Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 21Łącznie: 56983

Posiedzenie Zarządu Koła

Mrocza, dnia 26.09.2013 r.

 

Szanowni Państwo!
Członkowie Zarządu Koła!
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej!

 

Zwołuję i jednocześnie Zapraszam na posiedzenie Zarządu Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha, które odbędzie się w dniu 24 października (czwartek) o godz. 18.30 w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich (ul. Sportowa 1) sala konferencyjna.

 

Ze względu na ważność omawianych spraw bardzo Proszę o niezawodne stawiennictwo.

 

W przypadku nieobecności z powodu ważnych spraw służbowych, losowych i osobistych proszę o informację telefoniczną.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Omówienie spraw bieżących oraz podejmowanych działań i przedsięwzięć /od ostatniego posiedzenia Zarządu w dniu 23.05.2013 r.
  2. Przedstawienie do zatwierdzenia „Planu imprez (uroczystości o charakterze publicznym) organizowanych przez TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy w 2014r. na terenie Gminy Mrocza” z uwzględnieniem Wniosków składanych do Dowódcy 1 blog „Ziemi Nakielskiej” oraz Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy dot. udziału Wojska.
  3. Omówienie wstępnego stanu przygotowań do Gminnych Uroczystości 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy w dniu 5 stycznia 2014 r. oraz przedsięwzięć związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Mroczy /uroczystość planowana w dniu 1 marca 2014 r., m.in. planowane odsłonięcie i poświęcenie Tablicy memoratywnej (na ścianie SP im. WP w Mroczy) upamiętniającej mieszkańca Mroczy, „Żołnierza Wyklętego” - Wacława Polewczyńskiego ps. „Połomski” /przedstawienie wstępnych Planów i scenariuszy uroczystości.
  4. Sprawy finansowe.
  5. Wolne wnioski i głosy, dyskusja.
  6. Przyjęcie do realizacji zadań na najbliższy okres działania /przygotowania do obchodów 125. rocznicy urodzin Feliksa Łabędzkiego. Wyjazd do Jarocina, Siedlemina oraz Mieszkowa  (plan w dniu 17 listopada 2013r.). Ponadto przygotowanie się do Spotkania opłatkowego (pokoleń) członków Koła w miesiącu grudzień 2013r. (ustalenie daty, podział obowiązków). Dodatkowo do obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w dniu 27.12.2013r./. Dotyczy udziału delegacji Koła w uroczystościach wojewódzkich w Bydgoszczy oraz upamiętnienie w/w wydarzenia w miejscach związanych z Powstaniem Wielkopolskim w Gminie Mrocza (zapalenie zniczy pod Obeliskiem upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 z Mroczy i okolic na Placu Wolności, pod Tablicą memoratywną upamiętniającą Feliksa Łabędzkiego – poległego w Mroczy Powstańca Wielkopolskiego z kompanii jarocińskiej,  na Cmentarzu parafialnym w Mroczy na grobie Patrona Naszego Koła – dowódcy  Powstańców z Mroczy ppor. Franciszka Borzycha oraz w Drążnie po głazem z Tablicą upamiętniającą śmierć Powstańca z Nakła nad Notecią Józefa Balcerzaka.

 

 

Prezes Zarządu Koła

/-/ mjr rez. Jarosław ODROBIŃSKI

Autor:MS
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com