Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 204Łącznie: 57166

Posiedzenie Zarządu Koła TPPW c.d.n.

W dniu 07.02  odbyło się pierwsze w 2013 r. posiedzenie Zarządu Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha.

Porządek obejmował nast. sprawy:

 • Omówienie przez Prezesa Zarządu Koła mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego spraw bieżących oraz podejmowanych działań i przedsięwzięć przez Zarząd /od ostatniego posiedzenia Zarządu w dniu 17. 10. 2012 r.
 • Aktualizację „Planu imprez (uroczystości o charakterze publicznym organizowanych przez TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy w 2013 r. na terenie Gminy Mrocza”. Dodatkowymi przedsięwzięciami, które zostały włączone do planu są:
  a) wyjazd studyjno - historyczny w dniu 07. 04. 2013 r. do Bydgoszczy oraz Brzozy, gdzie w dniu 15. 01. 2012 r. miało miejsce odsłonięcie Pomnika Powstańców Wielkopolskich. Planujemy m.in. zapoznać się z historią Pomnika następnie złożyć kwiaty. W Bydgoszczy złożymy kwiaty pod Grobem - Pomnikiem Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego;
  b) w dniu 17. 11. 2013 r. mija 125. rocznica urodzin Feliksa Łabędzkiego, Powstańca kompanii Jarocińskiej, który zginął w walkach o Mroczę w dniu 5 stycznia 1919 r. Chcemy w tym dniu złożyć kwiaty i zapalić znicze na cmentarzu w Siedleminie (rodzinnej miejscowości rodziny Łabędzkich), na grobie Feliksa Łabędzkiego. Dodatkowo planujemy spotkanie z kuzynem Feliksa Łabędzkiego Markiem  Łabędzkim w Jarocinie oraz spotkanie z członkami Koła TPPW z Jarocina. W drodze powrotnej planujemy złożenie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem przywódcy Powstania generała Stanisława Taczaka w Mieszkowie (odsłoniętego w 2009 r. w 90. rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919). 
 • Przygotowanie do Walnego Zebrania Członków Koła. Przyjęliśmy wstępny termin Zebrania w dniu 06. 03. 2013 r. Dokonano podziału zadań dla poszczególnych członków Zarządu odnośnie procesu przygotowawczego. Zarówno o terminie, jak również miejscu Walnego Zebrania po ustaleniu członkowie Koła zostaną powiadomieni w terminie i sposobem określonym w Statucie TPPW oraz dodatkowo informacja ukaże się na Naszej stronie.
 • Omówienie stanu przygotowań do Uroczystości z okazji 73. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Mroczy /planowana uroczystość w dniu 11 kwietnia 2013r./ - przebieg zgodny z planem.
 • Sprawy finansowe przedstawiła w wystąpieniu Skarbnik Koła Magdalena Musiał - Resler. Płynność finansowa Koła zachowana, symboliczne składki członkowskie oraz wpłacane darowizny niektórych członków Koła zapewniają bieżące funkcjonowanie.
 • Wolne wnioski i głosy, w tym punkcie porządku Uczestnicy głównie skupili się na braku pomieszczenia /lokalu, w którym mieściłaby się Siedziba Koła. Dotychczasowa (od początku powstania Koła) mieści się w domu prywatnym. W pełni zaakceptowano skierowane w dniu 28. 01 br. Pismo/ prośbę do Burmistrza MiG Mrocza Leszka Klesińskiego o wydzielenie takiego lokalu (spełniającego wszelkie wymogi pomieszczenia biurowego na tego typu działalność).
 • Przyjęcie zadań do realizacji na najbliższy okres działania /przedstawienie do akceptacji wstępnego /roboczego planu uroczystości 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Gminie Mrocza w dniu 05. 01. 2014 r. Do zadań zakwalifikowano m.in.: reprezentowanie Koła w dalszych uroczystościach z okazji 94. rocznicy Powstania Wielkopolskiego na terenie Powiatu Nakielskiego, przygotowanie Walnego Zebrania Członków Koła.

 
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com