Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 454Łącznie: 2155

PO POSIEDZENIU ZARZĄDU KOŁA !

 

W dniu 05 czerwca br. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Zarządu Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha.

 

Porządek posiedzenia obejmował m.in.:


1.      Omówienie spraw bieżących oraz podejmowanych przez członków Koła i Zarządu działań i przedsięwzięć /od ostatniego posiedzenia Zarządu
w dniu 28.03.2012r. do dnia dzisiejszego.

2.      Przedstawienie do akceptacji Wniosków o nadanie „Medalu i Odznaki honorowej „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”. Popozytywnej ocenie przedstawionych propozycji przez Zarząd Wnioski w dniu 06.06 br. przesłane będą do Kujawsko-Pomorskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy celem dalszego rozpatrzenia.

3.      Omówienie stanu przygotowań do uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego i Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego
w Mroczy w dniu 11.08.2012r. /przedstawiono proponowany scenariusz uroczystości, odbyło się spotkanie „robocze” z Dowódcą 1 blog „Ziemi Nakielskiej” w Bydgoszczy, Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy oraz Przewodniczącą Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej. Niebawem (po wszelkich już ustaleniach) przedstawimy na Naszym forum szczegółowy scenariusz wspomnianej uroczystości.

4.    Sprawy finansowe /płynność finansowa Koła zachowana, składki jak również darowizny "hojnych" darczyńców na działalność wpłacane są na bieżąco. Dziękujemy w szczególności osobom wspierającym Koło.

5.     Dyskusja - wolne wnioski i głosy /omówiono udział delegacji w dniu jutrzejszym w uroczystości pogrzebowej najbliższego członka Rodziny Naszej członkini Zarządu Koła. Łączymy się w bólu z Koleżanką Justyną po stracie najbliższej Osoby - Ojca, jednocześnie składamy wyrazy szczerego współczucia.

6.      Przyjęcie zadań do realizacji na najbliższy okres działania /przygotowania a następnie aktywny udział w uroczystości w dniu 11.08.2012r., określono priorytety do Planu na 2013r. (w szczególności przy składaniu Wniosku do Dowódcy 1 blog „Ziemi Nakielskiej” o udział żołnierzy, jako wojskowej asysty honorowej w organizowanych przez Nasze Koło uroczystościach w Mroczy /tymi szczególnymi wydarzeniami będą: 05.01 – 94. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 11.04 – 73. rocznica Zbrodni Katyńskiej oraz 15.08 – Święto Wojska Polskiego i Dzień Patrona Szkoły Podstawowej), ponadto przyjęto wstępnie termin kolejnego posiedzenia Zarządu Koła na przełomie września/października br.

 

Za Zarząd

Prezes mjr Jarosław Odrobiński

Autor:J.O.
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com