Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 75Łącznie: 57037

Posiedzenie Zarządu za Nami !

 

W obecności wszystkich członków Zarządu Koła oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w dniu 24.10.br. odbyło się kolejne już w roku bieżącym posiedzenie, zaproponowany porządek został zrealizowany w całości. Ponadto w dodatkowym punkcie w ramach obowiązującego porozumienia skarbnik Koła Magdalena Musiał-Resler, jednocześnie pracownik Banku Spółdzielczego w Koronowie Oddział w Mroczy przedstawiła w szerokiej gamie ofertę w/w Banku wraz z materiałami promocyjnymi. 

Znaczna część spotkania poświęcona była planowanym uroczystościom tj. 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Gminie Mrocza w dniu 27.12.br. i 5.01.2014r.  Prawdopodobnie dzień 5 stycznia będzie uroczystością Powiatowo-Gminną (takie są ustalenia na chwilę obecną), chociażby ze względu na planowaną inscenizację historyczną w Mroczy na Placu Wolności walk o Mroczę z dnia 5 stycznia 1919r. Kolejną, która jest dla Nas olbrzymim wyzwaniem będzie 1 marca 2014r. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Planujemy wówczas na Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy odsłonić Tablicę memoratywną upamiętniającą „Żołnierza Wyklętego” z Mroczy Wacława Polewczyńskiego ps. „Połomski”. Uzyskaliśmy już deklaracje pomocy i wsparcie m.in. nast. Instytucji: Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z Warszawy, Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku Delegatura w Bydgoszczy (dr Marek Szymaniak przygotował biogram, kalendarium oraz projekt Tablicy „Wyklętego” z Mroczy). Udział weźmie także wojskowa asysta honorowa żołnierzy z 1 batalionu logistycznego Ziemi Nakielskiej oraz Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy. Będziemy Państwa na bieżąco informować o scenariuszu, jak również dalszych przygotowaniach.    

Na zakończenie przyjęto ważne dla najbliższego okresu działalności Koła terminy: w dniu 16.11.br. odbędzie się wyjazd do Siedlemina - rodzinnej miejscowości oraz miejsce pochówku Feliksa Łabędzkiego, Powstańca Wielkopolskiego kompanii jarocińskiej, poległego w Mroczy podczas walk o Mroczę.
W tym roku mija 125. rocznica urodzin bohatera Powstańca, patrona jednej z ulic w Mroczy. Chcemy na miejscu na grobie złożyć kwiaty i zapalić znicze (szczegóły podróży niebawem ukażą się na stronie). Kolejnym jest 13.12.br. – planujemy w tym dniu spotkać się w tym szczególnym dla Nas okresie przed Bożym Narodzeniem. Podobnie jak rok temu spotkaniu przy symbolicznym poczęstunku towarzyszyć będzie opłatek oraz wspólne śpiewanie kolęd.

    

mjr rez. Jarosław Odrobiński

 

 

Autor:J.O.
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com