Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 133Łącznie: 57095

Mieszków - Siedlemin - Jarocin

W dniu 16.11.2013 r. członkowie mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 im. ppor. Franciszka Borzycha uczestniczyli w podróży szlakiem poległego w Mroczy Feliksa Łabędzkiego - Powstańca Wielkopolskiego kompanii jarocińskiej z Siedlemina. Celem było oddanie hołdu Naszemu „wspólnemu” bohaterowi w jego 125. rocznicę urodzin (przypadającą w dniu 17.11).

 

Pierwszym etapem, który osiągnęliśmy był MIESZKÓW. Na miejscowym Rynku oczekiwał na Nas współorganizator Naszego pobytu na ziemi jarocińskiej p. Marek Łabędzki (nasz „przyjaciel”) – wnuczek brata Feliksa Łabędzkiego.  Pobyt na niezwykle „gościnnej” ziemi jarocińskiej rozpoczęliśmy od złożenia wiązanki kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem Generała Stanisława TACZAKA, pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego, urodzonego w Mieszkowie. Pomnik stanął na mieszkowskim rynku 16 stycznia 2009 roku. Po wykonaniu wspólnego zdjęcia pod Pomnikiem przejechaliśmy do rodzinnej miejscowości Łabędzkich do SIEDLEMINA na cmentarz, gdzie w jego centralnej części w głównej alei znajduje się grób Feliksa Łabędzkiego. Wspólnie z Sołtysem miejscowości p. Piotrem Waśkowiakiem złożyliśmy w imieniu „wdzięcznych” mroczan wiązankę kwiatów i zapaliliśmy znicze. Następnie w kilku zdaniach p. Marek wraz z Sołtysem przybliżyli Nam historię tego miejsca, od momentu przewiezienia zwłok poległego w Mroczy Powstańca po dzień dzisiejszy. We wrześniu 1939r. po wybuchu II wojny światowej pomnik był rozebrany i ukryty a mogiłę pozostawiono pod zmienionym nazwiskiem. W ten sposób chroniono go przed wkraczającymi do Polski hitlerowskimi żołnierzami Wermachtu. Po wojnie pomnik powrócił na miejsce.  

 

Następnie p. Waśkowiak zaprosił Nas do miejscowej szkoły, Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałem przedszkolnym w Siedleminie. Mieliśmy okazję zapoznać się z jej bazą szkoleniową oraz warunkami jakie mają uczniowie. Byliśmy pod wrażeniem ze względu na niemalże idealne warunki stworzone uczniom. Realizacja projektów to jeden ze sposobów pozyskiwania dodatkowych funduszy, z których korzysta szkoła. Dzięki temu uczniowie biorą udział w warsztatach teatralnych i muzycznych, uczą się pływać, zdobywają ciekawe wiadomości, uczestniczą  w jednodniowych wycieczkach. Po tej krótkiej „wizytacji” w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza p. Leszka Klesińskiego wręczyłem Sołtysowi album o Mroczy wydany z okazji 620-lecia nadania praw miejskich wraz z moją publikacją pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w Mroczy i okolicy. 90. rocznica wydarzeń”. Po wypiciu kawy i herbaty oraz posileniu się słodyczami przejechaliśmy do JAROCINA a konkretnie do Muzeum Regionalnego, które mieści się w Ratuszu w centrum Rynku Miasta. Na naszą grupę oczekiwał już Burmistrz Jarocina p. Stanisław Martuzalski. Po oficjalnym powitaniu zostaliśmy zapoznani przez Dyrektora p. Sebastiana Plutę z wystawami znajdującymi się w Muzeum, również i tą z okresu Powstania Wielkopolskiego. Po tej części oficjalnej, już w luźniejszej formie i rozmowach przy kawie nastąpiła wymiana symbolicznych podarunków – materiałów promocyjnych. W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza i samorządowców z Mroczy wręczyłem Burmistrzowi Jarocina, Dyrektorowi Muzeum oraz p. Markowi Łabędzkiemu wspomniane już albumy o Mroczy. Podziękowałem ponadto Gospodarzowi Jarocina za niezwykle miłe, sympatyczne oraz gościnne powitanie Nas – członków TPPW na ziemi jarocińskiej. Zaprosiłem również w/w na obchody 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Mroczy w dniu 5 stycznia 2014 roku. Z rąk p. Martuzalskiego  odebrałem m.in. książkę Andrzeja Gogulskiego pt. „….Zaczęło się w Jarocinie” oraz folder informacyjny o obchodach w Jarocinie 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

 

Po tym mile spędzonym czasie w Muzeum przyszedł czas na pożegnanie,  po raz kolejny zostaliśmy zaskoczeni przez Gospodarzy co najwyraźniej świadczy o dowodach sympatii do mroczan. Otóż zostaliśmy zaproszeni przez Burmistrza Jarocina na obiad. Na czele z opiekunem p. Markiem Łabędzkim udaliśmy się w to ostatnie miejsce naszego pobytu w tym dniu w Jarocinie - do restauracji przy stadionie miejskim.

 

Posileni wspaniałym obiadem i otwartością Gospodarzy udaliśmy się w podróż powrotną do Mroczy, m.in. poprzez miejscowość Tarce, gdzie znajduje się pałac którego właścicielem był hrabia Zbigniew Ostroróg-Gorzeński. Należał on do grona najbardziej zasłużonych osób w dziejach Ziemi Jarocińskiej. W czasie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 dowodził batalionem jarocińskim (w składzie pięciu kompanii), który współtworzył, szkolił i w znacznym stopniu wyposażył z własnych środków. Kompanie jarocińskie walczyły na wszystkich frontach powstania (jedna z nich brała udział w walkach o Mroczę w dniu 5 stycznia 1919 roku). Obecnie jest to zespół pałacowo-parkowy i mieści się m.in. hotel wraz z restauracją. Po kilku godzinach powróciliśmy szczęśliwie do domów.

 

Pragnę w imieniu uczestników wycieczki serdecznie i gorąco podziękować jarocinianom za to niezwykle „rodzinne” przyjęcie.

 

 

 

Inicjator oraz koordynator podróży historycznej

 

mjr rez. Jarosław Odrobiński

 
Autor:MS

 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com

Komentarze