Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 135Łącznie: 57097

Historia Koła

 • W dniu 11 kwietnia 2011 r. w Mroczy organizacja uroczystość z okazji 71. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 1. rocznicy katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Uroczystość, w której uczestniczyli: liczne zgromadzone Sztandary oraz przedstawiciele władz samorządowych województwa (Mieszko Klawikowski - sekretarz Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego – przedstawiciel Wojewody), radne Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, powiatu Nakielskiego, gminy Mrocza, radnych RM w Mroczy, wojska (płk Jan Rynkiewicz - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, kmdr Jan Graj - przedstawiciel Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, ppłk Kazimierz Strawa - Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy), Państwowej Straży Pożarnej na czele z Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP - bryg. Franciszkiem Sobiechowskim, Policji na czele z Zastępcą Komendanta Powiatowego mł. insp. Marcinem Kijakiem, organizacji kombatanckich (ZKRP i BWP Koło w Mroczy, Stowarzyszenia Kombatantów Południowa Wielkopolska z siedzibą w Pleszewie, organizacji pozarządowych, Szkół i mieszkańców rozpoczęła się Mszą Św. w intencji pomordowanych na Wschodzie i tragicznie zmarłych ofiar katastrofy samolotu. Mszę odprawił ks. kanonik Józef Starczewski. Po mszy i  odśpiewaniu hymnu państwowego oraz powitaniu gości głos zabrali: Tadeusz Sobol - Starosta Nakielski, ks. kanonik Józef Starczewski, Leszek Klesiński - zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza i Silvana Oczkowska - radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przed odsłonięciem Tablicy Memoratywnej poświęconej ofiarom katastrofy, Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki Marii oraz 94 osób udających się na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej dokonanej na jeńcach wojennych RP wiosną 1940 roku przez NKWD Katyński Apel Pamięci odczytał mjr Jarosław Odrobiński – Prezes TPPW 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha. Po apelu kompania reprezentacyjna 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej” pod dowództwem kpt. Sławomira Kowalewskiego oddała salwę honorową a następnie uczniowie klasy IIIa Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy (Karolina Tojza i Remigiusz Małdoch, odczytali nazwiska ofiar katastrofy. Odsłonięcia tablicy dokonał Stanisław Uleryk - ojciec tragicznie zmarłego w tej katastrofie ppor. Marka Uleryka oficera BOR, a tablicę poświęcił ks. kanonik Józef Starczewski. Uroczystości zakończyło złożenie wieńców  i  wiązanek kwiatów oraz zapalenie zniczy przez przybyłe delegacje. Wartę honorową przed Tablicą pełnili żołnierze 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej”. Dodatkowo w skład wojskowej asysty honorowej wchodzili żołnierze z Orkiestry Reprezentacyjnej POW (Sygnaliści i Werblista). Delegacjom składającym kwiaty towarzyszyli druhowie z Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej z Kowalewka. Narrację podczas uroczystości prowadziła Justyna Piotrowska-Tojza, członkini Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy - nauczycielka mroteckiego Gimnazjum im. Jana Pawła II. Pomysłodawcą oraz głównym koordynatorem przedsięwzięcia był Prezes TPPW 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha mjr Jarosław Odrobiński. 
 • W miesiącach VI-VIII. 2011 r. - współorganizacja z Zarządem Osiedla Nr 1 „Jedynka” w Mroczy „II Wakacyjnego turnieju siatkówki plażowej - Mrocza, Lato 2011”. Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach: młodzieżowej i open. W sumie przeprowadzono 5 turniejów. Nagrody zwycięskim drużynom wręczono podczas imprezy z okazji  „Dni Mroczy” w dniu 14. 08. 2011 r. 
 • W dniu 15 sierpnia 2011 roku w Mroczy organizacja obchodów Święta Wojska Polskiego połączonego z Dniem Patrona Szkoły Podstawowej im. WP. Współorganizatorami uroczystości byli Rada Rodziców na czele z Przewodniczącą Lidią Skiba, Dyrekcja SP im. WP, którą reprezentowała wicedyrektor Jolanta Miler, 1 batalion logistyczny im. „Ziemi Nakielskiej” z 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej Bydgoszczy, którego Dowódcą jest ppłk Piotr Lewandowski oraz Jednostka Poszukiwawczo - Ratownicza z Kowalewka na czele z Komendantem Krzysztofem Napieralskim. Uroczystości rozpoczęto o godz. 12:00 mszą świętą w intencji Ojczyzny, którą koncelebrował ks. Wojciech Cierniak proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Mroczy w obecności księży Dekanatu mroteckiego. Po mszy uczestnicy przemaszerowali prowadzeni przez kompanie  reprezentacyjną 1 blog. Ziemi Nakielskiej i pocztów sztandarowych na Plac Wolności pod obelisk ku czci Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Wartę Honorową przy Obelisku pełnili żołnierze 1 batalionu logistycznego im. Ziemi Nakielskiej”. Dodatkowo posterunek Honorowy wystawiony był na cmentarzu Parafialnym przy Tablicy Memoratywnej ku Pamięci Oficerów WP mjr. Bronisława STOJACZYKA i kpt. Wacława LENCKOWSKIEGO - zamordowanych wiosną 1940 roku przez NKWD w Katyniu oraz przy odrestaurowanym Pomniku Patrona TPPW 1918/1919 z Mroczy ppor. Franciszka Borzycha. Posterunki wystawiła Jednostka Poszukiwawczo - Ratownicza z Kowalewka. Po wciągnięciu flagi na maszt przy dźwiękach Hymnu Państwowego przybyłych powitał mjr Jarosław Odrobiński - Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 im. ppor. Franciszka Borzycha w Mroczy, który przekazał również życzenia „DRODZY KOLEDZY, ŻOŁNIERZE ŻYCZĘ WAM W IMIENIU WSZYSTKICH TU OBECNYCH ŻOŁNIERSKIEGO SZCZĘŚCIA, W KAŻDEJ SYTUACJI I KAŻDEJ PRZYSZŁEJ MISJI W SŁUŻBIE DLA DOBRA RZECZYPOSPOLITEJ. OPRÓCZ ZAWODOWEJ I SŁUŻBOWEJ SATYSFAKCJI ŻYCZĘ WAM, JAK NAJLEPSZEGO ZDROWIA I WIELE OSOBISTEJ POMYŚLNOŚCI”. Przemówienie wygłosił również Leszek Klesiński - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy. Oprócz w/w w uroczystościach uczestniczyli m.in., Romuald Rosiński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy wraz z radnymi, Mieszko Klawikowski - Sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Lidia Dąbrowska reprezentująca Zespół ds. miejsc pamięci narodowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, mjr Bogdan Ziołek - Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy, ppłk Piotr Lewandowski - dowódca 1 blog ziemi nakielskiej w Bydgoszczy. Przed złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów miały miejsca szczególne wydarzenia. Na wniosek Zarządu Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy, za szczególną aktywność na polu upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej udekorowano Medalami „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” nadanymi przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie Justynę PIOTROWSKĄ-TOJZA, Pawła WINTROWICZA oraz Jednostkę Poszukiwawczo-Ratowniczą z Kowalewka. W imieniu Komendanta JP-R Krzysztofa NAPIERALSKIEGO Medal odebrał mjr rez. Witold BŁASIAK. Aktu dekoracji dokonał Mieszko Klawikowski wraz z Lidią Dąbrowską w obecności Leszka Klesińskiego i mjr. Jarosława Odrobińskiego. Ponadto wręczono kolejne już (43 i 44) Legitymacje członkowskie TPPW 1918/1919 w Mroczy Paniom Barbarze PAJZDERSKIEJ – siostrzenicy ppor. Franciszka Borzycha Naszego Patrona oraz jej córce Elżbiecie PAJZDERSKIEJ. Na zakończenie uroczystości zebrani wysłuchali Pieśni Reprezentacyjnej WP. Dodatkowo delegacja członków mroteckiego Koła wraz z potomkami rodziny ppor. Franciszka BORZYCHA złożyła kwiaty na Cmentarzu parafialnym na odrestaurowanym pomniku ppor. Franciszka Borzycha oraz Tablicą Katyńską i Smoleńską. Po oficjalnych uroczystościach odbył się Festyn Żołnierski przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy na boisku szkolnym oraz przyległym do terenu Szkoły Parku, podczas którego swoje umiejętności zaprezentowali żołnierze 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej”. Tę część rozpoczęli uczniowie z krótkim montażem słowno-muzycznym, których przygotowała Beata Mazur-Spychalska. Po tym występie nastąpił miły akcent, który był bardzo miłą niespodzianką, a w szczególności dla żołnierzy. Uczniowie Szkoły Podstawowej wręczyli wszystkim żołnierzom czerwone róże i gorące życzenia, które były wyrazem wdzięczności mieszkańców Mroczy dla naszych Sił Zbrojnych za ich żołnierski trud. Następnie mieszkańcy byli świadkami funkcjonowania punktu kontrolnego takiego jakie są tworzone podczas misji w Afganistanie a wcześniej w Iraku oraz Kosowie. Żołnierze zaprezentowali również swoje umiejętności podczas działań antyterrorystycznych przeprowadzając pokazy dynamiczne z użyciem środków pozoracji pola walki. Kierowcy z 1 blog demonstrowali najwyższy kunszt podczas załadunku i rozładunku kontenera logistycznego z użyciem pojazdu HIAB (żuraw hydrauliczny). Wiele osób zainteresowanych było bronią strzelecką będąca na wyposażeniu wojska (tą obecną, jak również wycofywaną z użytkowania a którą reprezentowali druhowie z Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej z Kowalewka wraz z możliwością mini wspinaczki górskiej), umundurowaniem tym w szczególności używanym przez żołnierzy na misjach (z którego kamizelka kuloodporna była przymierzana non stop). Atrakcją było także strzelanie z paintballa. Przyszli adepci rzemiosła żołnierskiego mieli okazję zapoznać się z Narodowymi Siłami Rezerwy, które reprezentowali przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień. Na stoisku informacyjno-promocyjnym rozwiniętym przez WKU uczestnicy festynu żołnierskiego mogli zapoznać się z zasadami naboru do służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych i szkolnictwa wojskowego. Przygotowane materiały informacyjne i promocyjne cieszyły się wielkim powodzeniem wśród młodszych i starszych mieszkańców Mroczy. Wojskowa grochówka oraz inne atrakcje przygotowane przez żołnierzy 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej” na długo pozostaną w pamięci uczestników festynu. Nie zapomniano również o najmniejszych pociechach, którzy uczestniczyli w licznie przygotowanych konkursach.
 • Autor:MS
   
  Dodaj link do:
  www.wykop.pl
  www.dodajdo.com
  www.facebook.com