Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 112Łącznie: 77176

Mrocza Pamięta !

10 kwietnia w Mroczy odbyły się Gminne uroczystości 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 6. rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

 

Obchody miały bardzo uroczysty charakter. Przybyły na nie liczne poczty sztandarowe oraz delegacje, w tym Sztandary: wojskowy 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej” w Bydgoszczy, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Mroczy, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy, Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu, Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Bractwa Św. Wojciecha w Mroczy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy oraz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Łobżenicy na czele ze starszym Bractwa Leszkiem Glapiakiem, przedstawiciele Szkół i Przedszkola Miejskiego z Dyrektorami, organizacji społecznych, organizacji proobronnych, służbami mundurowymi (Policji – Komendant Komisariatu w Mroczy kom. Roman Kalisz, OSP – Komendant Gminny Leszek Karkosz i SM – Komendant Jacek Ćwikła), instytucji publicznych, władz samorządowych, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bydgoszczy ppłk Adam Ciesielski, delegacja 1 blog „Ziemi Nakielskiej” na czele z kpt. Pawłem Baranowskim. Władze samorządowe Powiatu Nakielskiego reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Radosław Mrugowski, Miasto i Gminę Mrocza reprezentowali: Andrzej Brzóska przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy wraz z radnymi RM (Renatą Bolka, Jarosławem Okonkiem, Arkadiuszem Lange, Henrykiem Kimber, Edmundem Klóską oraz autorem powyższego tekstu), Sekretarz MiG Mrocza Zygmunt Gliszczyński i Skarbnik MiG Mrocza Małgorzata Konkowska-Górecka. Nie zabrakło pododdziału honorowego 1 blog „Ziemi Nakielskiej”, którym dowodził ppor. Jacek Warcaba. Ponadto żołnierze w/w batalionu wraz z uczennicami – kadetkami z ZSP im. prof. E. Chroboczka w Szubinie pełnili wartę honorową przy Tablicach katyńskiej i smoleńskiej umieszczonych na ścianie Kościoła na Cmentarzu Parafialnym w Mroczy.

 

Uroczystości rozpoczęto zbiórką uczestników na placu przed Kościołem Parafialnym. Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji pomordowanych na Wschodzie i poległych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10.04.2010r. Mszę Św. odprawił Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja i WNMP w Mroczy ks. dziekan Wojciech Cierniak. Proboszcz nawiązał do zbrodni na Polakach na Wschodzie, na terenach okupowanych przez ZSRR. Były one ukrywane dziesiątki lat i wreszcie przyszedł czas, że możemy o nich głośno mówić.

 

Po Mszy Świętej uczestnicy przeszli ulicami Mroczy na Cmentarz Parafialny, przed Tablice katyńską i smoleńską. Ufundowanej z inicjatywy mroteckiego Koła TPPW, z okazji  70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej tablicy memoratywnej upamiętniającej zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku w Katyniu strzałem w tył głowy oficerów urodzonych w Mroczy: mjr. Bronisława STOJACZYKA oraz kpt. Wacława LENCKOWSKIEGO, odsłoniętej w dniu 14.04.2010r. Ufundowanej z inicjatywy mroteckiego Koła TPPW, z okazji  1. rocznicy katastrofy smoleńskiej tablicy memoratywnej upamiętniającej śmierć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką Marią oraz pozostałych 94 osób delegacji udającej się do Katynia na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, odsłoniętej w dniu 11.04.2011r. Ponadto w pobliżu Kościoła tu na Cmentarzu znajduje się posadzony, z inicjatywy mroteckiego Koła TPPW oraz ks. Proboszcza Parafii mroteckiej w dniu 17.04.2009r., w ramach Programu Edukacyjnego ”KATYŃ... ocalić od zapomnienia” Katyński Dąb Pamięci, posadzony dla uhonorowania zamordowanego przez NKWD wiosną 1940 roku strzałem w tył głowy w Katyniu, Powstańca Wielkopolskiego mjr. Pawła SZYFTERA. Tam odbyła się druga część uroczystości, rozpoczęto ją salwą armatnią, którą przygotowało Bractwo Kurkowe z Łobżenicy. Mjr rez. Jarosław Odrobiński występujący w roli głównego koordynatora, narratora i czytającego Katyński Apel Poległych podczas dzisiejszej uroczystości, powitał uczestników w imieniu organizatorów. Byli nimi: Zarząd Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 im. ppor. Franciszka Borzycha w Mroczy, którego Prezesem jest Maria Nowacka, Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja i WNMP w Mroczy – Ksiądz Dziekan Wojciech Cierniak, Urząd Miasta i Gminy w Mroczy na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Mrocza Leszkiem Klesińskim (nieobecnym podczas dzisiejszej uroczystości, podobnie jak i w dniu 1 marca podczas obchodów w Mroczy Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych). Ponadto współorganizatorami byli: 1 batalion logistyczny „Ziemi Nakielskiej” – Dowódca ppłk Andrzej Kondrat, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy – Dyrektor Danuta Radecka-Dubiel, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy na czele z Dyrektorem Marianem Wiśniewskim oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy – na czele z Dyrektorem Grzegorzem Okoniewskim. Po odegraniu Hymnu Państwowego przez Big Band, zespół działający przy MGOKiR w Mroczy przemówienia okolicznościowe wygłosili: ppłk Adam Ciesielski oraz Andrzej Brzóska. Następnie młodzież Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy zaprezentowała montaż słowno-muzyczny na temat skrytobójczej zbrodni na polskich oficerach i inteligencji. Podniosłym momentem było odczytanie Katyńskiego Apelu Poległych wraz z salwą honorową 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej”. Po tym elemencie uroczystości ks. Wojciech Cierniak odmówił modlitwę za dusze zamordowanych podczas Zbrodni Katyńskiej i poległych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Następnie delegacje złożyły pod Tablicami kwiaty i zapalono znicze, a oficjalną część uroczystości zakończono sygnałem „Śpij Kolego” w wykonaniu trębacza z zespołu Big Band. Na tym zakończono kolejną już w Mroczy uroczystość z okazji Zbrodni Katyńskiej i katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Dowódca pododdziału honorowego odprowadził kompanię oraz Poczty Sztandarowe do wyznaczonego miejsca przed bramę cmentarną. Nieliczni tylko goście i mieszkańcy skorzystali z przedobiedniego spotkania przy kawie i słodyczach w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich przygotowanej przez MGOKiR w Mroczy.

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym Instytucjom i osobom w przygotowanie tej uroczystości oraz jej uczestnikom za uczestnictwo.

 

Poniżej w załączeniu prezentujemy biogramy mjr. Bronisława Stojaczka oraz kpt. Wacława Lenckowskiego (opracowane na podstawie dokumentów m.in. CAW w Rembertowie przez mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego).

 

Mjr Bronisław STOJACZYK s. Romana i Józefy z d. KRAJOWSKICH,

ur. 23-04-1898 r. w Mroczy, pow. Wyrzyski, Wielkopolska. Po ukończeniu 6 roku życia wstąpił do szkoły elementarnej w Sępólnie, do której uczęszczał do 1906 r. W tym roku STOJACZYKOWIE przeprowadzili się do Inowrocławia. Tam też w kwietniu  1910 r. ukończył szkołę elementarną,  następnie wstąpił do gimnazjum państwowego, którego został absolwentem w 1916 r. W dniu 19.11.1916 r. wciągnięty do wojska pruskiego, w którym brał udział w walkach na froncie francuskim i belgijskim. Zwolniony z armii pruskiej w dniu 17.12.1918r. Jako ochotnik wstępuje w dniu 31.01.1919 r. w szeregi oddziałów powstańców wielkopolskich w Inowrocławiu baonu nadgoplańskiego (późniejszy 59 Pułk Piechoty Wielkopolskiej). Bierze udział w Powstaniu Wielkopolskim. Ukończył Szkołę Podoficerską. W 1920 r. skierowany do 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Poznaniu, z którym uczestniczy w wojnie 1920 r. z bolszewikami na froncie litewsko-białoruskim.

 

W 1921 r. ukończył Szkołę Podchorążych Wojsk Piechoty w Warszawie. W dniu 01.09.1921 r. mianowany na stopień podporucznika skierowany do służby, jako dowódca plutonu do 34 Pułku Piechoty (w Garnizonie BIAŁA PODLASKA). W dniu 01.07.1923 r. mianowany na stopień porucznika. Od 1928 r. służbę pełnił w 27 Pułku Piechoty, który stacjonował w Garnizonie CZĘSTOCHOWA. Odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 oraz Medalem 10-cio Lecia odzyskania Niepodległości. W dniu 26.12.1934 r. w Parafii Wojskowej św. Stanisława Kostki w Częstochowie odbył się ślub por. Bronisława STOJACZYKA z Janiną CIAK. Na kapitana mianowany 19.03.1938 r., więzień KOZIELSKA, zgładzony wiosną 1940 r. w Katyniu. Mianowany pośmiertnie na stopień majora (Lista osób zamordowanych w Katyniu, Miednoje i w Charkowie mianowanych pośmiertnie na kolejne stopnie, odczytane w trakcie uroczystych obchodów na Placu Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie w dniach 09-10.11.2007 r. - poz. 1943 na liście, nazwiska odczytane w godz. 18.55-20.35 w dniu 09.11.2007 r.).

 

W dniu 14.02.1995 r. w Częstochowie zmarła żona Bronisława STOJACZYKA Janina STOJACZYK, na kartach ewidencyjno-adresowych Urzędu  Miasta Częstochowy brak informacji o dzieciach.

Kpt. Wacław LENCKOWSKI s. Antoniego i Marianny z KUBERÓW, ur. 06-01-1896r. w Mroczy pow. Wyrzyski, Wielkopolska. Od 1912 r. bierze aktywny udział w organizacjach młodzieżowych. Jako kierownik oddziału w domu towarowym Gunderman w Tucholi organizował Stowarzyszenia „Młodzieży Polskiej” i „Młodzieży Kupieckiej”. Czynnie uczestniczył w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Za tę działalność w 1914 roku  aresztowany przez władze niemieckie. Skazany przez Sąd wyższej Instancji w Grudziądzu pod dozór policji.  Jako politycznie podejrzanego w 1915 r. wcielono do armii niemieckiej i skierowano po przeszkoleniu na front francuski w składzie 13 Dywizji Piechoty. Po zakończeniu I wojny światowej, po powrocie do kraju niesiony falą  zrywu powstańczego Wielkopolski przedostał się przez linię demarkacyjną pod Nakłem przy pomocy przepustki brata, członka Rady Krajowej i został skierowany do Komendy Poborowej w Poznaniu, gdzie otrzymał przydział do I Baonu Saperów Wielkopolskich. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Piechoty w Poznaniu wcielony do 51 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w BRZEŻANACH OK LWÓW, z którym uczestniczył w wojnie 1920 r. z bolszewikami. Po wojnie pozostał w 51 Pułku w służbie czynnej pełniąc różne funkcje. Na  por. awansował ze starszeństwem 1.I. 1923 r. Odznaczony Krzyżem Walecznych po raz pierwszy, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921. Absolwent kursu w Centrum Szkolenia Broni Specjalnych w Chełmnie. Aktywnie uczestniczył w działalności Związku Strzeleckiego „Strzelec”, jako instruktor oraz autor szeregu instrukcji „Strzelca”. Żonaty z Joanną z BUZDYGANÓW. Więzień KOZIELSKA, zgładzony wiosną 1940 r. w Katyniu. Mianowany pośmiertnie na stopień kapitana - (Lista osób zamordowanych w Katyniu, Miednoje i w Charkowie mianowanych pośmiertnie na kolejne stopnie, odczytane w trakcie uroczystych obchodów na Placu Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie w dniach 09-10.11.2007 r. - poz. 3245 na liście, nazwiska odczytane w godz. 20.35-22.40 w dniu 09.11.2007 r.).

 

 

 

Główny koordynator przedsięwzięcia:
mjr rez. Jarosław Odrobiński
członek Zarządu mroteckiego Koła TPPW 1918/1919
im. ppor. Franciszka Borzycha, radny Rady Miejskiej w Mroczy

 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com