Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 146Łącznie: 57108

Posiedzenie Zarządu Koła - 23-01-2014 r.

Mrocza, dnia 07.01.2014 r.

 

Szanowni Państwo!
Członkowie Zarządu Koła!
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej!

 

Zwołuję i jednocześnie Zapraszam na posiedzenie Zarządu Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha, które odbędzie się w dniu 24 stycznia (piątek) o godz. 17.30 w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich (ul. Sportowa 1) sala konferencyjna.

 

Ze względu na ważność omawianych spraw bardzo Proszę o niezawodne stawiennictwo.
W przypadku nieobecności z powodu ważnych spraw służbowych, losowych i osobistych proszę o informację telefoniczną.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Omówienie spraw bieżących oraz podejmowanych działań i przedsięwzięć /od ostatniego posiedzenia Zarządu w dniu 24. 10. 2013 r.
  2. Przedstawienie do zatwierdzenia „Planu imprez (uroczystości o charakterze publicznym) organizowanych przez TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy w 2014 r. na terenie Gminy Mrocza” z uwzględnieniem Wniosków składanych do Dowódcy 1 blog „Ziemi Nakielskiej” oraz Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy dot. udziału Wojska. 
  3. Omówienie stanu przygotowań do przedsięwzięcia związanego z obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Mroczy /uroczystość planowana w dniu 1 marca 2014r., m.in. planowane odsłonięcie i poświęcenie Tablicy memoratywnej (na ścianie SP im. WP w Mroczy) upamiętniającej mieszkańca Mroczy, „Żołnierza Wyklętego” - Wacława Polewczyńskiego ps. „Połomski”. 
  4. Sprawy finansowe. 
  5. Wolne wnioski i głosy, dyskusja. 
  6. Przyjęcie do realizacji zadań na najbliższy okres działania /przygotowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Koła.
 
Autor:MS
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com