Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 70Łącznie: 57032

Mrocza zdobyta - uroczystości 05-01-2014 r.

W dniu 5 stycznia 2014 roku w Mroczy odbyły się powiatowo-gminne uroczystości upamiętniające 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Kolumna na czele z pocztami sztandarowymi m.in. 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej” w Bydgoszczy, Zarządu Oddziału Kujawsko - Pomorskiego TPPW 1918/1919 w Bydgoszczy, mroteckiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Not., OSP w Mroczy, Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Łobżenicy, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bydgoszczy, Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu i Bractwa Św. Wojciecha w Mroczy oraz zaproszonymi gośćmi, mieszkańcami Gminy Mrocza, uczniami, harcerzami w asyście werblisty z Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy Garnizonu Warszawa przeszła spod remizy OSP w Mroczy do kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP.

 

W kościele została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji poległych Powstańców Wielkopolskich i ich Rodzin. Mszę św. odprawił i wygłosił homilię proboszcz parafii ks. Wojciech Cierniak – Dziekan Dekanatu mroteckiego. Oprawę muzyczną zapewnił Chór " Cecylia" w Mroczy pod kierunkiem Bogusława Okoniewskiego oraz sygnalista - trębacz z Orkiestry Wojskowej. Po mszy świętej uczestnicy przeszli odświętnie udekorowanymi w flagi ulicami Mroczy, przy dźwiękach pieśni „My Pierwsza Brygada” na Plac Wolności, gdzie przy Obelisku upamiętniającym udział mieszkańców Mroczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 odbyła się druga część uroczystości. Po wciągnięciu flagi państwowej przy dźwiękach hymnu narodowego przedstawiciel Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Mieszko Klawikowski odczytał Uchwałę Sejmu RP w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 

Następnie żołnierze pododdziału honorowego z 1 blog „Ziemi Nakielskiej” oddali dla uczczenia  95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego salwę honorową, po niej delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Obeliskiem Powstańczym i Tablicą ku Czci Feliksa Łabędzkiego. Wartę honorową pod Obeliskiem pełnili: żołnierze 1 blog „Ziemi Nakielskiej", członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy ora uczniowie - kadeci klas wojskowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy. Po tej części uroczystości na Placu Wolności odbyła się inscenizacja historyczna walk o Mroczę z 5 stycznia 1919 roku w wykonaniu członków Stowarzyszenia Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy. Narrację podczas rekonstrukcji poprowadził członek mroteckiego Koła TPPW Łukasz Odrobiński. Natomiast ze Stowarzyszenia Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy nad przebiegiem inscenizacji czuwał jej współorganizator kpt. rez. Marek Zwiefka.

 

Po jej zakończeniu wszyscy uczestnicy wysłuchali i ośpiewali pieśń „Rotę”. Z Placu Wolności wszyscy udali się na trzecią część uroczystości do sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. Rozpoczęła się ona od wysłuchania występu Big Band – zespołu działającego przy MGOKiR w Mroczy pod kierunkiem Karola Koziela. Po tym mocnym uderzeniu wszystkich przybyłych powitał mjr rez. Jarosław Odrobiński - Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha. Na uroczystość przybyli m.in. Silvana Oczkowska, Lucyna Andrysiak - radne Sejmiku Województwa, Mieszko Klawikowski - Sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Lidia Dąbrowska – Zespół ds. Miejsc Pamięci Kujawsko - Pomorskiego UW w Bydgoszczy, Tadeusz Sobol - Starosta Nakielski, Andrzej Kinderman - Wicestarosta Nakielski, radni powiatowi, radni RM w Nakle nad Notecią, Piotr Hemmerling - Burmistrz Kcyni, Leszek Klesiński - Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy, Romuald Rosiński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy wraz z pozostałymi radnymi, Jarosław Schulz - członek Zarządu Powiatu Nakielskiego, płk. rez.  Edward Łączny - Wiceprezes Kujawsko - Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Bydgoszczy, st. bryg. Franciszek Sobiechowski - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nakle nad Notecią, dh. Mieczysław Jamnik - Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nakle nad Notecią, hm. Teresa Bachta - Komendant Hufca ZHP w Nakle nad Notecią, Lucyna Góra - Mrotek – Dyrektor ZSP im. T. Kościuszki w Łobżenicy, Leszek Glapiak - Starszy Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Łobżenicy, kpt. Grzegorz Szewczykowski wraz z por. Beatą Miszewską – delegacja 1 blog „Ziemi Nakielskiej”, Kamila Czechowska – Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej, Jolanta Maciejewska – Prezes Koła TPPW 1918/1919 w Nakle nad Notecią, podkom. Roman Kalisz - Komendant Komisariatu Policji w Mroczy, Dyrektorzy Szkół Gminy Mrocza, Przewodniczący Jednostek Pomocniczych - Zarządów Osiedli i Sołtysi Gminy Mrocza i wielu innych znamienitych gości i delegacji z terenu powiatu nakielskiego i pilskiego.

 

Po powitaniu głos kolejno zabrali: Tadeusz Sobol, Leszek Klesiński, Silvana Oczkowska, Lucyna Andrysiak i płk w st. spocz. Edmund Łączny. W wypowiedziach nawiązywali do wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, jego dalszych losach, nawiązując także do zadań jakie należy realizować aby pamięć o powstańcach była wiecznie żywa.

 

W kolejnym punkcie uroczystości wręczono odznaczenia przyznane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Z wnioskiem o ich nadanie wystąpił Zarząd mroteckiego TPPW. Srebrny medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej" otrzymał: kpr. Adam Młodzik - podoficer 1 blog „Ziemi Nakielskiej" - członek Koła TPPW w Mroczy. Wręczono również Odznaki Honorowe Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Otrzymali je: Krystyna i Józef Daroniowie – członkowie mroteckiego TPPW, osoby szczególnie zasłużone dla Koła, Maria Jolanta Miler - Dyrektor SP im. WP w Mroczy, Bogusław Okoniewski - Dyrygent Chóru Kościelnego „Cecylia”, chóru który to swym występem uświetnia wszystkie uroczystości patriotyczne organizowane przez Koło TPPW 1918/1919 w Mroczy im. ppor. F. Borzycha, które zawsze rozpoczyna msza święta oraz Paweł Górecki - Kierownik Referatu Obsługi Komunalnej UMiG w Mroczy, jest to komórka odpowiedzialna za opiekę nad miejscami Pamięci Narodowej w Gminie Mrocza. Aktu dekoracji dokonali Mieszko Klawikowski wraz z Lidią Dąbrowską w asyście Prezesa mroteckiego Koła mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego. Medale i Odznaki Honorowe nadawane są osobom, Organizacjom i Instytucjom szczególnie zasłużonym dla idei pamięci narodowej oraz opieki nad miejscami walk i męczeństwa.

 

W końcowej uroczystości w części artystycznej zaprezentowali się uczniowie harcerze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy. Program przygotowały nauczycielki w/w Szkoły: Grażyna Paliwoda oraz Barbara Półgęsek. Dodatkową atrakcją dla uczestników uroczystości była wypożyczona z Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna wystawa pt. „Szlakiem miejsc Powstania Wielkopolskiego”, udostępniona w sali.

 

Uroczystość zakończył poczęstunek (wsparcie ze środków UMiG w Mroczy oraz Powiatu Nakielskiego) - przygotowany przez personel kuchni Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, działający przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy.

 

Organizatorami uroczystości Powiatowo - Gminnych obchodów 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Mroczy byli: Starosta Nakielski Tadeusz Sobol, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński, Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja i Wniebowzięcia  NMP w Mroczy ks. Dziekan Wojciech Cierniak oraz Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha - mjr rez. Jarosław Odrobiński, występujący w roli głównego koordynatora wspomnianej uroczystości.

 

Współorganizatorami byli: 1 batalion logistyczny Ziemi Nakielskiej” w Bydgoszczy - Dowódca ppłk Piotr Lewandowski, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy – Dyrektor Maria Jolanta Miler, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy – Dyrektor Kamila Łączna, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy – Dyrektor Lucyna Góra-Mrotek oraz Stowarzyszenie  Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy pod kierunkiem kpt. rez. Marka Zwiefki.

 

W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję współorganizatorom za pomoc i wsparcie w przygotowanie tej rocznicowej uroczystości. Gościom, Delegacjom, Potomkom Powstańców Wielkopolskich, Mieszkańcom Gminy Mrocza, młodzieży, uczniom za przybycie i udział. W szczególności dziękujemy za obecność Pocztom Sztandarowym, wojskowej asyście honorowej żołnierzom 1 batalionu logistycznego Ziemi Nakielskiej” oraz żołnierzom-muzykom z Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy. Służbom porządkowym za sprawne przeprowadzenie i zabezpieczenie przemarszu oraz miejsca uroczystości na Placu Wolności.

 

 

 

mjr rez. Jarosław Odrobiński


Zdjęcia: Marek Maciejewski

(Więcej zdjęć w zakładce "Galeria". Już niedługo, w zakładce "Filmy", zamieścimy także krótki filmik z uroczystości)

Autor:MS

 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com

Komentarze