Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 66Łącznie: 67182

Posiedzenie Zarządu Koła - 07-11-2014 r.

Zwołuję i jednocześnie Zapraszam na posiedzenie Zarządu Koła TPPW 1918/1919 im. ppor. Franciszka Borzycha w Mroczy, które odbędzie się w dniu 7 listopada (piątek) o godz. 16.30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji  (ul. Śluzowa 6 - sala na parterze).

Ze względu na ważność omawianych spraw bardzo Proszę o niezawodne stawiennictwo.

W przypadku nieobecności z powodu ważnych spraw służbowych, losowych i osobistych proszę o informację telefoniczną !

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Podsumowanie i omówienie oraz wręczenie nagród i podziękowań – za udział w konkursie fotograficznym pt. „Zamień komputer na aparat - utrwal Miejsca Pamięci Narodowej – miejsca związane z ważnym wydarzeniem historycznym w Gminie Mrocza” – w obecności Sekretarza Komitetu Ochrony Pamięci Walk Męczeństwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego p. Mieszko Klawikowskim oraz p. Lidii Dąbrowskiej z Zespołu ds. Miejsc Pamięci Narodowej K-P Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
  2. Omówienie spraw bieżących oraz podejmowanych działań i przedsięwzięć /od ostatniego posiedzenia Zarządu w dniu 17. 06. 2014 r.
  3. Podjęcie decyzji odnośnie apelu-prośby Towarzystwa Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie tj. wsparcia budowy Pomnika Generała broni Józefa DOWBORA-MUŚNICKIEGO w Lusowie.
  4. Sprawy statutowe /organizacyjne.
  5. Sprawy finansowe.
  6. Wolne wnioski i głosy, dyskusja.
  7. Przyjęcie do realizacji zadań na najbliższy okres działania (przygotowanie obchodów 96. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, przygotowanie do Zebrania sprawozdawczo-wyborczego w 2015 r.).

 

 

Prezes Zarządu Koła

/-/ mjr rez. Jarosław ODROBIŃSKI

Autor:MS
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com