Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 48Łącznie: 57010

Historia Koła

 • W dniu 12. 04. 2012 r. odbyło się uroczyste Zebranie członków Koła z okazji 5. rocznicy Powstania. Był to szczególny dzień dla wszystkich zebranych.  W dniu 12. 04. 2007 r. w UMiG Mrocza odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej z udziałem gości z Bydgoszczy tj. Oddziału Kujawsko - Pomorskiego TPPW, podczas którego powołano Koło TPPW 1918/1919 w Mroczy. Zgodnie z obowiązującym Statutem wybrano władze oraz przyjęto plan działania na najbliższy okres. Dokładnie dzisiaj minęło 5 lat Naszej działalności. Na spotkaniu podsumowano ten okres. Licznie przybyłych zebranych członków oraz przedstawiciela Burmistrza MiG Mrocza Leszka Klesińskiego - Sekretarza MiG Mrocza Stefana Kubickiego powitał Prezes Zarządu Koła II kadencji mjr Jarosław Odrobiński. Po oficjalnym wstępie mjr Odrobiński wręczył (zaległą z dnia 05.01.2012r.) legitymację członkowską wraz z rozetą Pani Janinie Gesse, która jest 45 członkinią Naszego Koła. Następnie Prezes przedstawił w formie krótkiej prezentacji skrót z działalności i osiągnięć Koła na przestrzeni minionych 5 lat. Zebrani otrzymali rozwiniętą wersję w formie opisowej. Kolejnym mówcą był Sekretarz UMiG Mrocza, który w imieniu Burmistrza podziękował za te minione lata działalności i prosił o więcej - następne co najmniej 95 lat. Po tym występie przyszedł czas na poczęstunek - tort urodzinowy, ciasto, kawę i herbatę. Rozgrzała gorąca dyskusja w podgrupach. W przerwie Zgromadzeni mieli możliwość zapoznania się z wystawą w gablocie przedstawiającą osiągnięcia Koła. W taki oto skromny sposób uczciliśmy Nasz Jubileusz.
 • W dniu 11 sierpnia 2012 roku w Mroczy odbyły się (po raz drugi) uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego oraz Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, których organizatorami byli: Rada Rodziców wraz z Dyrekcją Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha. Współorganizatorami byli: Proboszcz Parafii p.w. Św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Mroczy, 1 batalion logistyczny „Ziemi Nakielskiej” w Bydgoszczy, Wojewódzki Sztab Wojskowy /Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy, Jednostka Ratownictwa Medycznego w Kowalewku. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP, którą odprawił Proboszcz Parafii ks.Wojciech Cierniak – Dziekan Dekanatu Mroteckiego -. Szczególnego charakteru uroczystości dodały uczestniczące we mszy Poczty Sztandarowe: 1 blog „Ziemi Nakielskiej”, Szkoły Podstawowej im. WP w Mroczy, Gimnazjum im. Jana Pawła II, Zarządu Oddziału TPPW 1918/1919 z Bydgoszczy, OSP w Mroczy oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Mroczy. Po Mszy nastąpił przemarsz w kolumnie marszowej na Plac przed Szkołą Podstawową im. Wojska Polskiego w Mroczy. Po trasie przemarszu przy Placu Wolności złożono wiązanki kwiatów oraz oddano Honory przez Sztandary pod Obeliskiem upamiętniającym udział mieszkańców Mroczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Wartę honorową przy Obelisku pełnili ratownicy Jednostki Ratownictwa Medycznego z Kowalewka. Dalsza część uroczystości odbyła się przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy. W uroczystości z zaproszonych gości uczestniczyli m.in.: Silvana Oczkowska - radna Sejmiku Województwa, Mieszko Klawikowski - Sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Lidia Dąbrowska z Zespołu Miejsc Pamięci Narodowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Andrzej Kinderman - Wicestarosta Nakielski, Romuald Rosiński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy wraz z radnymi, Leszek Klesiński - Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, mjr Bogdan Ziołek - Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy, Komendant Jednostki Ratownictwa Medycznego z Kowalewka Krzysztof Napieralski, radny Powiatu Nakielskiego Jarosław Schulz oraz Dyrektorzy, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych UMiG w Mroczy. Zaproszonych gości powitała Przewodnicząca Rady Rodziców przy SP im. WP w Mroczy - radna RM w Mroczy Lidia Skiba. Następnie głos zabrał mjr Jarosław Odrobiński - Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Mroczy oraz radny RM, który odczytał listę wnioskowanych przez Zarząd mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 osób nominowanych do Odznaki Honorowej Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, nadane przez Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego, któremu przewodniczy Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski – Zdzisław Ostrowski. Otrzymali je: ks. Wojciech Cierniak, ks. Leonard Polley, Andrzej Kinderman, Janusz Paliwoda, Jarosław Schulz, Krystyna Dzieszka, Maria Sobota, Edmund Mataczyński, Łukasz Odrobiński. Odznaki i Legitymacje wręczyli Mieszko Klawikowski wraz z Lidią Dąbrowską. Kolejnym punktem było wręczenie przez płk. w st. spocz. Stanisława Mandziuka Medalu „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP” ustępującemu Dyrektorowi SP Januszowi Paliwodzie w obecności wnioskodawcy ppłk. w st. spocz. Edmunda Łącznego. Serdecznie Gratulujemy wyróżnionym !. Oficjalną część  uroczystości zakończył występ uczniów Szkoły Podstawowej im. WP w Mroczy przygotowany m.in. przez nauczycielkę Justynę Misterkiewicz-Hamowską. Niezwykle miłym akcentem przygotowanym przez Radę Rodziców było wręczenie wszystkim uczestniczącym żołnierzom „dziękczynnej” róży za trud i wysiłek włożony w codzienną służbę. W dalszej części na przyległym terenie do szkoły - Parku odbył się festyn żołnierski, w którym 1 batalion logistyczny "Ziemi Nakielskiej" zaprezentował sprzęt wojskowy, uzbrojenie oraz umundurowanie. Jednostka Ratownictwa Medycznego z Kowalewka zaprezentowała m.in. elementy udzielania pierwszej pomocy medycznej. Przedstawiciele WKU zaprezentowali Narodowe Siły Rezerwowe. Dodatkowymi atrakcjami były przygotowane gry, zabawy oraz konkurencje sportowe dla najmłodszych uczestników festynu. Wszyscy przybyli na festyn mieszkańcy Gminy Mroczy oraz pozostali Goście spoza poza przedstawionymi w/w atrakcjami mieli także możliwość degustacji przysłowiowej „żołnierskiej” grochówki.
 • W dniu 11 grudnia 2012 r. w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się przedświąteczne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Jednym z punktów obrad było wręczenie przez Przewodniczącego w/w Komitetu Wicewojewodę Kujawsko - Pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego w asyście Sekretarza wspomnianego Komitetu Mieszka Klawikowskiego oraz Prezesa Zarządu mroteckiego Koła mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego. Medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej: Krzysztofowi POLEWCZYŃSKIEMU oraz Sebastianowi MAZUROWI – członkom mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 im. Franciszka Borzycha (od momentu Jego powstania tj. 12.04.2007r.). Srebrne Medale po pozytywnej akceptacji i zatwierdzeniu przez  Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego nadała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z siedzibą w Warszawie na wniosek Zarządu Naszego Koła. Medale nadawane są osobom, organizacjom i instytucjom, szczególnie zasłużonym dla idei pamięci narodowej oraz opieki nad miejscami walk i męczeństwa. W imieniu Zarządu Koła, jak również pozostałych członków, składam serdeczne gratulacje wyróżnionym Kolegom i zapraszam do kontynuowania dalszej współpracy oraz  aktywnej działalności i na rzecz Naszego Koła – kultywowania idei Powstańczej Po niecodziennym dla członków Naszego Koła (kol. Krzysztofa Polewczyńskiego i Sebastiana Mazura) dniu, kiedy to we wtorek 11 grudnia 2012r. podczas przedświątecznego posiedzenia Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego otrzymali z rąk Przewodniczącego w/w Komitetu Wicewojewody Kujawsko - Pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego Srebrnych Medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, w dniu 14.12.2012 r. odbyło się w Sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy niezwykłe spotkanie. W tym szczególnym dla wszystkich członków Towarzystwa i Naszych rodzin okresie, który poprzedza kolejną 94. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a przede wszystkim zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku spotkanie to połączone z podzieleniem się Opłatkiem i życzeniami płynącymi z głębi serca miało wyjątkowy i trudny do opisania charakter oraz świąteczną już atmosferę. Naszymi gośćmi byli ks. Proboszcz Parafii p.w. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Mroczy - dziekan Dekanatu mroteckiego Wojciech Cierniak, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy Romuald Rosiński (jednocześnie członek Koła), którzy złożyli wszystkim obecnym świąteczne Bożonarodzeniowe życzenia oraz mobilizowali do dalszej działalności na rzecz kontynuacji w upamiętnianiu idei Powstania Wielkopolskiego w 2013r., w szczególności wśród młodego pokolenia. W tą niebywałą atmosferę zostaliśmy wprowadzeni  przez uczniów - harcerzy Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy (pod kierunkiem drużynowych Barbary Półgęsek (członkini Koła) oraz Grażyny Paliwoda), którzy wspólnie z Nami odśpiewali  kolędy „Dzisiaj w Betlejem”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki” oraz „Przybieżeli do Betlejem...”.  Następnie przystąpiliśmy do tradycyjnego dzielenia się opłatkiem. Po tej duchowej dawce emocji na zakończenie przy wspólnym świątecznym stole posililiśmy się skromnym poczęstunkiem w postaci ciasta i słodyczy (wypieku domowego przygotowanego siłami kol. Marii Soboty i Magdaleny Musiał - Resler, dziękujemy także za wsparcie Marii Nowackiej oraz Państwu Krystynie i Józefowi Daroń), nie mogło również zabraknąć kawy i herbaty. Szczególne podziękowania kierujemy do harcerzy, którzy są z nami od początku. Była to także, jak się okazało wyśmienita okazja do wspólnych rozmów, wspomnień i omówienia obchodów 94. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Gminie Mrocza.
 • Autor:MS
   
  Dodaj link do:
  www.wykop.pl
  www.dodajdo.com
  www.facebook.com