Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 457Łącznie: 2158

PODPISANIE POROZUMIENIA !

Mając na uwadze współpracę z Firmami, które wspierają działalność Naszego Koła pełniąc rolę tzw. "mecenasu historycznego" podpisaliśmy Porozumienie z Bankiem Spółdzielczym w Koronowie (Bankiem ze 120-letnimi tradycjami) na mocy którego Towarzystwo wyraża zgodę na nieodpłatne umieszczenie na stronie mroteckiego TPPW - www.powstanie.wielkopolskie.mrocza.net odsyłacza (linku) w formie graficznej do strony internetowej Banku o nazwie www.bskoronowo.com.pl. W myśl wspomnianego Porozumienia Bank wyraża zgodę na nieodpłatne umieszczenie na stronie www.bskoronowo.com.pl odsyłacza (linku) w formie graficznej do strony internetowej Towarzystwa o nazwie www.powstanie.wielkopolskie.mrocza.net

Dziękujemy Zarządowi Banku Spółdzielczego w Koronowie za przyjęcie współpracy. Liczymy, iż będzie ona owocna z korzyścią dla obydwu stron. Jednocześnie Jesteśmy otwarci na dalsze formy współpracy z innymi Firmami.

Za Zarząd Koła 

Prezes mjr Jarosław Odrobiński

 

 

Autor:J.O.
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com