Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 121Łącznie: 54791

INFORMACJA nt. GMINNEGO KONKURSU !

Dzień 26.09.2014 roku był ostatecznym (drugim) terminem oddawania prac przez uczestników konkursu fotograficznego. Wpłynęły dwie prace, które zostaną ocenione przez komisję zgodnie z przyjętym regulaminem. Omówienie konkursu wraz z jego podsumowaniem nastąpi w obecności uczestniczek nadesłanych prac na listopadowym posiedzeniu Zarządu Koła. Termin zostanie podany niebawem na naszej stronie w formie komunikatu ponadto z autorkami prac skontaktujemy się osobiście, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Obydwie uczestniczki będą zapewne uhonorowane upominkami i nagodami. W ten sposób będziemy chcieli podziękować za trud i wysiłek oraz zaangażowanie w przygotowanie prac. Pragnę wstępnie podziękować uczennicom  mroteckich szkół za udział i zainteresowanie się tym przedsięwzięciem.

 

W imieniu Zarządu Koła Prezes mjr rez. Jarosław Odrobiński

 

Autor:J.O.
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com