Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 109Łącznie: 57071

Jubileusz Koła TPPW w Mroczy

W dniu 12. 04. 2012 r. odbyło się uroczyste Zebranie członków Koła z okazji 5. rocznicy Powstania. Był to szczególny dzień dla wszystkich zebranych.  

 

W dniu 12. 04. 2007 r. w UMiG Mrocza odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej z udziałem gości z Bydgoszczy tj. Oddziału Kujawsko - Pomorskiego TPPW, podczas którego powołano Koło TPPW 1918/1919 w Mroczy. Zgodnie z obowiązującym Statutem wybrano władze oraz przyjęto plan działania na najbliższy okres.

 

Dokładnie dzisiaj minęło 5 lat Naszej działalności. Na spotkaniu w dniu dzisiejszym podsumowano ten okres. Licznie przybyłych zebranych członków oraz przedstawiciela Burmistrza MiG Mrocza Leszka Klesińskiego - Sekretarza MiG Mrocza Stefana Kubickiego powitał Prezes Zarządu Koła II kadencji mjr Jarosław Odrobiński.

 

Po oficjalnym wstępie mjr Odrobiński wręczył (zaległą z dnia 05. 01. 2012 r.) legitymację członkowską wraz z rozetą Pani Janinie Gesse, która jest 45 członkinią Naszego Koła. Następnie Prezes przedstawił w formie krótkiej prezentacji skrót z działalności i osiągnięć Koła na przestrzeni minionych 5 lat. Zebrani otrzymali rozwiniętą wersję w formie opisowej. Kolejnym mówcą był Sekretarz UMiG Mrocza, który w imieniu Burmistrza podziękował za te minione lata działalności i prosił o więcej - następne co najmniej 95 lat. Po tym występie przyszedł czas na poczęstunek - tort urodzinowy, ciasto, kawę i herbatę. Rozgrzała gorąca dyskusja w podgrupach. W przerwie Zgromadzeni mieli możliwość zapoznania się z wystawą w gablocie przedstawiającą osiągnięcia Koła. W taki oto skromny sposób uczciliśmy Nasz Jubileusz.

 

Przekazujemy Państwu przedstawioną prezentację (do pobrania na dole strony) oraz rozszerzoną wersję pisemną wystąpienia mjr Odrobińskiego.

 

 

TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha 

w 5-letnim okresie działalności było m.in.:

 

I. Głównym koordynatorem i organizatorem uroczystości rocznicowych w Gminie Mrocza z okazji Powstania Wielkopolskiego 1918-1919:

 • 89. rocznicy w dniu 05.01.2008r. (Msza Święta, inscenizacja muzyczno-poetycka z prezentacją multimedialną, przejście pod Tablicę Memoratywna upamiętniającą śmierć Powstańca kompanii jarocińskiej Feliksa Łabędzkiego – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy);
 • 90. rocznicy w dniu 05.01.2009r. (powołanie Honorowego Komitetu Obchodów 90. rocznicy, wydanie Publikacji „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w Mroczy i okolicy. 90. rocznica wydarzeń” (wydana przy wsparciu finansowym: Starostwa Powiatowego, UMiG Mrocza, BS w Koronowie, firm prywatnych, osób prywatnych i członków TPPW. Nakład 1000 egz. (koszt ok. 13 tys.-zł), Patronat nad uroczystościami objął minister Obrony Narodowej, występ chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, Msza Święta, Odsłonięcie Obelisku wraz z Tablicą Memoratywną na Placu Wolności upamiętniającą udział i walkę mieszkańców Mroczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 (kamień darowizna P. Benedykta OLEJNIKA z Zabartowa, wykonawca i fundator Tablicy członek Koła/ wnuczek Powstańca Paweł WINTROWICZ), zakończenie uroczystości w Gimnazjum im. Jana Pawła II (podsumowanie konkursów: wiedzy historycznej, plastycznego oraz recytatorskiego, część artystyczna uczniowie Gimnazjum). W ramach wojskowej asysty honorowej udział wzięli żołnierze z 1 blog „Ziemi Nakielskiej” (kompania honorowa, warta honorowa), Orkiestry Reprezentacyjnej POW, JP-R;
 • 91.  rocznicy w dniu 05.01.2010r. (spotkanie uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II z potomkiem Powstańca Wielkopolskiego Markiem Łabędzkim z Jarocina oraz członkami GRH „3 Bastion Grolman” z Poznania, Msza Święta, występ chóru „Nadzieja” z Nakła n. Not., kontynuacja uroczystości przed Obeliskiem na Placu Wolności z udziałem wojskowej asysty honorowej żołnierzy z 1 blog „Ziemi Nakielskiej” (kompania honorowa, warta honorowa), Powstańczy Apel Pamięci-salwa honorowa, JP-R. Zakończenie w MGOKiR;
 • 92.  rocznicy w dniu 05.01.2011r. (prelekcja dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II i uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego z członkami GRH „3 Bastion Grolman” z Poznania, Msza Święta, kontynuacja uroczystości przed Obeliskiem na Placu Wolności z udziałem wojskowej asysty honorowej żołnierzy z 1 blog „Ziemi Nakielskiej” (kompania honorowa, warta honorowa), Powstańczy Apel Pamięci-salwa honorowaPlac Wolności – Obelisk, zakończenie w MGOKiR m.in. /promocja NSR – WKU Bydgoszcz);
 • 93.  rocznicy w dniu 05.01.2012r. (Msza Święta, kontynuacja uroczystości przed Obeliskiem na Placu Wolności z udziałem min. ratowników JR-M, wojskowej asysty honorowej żołnierzy z 1 blog „Ziemi Nakielskiej” (kompania honorowa, warta honorowa), Powstańczy Apel Pamięci-salwa honorowa. Zakończenie w MGOKiR – część artystyczna w wykonaniu uczniów SP im. WP w Mroczy, promocja NSR – WKU Bydgoszcz, prezentacja nowej strony internetowej Koła). Uroczystości towarzyszące: w dniu 27.12.2011r. poświęcenie pomnika Patrona Koła ppor. Franciszka Borzycha (odnowionego ze środków finansowych Pań Barbary i Elżbiety Pajzderskich), w dniach 03-05.2012r. wystawa okolicznościowa z Muzeum Ziemi Szubińskiej pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach”.

 

II. Głównym koordynatorem i organizatorem uroczystości rocznicowych w Gminie Mrocza z okazji Zbrodni Katyńskiej:

 • W dniu 17.04.2009r. uroczystość Posadzenia Katyńskiego Dębu Pamięci ku Czci mjr. Pawła SZYFTERA Powstańca Wielkopolskiego ur. w Stęszewie pow. poznański - zamordowanego w Katyniu w 1940 r. przez NKWD strzałem w tył głowy  – uroczystość w ramach realizacji programu patriotyczno-edukacyjnego „Katyń .. Ocalić od zapomnienia”, którego głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie. Program ten ma na celu uczczenie pamięci Bohaterów Mordu Katyńskiego, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI Zbrodni Katyńskiej. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie;
 • W dniu 14.04.2010r. na Cmentarzu Parafialnym w Mroczy w 70. rocznicę uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Tablicy Memoratywnej upamiętniającej urodzonych w Mroczy oficerów WP mjr. Bronisława STOJACZYKA, kpt. Wacława LENCKOWSKIEGO zamordowanych w kwietniu 1940r. w Katyniu przez NKWD strzałem w tył głowy. Msza Święta, dalsza część uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej żołnierzy z 1 blog „Ziemi Nakielskiej” (kompania honorowa, warta honorowa), Katyński Apel Pamięci-salwa honorowa, JP-R. Wykonawca i fundator Tablicy członek Koła /wnuczek Powstańca Paweł WINTROWICZ;
 • W dniu 11.04.2011r. na Cmentarzu Parafialnym w Mroczy uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Tablicy Memoratywnej upamiętniającej 1. rocznicę katastrofy lotniczej w Smoleńsku w dniu 10.04.201r., w której zginęło 96 osób delegacji udającej się na obchody do Katynia 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej na czele z Prezydentem RP Lechem KACZYŃSKIM i jego żoną Marią. Msza Święta, dalsza część uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej żołnierzy z 1 blog „Ziemi Nakielskiej” (kompania honorowa, warta honorowa), Katyński Apel Pamięci-salwa honorowa, JP-R. Wykonawca i fundator Tablicy członek Koła /wnuczek Powstańca Paweł WINTROWICZ;
 • W dniu 11.04.2012r. w Witosławiu uroczystość Posadzenia Katyńskiego Dębu Pamięci ku Czci por. pil. Zygmunta KURNATOWSKIEGO-MIELŻYŃSKIEGO ur. w Przysiece Starej zamordowanego w Charkowie w 1940r. przez NKWD strzałem w tył głowy. 

 

III. Pozostałe uroczystości i podejmowane inicjatywy:

 • organizacja Festynów w dniu 15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego: w 2009r. /wspólnie z mieszkańcami Osiedla „Jedynka” – uroczysta Msza Święta, II część rekreacyjna m.in. (turniej w piłce plażowej, koncert Orkiestry OSP w Nakle n. Not., prezentacja Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK z Nakła n. Not., - strzelanie z broni pneumatycznej, pokaz akcji gaśniczej OSP w Mroczy, konkursy dla dzieci) /w 2010r. – uroczysta Msza Święta, złożenie kwiatów pod Obeliskiem Powstańczym na Placu Wolności, Tablicami Memoratywnymi na Cmentarzu Parafialnym /w 2011r. (wspólnie z Radą Rodziców, Dyrekcją Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, JR-M z Kowalewka i 1 blog „Ziemi Nakielskiej”) - uroczysta Msza Święta, II część pokaz dynamiczny umiejętności żołnierskich, sprzętu, uzbrojenia, umundurowania, walki wręcz, występ uczniów SP;
 • Organizacja Letniego Grand Prix w piłce plażowej w 2009, 2010 i 2011r. (wspólnie z mieszkańcami Osiedla „Jedynka”);
 • występowanie z Wnioskami do Kujawsko-Pomorskiego KOPWiM o nadanie Medali i Odznaki Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej dla osób prywatnych i Instytucji. Medale nadaje ROPWiM w Warszawie;
 • wyjazdy uczniów Szkół Gminy Mrocza do Bydgoszczy do 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w ramach „Dnia otwartych Koszar”;
 • zorganizowanie w dniu 11.10.2008r. wyjazdu uczniów (harcerzy i zuchów) SP im. WP w Mroczy do Poznania szlakiem „Miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim”;
 • przeprowadzenia wspólnie z UMiG Mrocza akcji przekazania w dniu 17.09.2010r. Potomkom Powstańców Wielkopolskim Krzyży Powstańczych;
 • współuczestnictwo mjr. Jarosława Odrobińskiego – Prezesa Koła w Zespole Redakcyjnym „Słownika biograficznego uczestników Powstania Wielkopolskiego Frontu Północnego (nadnoteckiego) 1918-1919” pod redakcja Sławomira Łanieckiego;
 • w dniu 14.01.2011r. podczas I walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego podjęcie Uchwały o przyjęciu przez Nasze  Koło imienia ppor. Franciszka BORZYCHA – bohatera z Mroczy (przywódcy mroteckich Powstańców Wielkopolskich, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej w 1920r,. Policjanta zamordowanego w 1924r. podczas wykonywania obowiązków służbowych.Za zasługi bojowe awansowany do stopnia ppor., odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Virtuti Militari V kl. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości. 

 


Opracował

 

mjr Jarosław Odrobiński

 
Autor:MS

 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com

Komentarze

Piotr S. Adamczewski

2012-04-19 11:42

Serdeczne życzenia i gratulacje z okazji Waszego Jubileuszu. Słowa uznania dla prezesa Jarosława.
Pozdrawiam Piotr S. Adamczewski prezes koła TPPW 1918-1919 im. ks. radcy Ludwika Sołtysińskiego w Szubinie.