Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 467Łącznie: 2168

O nas

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, z siedzibą Zarządu Głównego powstało w dniu 30 stycznia 1989 roku, z inicjatywy grupy członków Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70-lecia Powstania Wielkopolskiego i jest stowarzyszeniem kontynuującym tradycje powstańcze, działającym na rzecz upowszechniania historii i wartości związanych ze zwycięskim czynem niepodległościowym 1918/1919 roku.

Myśl o utworzeniu Towarzystwa zrodziła się z potrzeby i oczekiwań środowiska powstańczego. Wiek i nieubłaganie zmniejszające się z tego powodu szeregi żyjących powstańców ograniczały działalność Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego.

Głównym celem działalności Towarzystwa jest zachowanie w pamięci i świadomości społeczeństwa zwycięskiego czynu Wielkopolan i jego historycznego znaczenia dla odrodzonej po latach zaborów Ojczyzny – II Rzeczypospolitej, głównie poprzez upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, tradycji patriotyzmu, odpowiedzialności obywatelskiej i wielkopolskiej organizacji oraz pracowitości. 

Towarzystwo zrzesza przedstawicieli rodzin uczestników Powstania Wielkopolskiego  oraz osoby zainteresowane kontynuacją tradycji i wartości, które legły u podstaw zwycięskiego zrywu niepodległościowego. 

Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego działają głównie w miejscowościach objętych zrywem niepodległościowym 1918/1919 roku, a więc obejmują one obszar województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskie-go. W województwach tych istnieją Zarządy Oddziału Towarzystwa. Kół aktualnie jest 51 i działają one ponadto w Legnicy, Szczecinie i Warszawie. 

Cele swojej działalności Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego realizuje m.in. poprzez organizowanie spotkań, prelekcji, sesji popularno-naukowych, konkursów, rajdów „Szlakiem Walk Powstanie Wielkopolskiego”, zlotów młodzieży ze szkół i jednostek harcerskich. Współdziała z władzami państwowymi i samorządowymi w organizowaniu obchodów kolejnych rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz zapewnianiu opieki nad pomnikami i miejscami pamięci czynu ludu wielkopolskiego. Gromadzi i zabezpiecza dokumenty oraz eksponaty związane z Powstaniem Wielkopolskim. Towarzystwo było inicjatorem otwarcia w Poznaniu w odwachu na Starym Rynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com