Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 9Łącznie: 56971

NASZE STANOWISKO !!!

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy Pan Romuald ROSIŃSKI ! W związku z przedłożeniem Radzie Miejskiej projektu Uchwały w sprawie wzniesienia pomnika w mieście Mrocza przy ul. Plac Wolności Przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Pana Leszka Klesińskiego, pragnę w imieniu członków Naszego Koła przedstawić Panu Przewodniczącemu (jednocześnie członkowi Zarządu) stanowisko w powyższej kwestii.Na wstępie trochę historii związanej z tym miejscem oraz niezwykłym dla Mroczy wydarzeniem i uroczystością. W dniu 5 stycznia 2009 r. Koło mroteckie było głównym organizatorem - koordynatorem uroczystości odsłonięcia Obelisku upamiętniającego udział i walkę mieszkańców Mroczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 przy Placu Wolności w Mroczy w ramach Obchodów 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Patronat honorowy nad uroczystością sprawował minister Obrony Narodowej Bogdan KLICH, którego reprezentował gen. bryg. Jerzy KRZYWIECKI - szef Sztabu Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Program uroczystości obejmował m.in.: występ chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, mszę Świętą z udziałem Wojskowej asysty honorowej (Kompanii honorowej ze Sztandarem 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej” oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Pomorskiego Okręgu Wojskowego), część główną na Placu Wolności - odsłonięcie Obelisku wraz z tablicą memoratywną (przez gen. bryg. Jerzego KRZYWIECKIEGO, córkę Powstańca Wandę PAJZDERSKĄ, Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu Stefana BARŁOGA, Przewodniczącą Rady Powiatu Nakielskiego Małgorzatę WALERYŚ - MASIAK oraz Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Wiesława GOZDKA). Głos zabierali m.in. wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Dariusz KURZAWA, Starosta Nakielski  Andrzej KINDERMAN, Burmistrz Wiesław GOZDEK oraz Prezes TPPW 1918/1919 w Mroczy mjr Jarosław ODROBIŃSKI. Uroczystość zakończono częścią artystyczną w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy, podczas której wręczono nagrody zwycięzcom Konkursów i podziękowania. Całość zakończył poczęstunek z tortem przygotowany wspólnie przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Mrocza. Za nim doszło do tego wydarzenia byliśmy inicjatorami powołania Honorowego Komitetu Obchodów 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Mroczy, w skład którego weszło 31 osób. Należało wykonać „mrówczą” pracę m.in.: przemieścić głaz (darowizna Pana Benedykta Olejnika z Zabartowa), wykonać projekt Tablicy memoratywnej oraz scenariusz uroczystości (autor mjr Jarosław Odrobiński), pozyskać Honorowy Patronat (stosowne pisma do MON oraz RZA WP), wykonać tablicę (darowizna członka Koła - wnuczka Powstańca z Mroczy Pawła Wintrowicza) oraz zebrać środki finansowe na w/w przedsięwzięcia, jak również poczęstunek i część Ryngrafów pamiątkowych oraz nagród konkursowych wręczanych podczas części zakończeniowej. Był to niesamowicie duży wysiłek organizacyjny zakończony sukcesem. Co roku w dniu 5 stycznia właśnie w tym miejscu odbywają się główne uroczystości upamiętniające Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 oraz inne uroczystości patriotyczne. Mając na uwadze w/w działania popieramy inicjatywę (przedstawione uzasadnienie) wzniesienia Pomnika Wolności ale pod warunkiem uwzględnienia (pozostawienia) obecnego Obelisku dokładnie w tym miejscu, w którym się znajduje.

Prosimy przed wprowadzeniem stosownej Uchwały do porządku obrad sesji Rady Miejskiej o zapoznanie z Naszym stanowiskiem radnych, jak również pomysłodawcę Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.

 

Prezes

mjr rez. Jarosław Odrobińki

Autor:J.O.
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com