wydawnictwa, rekonstrukcje zdarzeń i nazwy ulic. 


W dalszej części spotkania dr Marek Szymaniak odpowiadał na pytania o swojej książce „Nade wszystko Ojczyzna ...” Wacław Polewczyński ps. "Połomski" (1898 - 1948). Mówił min. o etapie początkowym swojej pracy, inspiracji, występujących trudnościach, w jaki sposób dowiedział się o nieznanym dotychczas życiu rodzinnym, okresie szkoły, służby w Wojsku Polskim, pracy zawodowej po odejściu ze  służby, działalności konspiracyjnej, przyczynach i okolicznościach aresztowania oraz ostatnim okresie życia tj. bestialskim śledztwie prowadzonym przez funkcjonariuszy UB, urodzonego w Mroczy Wacława Polewczyńskiego. Uczestnika walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej Polskiej (1919-1920), żołnierza WP, urzędnika państwowego, Żołnierza Wyklętego, członka niepodległościowego podziemia antykomunistycznego na Rzeszowczyźnie, łącznika i szefa placówki Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (Narodowej Organizacji Wojskowej) w Jarosławiu (1946r.). W międzyczasie, w wolnych od prezentacji chwilach wręczono podziękowania osobom, którzy wspierali te działania. Przekazano także na ręce Dyrektor Placówek oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest Organem prowadzącymi oraz Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy książki. Była także okazja do pozyskania od dr. Marka Szymaniaka – autora książki dedykacji.


Organizatorami uroczystości byli: Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy – Edyta Cisewska, Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Mroczy  - Wojciech Cierniak oraz Zarząd Koła TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha. Koordynatorem całego przedsięwzięcia był mjr rez. Jarosław Odrobiński członek Zarządu mroteckiego Koła, radny RM w Mroczy.


Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tego niezwykle ważnego w ponad 622-letniej historii Mroczy wydarzenia. Naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy oraz dr. Markowi Szymaniakowi, Proboszczowi Parafii pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Mroczy oraz Organiście, Dyrektor SP im. WP w Mroczy, Dyrektor MGOKiR w Mroczy, Dyrektorowi Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy oraz Prezes Zarządu Koła TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. F. Borzycha. Bez ich pomocy nasz mrotecki bohater nie byłby tak godnie i dostojnie upamiętniony. Ponadto ludziom dobrej woli, którzy wsparli nas finansowo w zabezpieczenie skromnego poczęstunku, byli to: Jarosław Okonek, Monika Hy-Pinkowska, Robert Czepnik,  Aldona Laskowska, Krzysztof Polewczyński i piszący te słowa. Dziękujemy !!!


Zgodnie z deklaracją złożoną przez autora prezentowana książka trafi do bibliotek miejskich, gminnych, szkół. Można ją będzie także zakupić w siedzibie bydgoskiej Delegatury IPN przy ul. Grudziądzkiej 9/15 w Bydgoszczy w punkcie sprzedaży w godzinach pracy tej Instytucji.
mjr rez. Jarosław Odrobiński

Autor:MS

  
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com

Komentarze