Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 29Łącznie: 67145

Posiedzenie Zarządu – podsumowanie konkursu !

 

W dniu 7.11. br. podczas posiedzenia Zarządu mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 im. ppor. Franciszka Borzycha dokonano podsumowania Gminnego Konkursu Fotograficznego pt. „Zamień komputer na aparat – utrwal Miejsca Pamięci Narodowej – miejsca związane z ważnym wydarzeniem historycznym w Gminie Mrocza”. Celem było propagowanie wśród młodzieży szkolnej edukacji historycznej – poznawania lokalnego patriotyzmu (miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami z historii Regionu, Gminy) w zamian za rezygnację z nadmiernego korzystania z komputera (spędzania kilkunastu godzin dziennie na grach, zabawach komputerowych, które w ostateczności są przyczyną różnego rodzaju uzależnień). Ponadto celem konkursu była również promocja Miasta i Gminy Mrocza poprzez ukazywanie jej walorów historycznych w połączeniu niewątpliwie z walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi. Organizatorem konkursu było TPPW 1918/1919 Koło im. ppor. F. Borzycha w Mroczy,przy współudziale Sebastiana Mazura - Pełnomocnika Burmistrza d/s Profilaktyki Uzależnień w Mroczy oraz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.

 

Zgodnie z przyjętym Regulaminem wpłynęły dwie prace: Jagody Jasińskiej – uczennicy klasy VIB Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy oraz Justyny Talarczyk  uczennicy klasy IIA Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy. Obydwie uczennice odebrały w dniu dzisiejszym, w obecności rodziców z rąk Sekretarza Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Kujawsko – Pomorskiego p. Mieszko Klawikowskiego, p. Lidii Dąbrowskiej z Zespołu ds. Miejsc Pamięci Narodowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego – inicjatora w/w konkursu dyplomy za uczestnictwo wraz z licznymi nagrodami książkowymi. Po tej oficjalnej części i przerwie spowodowanej na kawę i słodycze oraz dyskusji w kuluarach, głównie na tematy związane z historią odbyła się druga część Zarządu. Podczas, której w całości zrealizowano przyjęty porządek.     

 

mjr. rez. Jarosław Odrobiński

Autor:J.O.
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com