Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 36Łącznie: 67152

NIE - dla propozycji Naszego Koła nadania imion rondom obwodnicy Mroczy

W dniu dzisiejszym tj. 3. 10. 2014 roku odbyła się 50. prawdopodobnie przedostatnia Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej w Mroczy. Pan Romuald Rosiński – Przewodniczący RM poinformował, iż kwestią nazewnictwa rond wzdłuż obwodnicy Miasta Mroczy zajmie się nowa Rada. Niestety opieszałość p. Przewodniczącego - członka Zarządu Koła TPPW na Nasz wniosek - pismo z dnia 24. 03. 2014 r. w sprawie nadania imion nowo powstałym rondom wzdłuż obwodnicy Miasta Mroczy było przyczyną odłożenia tej kwestii na nieznany czas.  Jest to typowe zaniechanie przez w/w czynności służbowych wynikających z Art. 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w której pkt. 2. brzmi: Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: podpunkt 13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników).

Przypominam, że członkowie Koła byli pierwszymi pomysłodawcami nadania nazw powstającym rondom wzdłuż DW 241 - obwodnicy Miasta Mroczy. Pierwsze nasze pismo z konkretnymi propozycjami zostało przekazane do  Przewodniczącego RM w Mroczy - p. Romualda Rosińskiego oraz Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza p. Leszka Klesińskiego już w dniu 12. 10. 2011 roku. Drugie wspomniane powyżej przekazaliśmy do Przewodniczącego RM w dniu  24. 03. 2014 r. Z jego treścią możecie się Państwo zapoznać  na naszej stronie. Nasze propozycje to: powstałe rondo wzdłuż ul. Bydgoskiej nazwać im. Króla Władysława JAGIEŁŁY (dla upamiętnienia faktu nadania w dniu 17 sierpnia 1393 roku Miastu Mrocza praw miejskich. W ten oto sposób ten Władca Polski wpisał się na trwale w historię Mroczy). Drugie rondo powstające na przedłużeniu ul. Kościuszki (w kierunku Więcborka) nazwać im. Arnolda z WAŁDOWA (na cześć założyciela Miasta Mroczy, który nie został po dzień dzisiejszy upamiętniony) oraz trzecie powstałe wzdłuż ul. Nakielskiej im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 (na cześć Powstańców Wielkopolskich z Mroczy i okolic, którzy na przełomie roku 1918/1919 podjęli walkę z Zaborcą o wolną Mroczę a tym samym i Ojczyznę).

 

mjr rez. Jarosław Odrobiński

Autor:J.O.
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com