Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 18Łącznie: 56980

Historia Koła

 • W dniu 03. 02. 2010 r. odbyło się zebranie Zarządu Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy, podczas którego omówiono nast. zagadnienia: stan przygotowań do uroczystości z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, dokooptowania do składu Zarządu Panią Justynę PIOTROWSKĄ - TOJZA (nauczycielkę historii i informatyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy) w miejsce zmarłej w 2009 r. Ireny ŁUSZCZYŃSKIEJ, przyjęcia do Koła „nowego” członka Pana Henryka KWISSĘ Potomka Powstańca Wielkopolskiego – sołtysa Wyrzy, który został 37 członkiem TPPW 1918/1919 w Mroczy, przystąpienia do wspólnej inicjatywy, której pomysłodawcą jest Burmistrz i Urząd Miasta Jarocin – oznakowania nagrobków Powstańców Wielkopolskich Krzyżem Powstańczym. Dzięki uprzejmości „zaprzyjaźnionego” Burmistrza Jarocina Pana Adama PAWLICKIEGO pojawiła się możliwość przeprowadzenia podobnego przedsięwzięcia dla potomków będących członkami TPPW 1918/1919 w Mroczy. 
 • W dniu 14 kwietnia 2010 r. związku z 70. rocznicą Zbrodni Katyńskiej w Mroczy  miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej mjr  Bronisławowi  Stojaczykowi  oraz kpt. Wacławowi Lenckowskiemu, dwóm oficerom Wojska Polskiego urodzonym w Mroczy, a zamordowanycm przez NKWD w Katyniu, wiosną 1940 r. Tablicę odsłonił Edmund Andryszak (syn Powstańca Wielkopolskiego, Jana Andryszaka, zamordowanego przez Niemców w 1940r. w Inowrocławiu)a poświęcił ks. Kanonik Józef Starczewski.  Wartę honorową przy tablicy pamiątkowej pełnili : żołnierze 1 Batalionu Logistycznego im. Ziemi Nakielskiej z Bydgoszczy oraz druhowie Jednostki Poszukiwawczo - Ratowniczej z Kowalewka. Na uroczystość, która rozpoczęła się uroczystą Mszą Święta, w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Mroczy, a zakończyła na parafialnym cmentarzu, przybyli włodarze wszystkich szczebli samorządowych, reprezentanci WP, członkowie TPPW 1918/1919, przedstawiciele  innych organizacji  oraz młodzież szkół z terenu gminy Mrocza. W trakcie uroczystości wręczono odznaki honorowe „Opiekun  Miejsc  Pamięci Narodowej”, które otrzymali: ks. Kanonik Józef Starczewski,  Edmund Andryszak, Wanda i Roman Pajzderscy, Małgorzata Kaźmierczak, Romuald Rosiński, Zbigniew Przybylski, mjr Jarosław Odrobiński,  kpt. rezerwy Sławomir Joachimiak, Komendant Jednostki Poszukiwawczo - Ratowniczej z Kowalewka Krzysztof Napieralski oraz Sebastian Mazur. Legitymację członkowską TPPW  odebrał Henryk KWISSA. Odznaczenia i legitymację wręczyli: z-ca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, płk. Grzegorz ROWIŃSKI,  Starosta Nakielski – Tomasz MIŁOWSKI, Honorowy Prezes Oddziału Kujawsko - Pomorskiego TPPW 1918/1919 - Marian KADOW. Nie zapomniano także o tych, którzy lecąc do Katynia, by oddać hołd tym, którzy 70 lat temu zginęli w katyńskim lesie, 10 kwietnia pod Smoleńskiem zapłacili największą cenę. Pamięć 96 ofiar katastrofy rządowego samolotu uczczono minutą ciszy. Głównym inicjatorem i organizatorem uroczystości był Prezes Towarzystwa Pamięci  Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Mroczy mjr Jarosław ODROBIŃSKI, współorganizatorami - ks. Proboszcz Józef Starczewski oraz Burmistrz MiG Mrocza Wiesław GOZDEK. 
 • „Sposób na nudę i rozładowanie energii w bezpieczny sposób” to motto zorganizowania „Wakacyjnego turnieju siatkówki plażowej” z cyklu Grand Prix Mroczy w kategorii „młodzieżowej i open” o Puchar Burmistrza MiG Mrocza oraz Prezesa TPPW 1918/1919 w Mroczy (w sumie na przełomie VI-VII rozegrano 4 turnieje). Organizatorami i opiekunami tego turnieju byli: Przewodniczący Zarządu Osiedla „Jedynka” w Mroczy Andrzej SKOWRONEK, Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 i jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy mjr Jarosław ODROBIŃSKI oraz pomysłodawca - członek TPPW 1918/1919 w Mroczy kpt. rez. Sławomir JOACHIMIAK. Wsparcia technicznego udzielił Urząd Miasta i Gminy w Mroczy. Wręczenie pucharów i nagród dla najlepszych zawodników w obu kategoriach  (za 1, 2 i 3 miejsce) odbyło się podczas „Dni Mroczy” w dniu 15 sierpnia. 
 • W dniu 14 sierpnia 2010 r. w Mroczy odbyła się uroczystość wręczenia nowego sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy z okazji 105 rocznicy powstania tej jednostki. W tej podniosłej uroczystości uczestniczyli również członkowie - delegacja Naszego Koła w osobach: mjr Jarosław ODROBIŃSKI oraz kpt. rez. Sławomir JOACHIMIAK. Po odprowadzeniu starego sztandaru przystąpiono zgodnie z ceremoniałem strażackim do wręczenia nowego sztandaru. Po wbiciu symbolicznych gwoździ w drzewiec (m.in. przez prezesa TPPW 1918/1919 w Mroczy mjr. Jarosława ODROBIŃSKIEGO - członka Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru), sztandar poświęcił ks. kanonik Józef Starczewski a następnie został przekazany pocztowi sztandarowemu. Pragniemy jednocześnie nadmienić, iż zarówno członkowie Koła, jak również Towarzystwo odpowiedzieli aktywnie na apel Społecznego Komitetu Fundacji i wsparliśmy finansowo zakup nowego sztandaru. 
 • W dniu 15 sierpnia 2010 r. z okazji Święta Wojska Polskiego członkowie Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Mroczy. Po jej zakończeniu złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod Obeliskiem na Placu Wolności – upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 z Mroczy i okolic oraz pod tablicą katyńską na Cmentarzu Parafialnym w Mroczy, która upamiętnia urodzonych w Mroczy oficerów Wojska Polskiego.
 • Autor:MS
   
  Dodaj link do:
  www.wykop.pl
  www.dodajdo.com
  www.facebook.com