Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 139Łącznie: 57101

Posiedzenie Zarządu Koła TPPW

W dniu 17.06. br. odbyło się „przedwakacyjne” posiedzenie Zarządu Koła poszerzone o Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Porządek spotkania obejmował:

  • omówienie spraw bieżących oraz podejmowanych działań i przedsięwzięć /od walnego zebrania sprawozdawczego w dniu 14.03.2014 r. do dnia 16 czerwca - przedstawił je Prezes Zarządu Koła, 
  • przedstawienie wstępnych propozycji do „Planu imprez (uroczystości o charakterze publicznym) organizowanych przez TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy w 2015 r. na terenie Gminy Mrocza” (rozmach uroczystości w przyszłym roku będzie skromniejszy, bez udziału wojskowej asysty honorowej żołnierzy 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej”, na dzień 15.01.2015 r. zaplanowano Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków mroteckiego Koła), 
  • omówienie przedsięwzięcia - konkursu fotograficznego pt. „Zamień komputer na aparat – utrwal Miejsca Pamięci Narodowej – miejsca związane z ważnym wydarzeniem historycznym w Gminie Mrocza”
  • sprawy finansowe (płynność finansowa zachowania, zwrócono uwagę na zaległe jeszcze składki członkowskie), 
  • wolne wnioski i głosy (wiodącym tematem było omówienie aktualnych „losów” pisma skierowanego w dniu 24.03.2014 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy, dodatkowo otrzymali je Przewodniczący Komisji stałych RM odnośnie propozycji Zarządu, nadania imion nowopowstałym rondom wzdłuż obwodnicy miasta Mroczy przy DW 241) 
  • oraz przyjęcie do realizacji zadań na najbliższy okres działania /m.in. przeprowadzenie konkursu fotograficznego (przesłanie stosownych pism wraz z Regulaminem do Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Mrocza, Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza ds. Profilaktyki Uzależnień, Sekretarza Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy, od dnia 23.06 Regulamin Konkursu dostępny będzie na naszej stronie oraz stronie urzędowej UMiG w Mroczy), 
  • przygotowanie Zebrania Zarządu Koła, planowanego w dniu 17.09.2014 r., wówczas to nastąpi omówienie w/w konkursu oraz wręczenie nagród laureatom. Przyjęty porządek zebrania został zrealizowany w całości. Na tym posiedzenie zakończono.

 

 

 

mjr rez. Jarosław Odrobiński

 
Autor:MS
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com