Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 61Łącznie: 57023

Kolejna Uroczystość za Nami !

 

W dniu 11 sierpnia 2012 roku w Mroczy odbyły się (po raz drugi) uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego oraz Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, których organizatorami byli: Rada Rodziców wraz z Dyrekcją Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha. Współorganizatorami byli: Proboszcz Parafii p.w. Św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Mroczy, 1 batalion logistyczny „Ziemi Nakielskiej” w Bydgoszczy, Wojewódzki Sztab Wojskowy /Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy, Jednostka Ratownictwa Medycznego w Kowalewku. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP, którą odprawił Proboszcz Parafii ks.Wojciech Cierniak – Dziekan Dekanatu Mroteckiego -. Szczególnego charakteru uroczystości dodały uczestniczące we mszy Poczty Sztandarowe: 1 blog „Ziemi Nakielskiej”, Szkoły Podstawowej im. WP w Mroczy, Gimnazjum im. Jana Pawła II, Zarządu Oddziału TPPW 1918/1919 z Bydgoszczy, OSP w Mroczy oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Mroczy. Po Mszy nastąpił przemarsz w kolumnie marszowej na Plac przed Szkołą Podstawową im. Wojska Polskiego w Mroczy. Po trasie przemarszu przy Placu Wolności złożono wiązanki kwiatów oraz oddano Honory przez Sztandary pod Obeliskiem upamiętniającym udział mieszkańców Mroczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Wartę honorową przy Obelisku pełnili ratownicy Jednostki Ratownictwa Medycznego z Kowalewka. Dalsza część uroczystości odbyła się przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy. W uroczystości z zaproszonych gości uczestniczyli m.in.: Silvana Oczkowska - radna Sejmiku Województwa, Mieszko Klawikowski - Sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Lidia Dąbrowska z Zespołu Miejsc Pamięci Narodowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Andrzej Kinderman - Wicestarosta Nakielski, Romuald Rosiński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy wraz z radnymi, Leszek Klesiński - Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, mjr Bogdan Ziołek - Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy, Komendant Jednostki Ratownictwa Medycznego z Kowalewka Krzysztof Napieralski, radny Powiatu Nakielskiego Jarosław Schulz oraz Dyrektorzy, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych UMiG w Mroczy. Zaproszonych gości powitała Przewodnicząca Rady Rodziców przy SP im. WP w Mroczy - radna RM w Mroczy Lidia Skiba. Następnie głos zabrał mjr Jarosław Odrobiński - Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Mroczy oraz radny RM, który odczytał listę wnioskowanych przez Zarząd mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 osób nominowanych do Odznaki Honorowej Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, nadane przez Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego, któremu przewodniczy Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski – Zdzisław Ostrowski. Otrzymali je: ks. Wojciech Cierniak, ks. Leonard Polley, Andrzej Kinderman, Janusz Paliwoda, Jarosław Schulz, Krystyna Dzieszka, Maria Sobota, Edmund Mataczyński, Łukasz Odrobiński. Odznaki i Legitymacje wręczyli Mieszko Klawikowski wraz z Lidią Dąbrowską. Kolejnym punktem było wręczenie przez płk. w st. spocz. Stanisława Mandziuka Medalu „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP” ustępującemu Dyrektorowi SP Januszowi Paliwodzie w obecności wnioskodawcy ppłk.
w st. spocz. Edmunda Łącznego
. Serdecznie Gratulujemy wyróżnionym !. Oficjalną część  uroczystości zakończył występ uczniów Szkoły Podstawowej im. WP w Mroczy przygotowany m.in. przez nauczycielkę Justynę Misterkiewicz-Hamowską. Niezwykle miłym akcentem przygotowanym przez Radę Rodziców było wręczenie wszystkim uczestniczącym żołnierzom „dziękczynnej” róży za trud i wysiłek włożony w codzienną służbę. W dalszej części na przyległym terenie do szkoły - Parku odbył się festyn żołnierski, w którym 1 batalion logistyczny "Ziemi Nakielskiej" zaprezentował sprzęt wojskowy, uzbrojenie oraz umundurowanie. Jednostka Ratownictwa Medycznego z Kowalewka zaprezentowała m.in. elementy udzielania pierwszej pomocy medycznej. Przedstawiciele WKU zaprezentowali Narodowe Siły Rezerwowe. Dodatkowymi atrakcjami były przygotowane gry, zabawy oraz konkurencje sportowe dla najmłodszych uczestników festynu. Wszyscy przybyli na festyn mieszkańcy Gminy Mroczy oraz pozostali Goście spoza poza przedstawionymi w/w atrakcjami mieli także możliwość degustacji przysłowiowej „żołnierskiej” grochówki.

 

Dziękujemy wszystkim Osobom "dobrej woli", jak również Instytucjom za udzielenie pomocy w przygotowanie i przeprowadzenie tej niezwykłej dla społeczności mroteckiej uroczystości. Do zobaczenia za rok na kolejnej tego typu imprezie. Niebawem Rozpoczynamy przygotowania do kolejnej już 94. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Mroczy w dniu 5 stycznia 2013r.

 


mjr Jarosław Odrobiński

 

Autor:J.O.

 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com

Komentarze