Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 43Łącznie: 57005

Historia Koła

 • W dniu 5 stycznia 2009 r. organizacja/koordynacja uroczystości odsłonięcia Obelisku upamiętniającego udział i walkę mieszkańców Mroczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 przy Placu Wolności w Mroczy. Patronat honorowy nad uroczystością sprawował minister ON Bogdan KLICH, którego reprezentantem był gen. bryg. Jerzy KRZYWIECKI - szef Sztabu Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Program uroczystości obejmował m.in.: występ chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, mszę Świętą z udziałem Wojskowej asysty honorowej (Kompanii ze Sztandarem 1 blog „Ziemi Nakielskiej” oraz Orkiestry Reprezentacyjnej POW), część główną na Placu Wolności - odsłonięcie Obelisku wraz z tablicą memoratywną (przez gen. bryg. Jerzego KRZYWIECKIEGO, córkę Powstańca Wandę PAJZDERSKĄ, Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu Stefana BARŁOGA, Przewodniczącą Rady Powiatu Nakielskiego Małgorzatę WALERYŚ - MASIAK oraz Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Wiesława GOZDKA). Głos zabierali m.in. wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Dariusz KURZAWA, Starosta Nakielski  Andrzej KINDERMAN, Burmistrz MiG Mrocza Wiesław GOZDEK oraz Prezes TPPW 1918/1919 w Mroczy mjr Jarosław ODROBIŃSKI. Uroczystość zakończono częścią artystyczną w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy, podczas której wręczono nagrody zwycięzcom Konkursów i podziękowania. Całość zakończył pyszny poczęstunek z tortem przygotowany przez Panie z KGW Gminy Mrocza.
 • W dniu 13. 03. 2009 r. w Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią miało miejsce niecodzienne przedsięwzięcie dla działalności tej Placówki. Odbyło się bowiem wyjazdowe posiedzenie Zarządu Koła TPPW 1918/1919 z Mroczy. Gości z Mroczy powitał Dyrektor Muzeum Andrzej SOŁTYSIAK. Następnie Prezes TPPW 1918/1919 z Mroczy mjr Jarosław ODROBIŃSKI oraz wice Prezes Krzysztof POLEWCZYŃSKI dokonali uroczystego wręczenia legitymacji członkowskiej „nowej” członkini Koła Justynie PIOTROWSKIEJ – TOJZA wraz z Odznaką Towarzystwa „Rozetą”.  Pani Justyna (nauczycielka w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy) była 29 członkinią Koła. Kolejnym punktem było zwiedzenie wystawy prezentowanej w Muzeum Ziemi Krajeńskiej z okazji 90 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego „Powstańcom Wielkopolskim w Hołdzie”, w obecności jej Komisarza Kustosza Muzeum Tomasza PASIEKI. Na zakończenie pobytu członków Zarządu odbyło się omówienie stanu przygotowań do uroczystości w dniu 17. 04. 2009 r. – tj. posadzenia Dębu Katyńskiego Ku Czci mjr. Pawła SZYFTERA Powstańca Wielkopolskiego zamordowanego strzałem w tył głowy przez NKWD w Katyniu w roku 1940. Było to jedno z przedsięwzięć TPPW 1918/1919 w Mroczy na 2009 r. w ramach Programu edukacyjnego ”KATYN ocalić od zapomnienia”. Wspólnie z ks. kanonikiem Józefem Starczewskim Proboszczem Parafii w Mroczy Koło TPPW 1918/1919 już w 2008 roku zgłosiło akces do Ogólnopolskiej akcji posadzenia 21.473 dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej. 
 • W dniu 17. 04. 2009 r. organizacja uroczystości - posadzenia dębu katyńskiego ku czci mjr. Pawła SZYFTERA Powstańca Wielkopolskiego zamordowanego strzałem w tył głowy przez NKWD w KATYNIU w roku 1940. Inicjatorem w/w Przedsięwzięcia był Proboszcz Parafii p.w. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Mroczy ks. kanonik Józef STARCZEWSKI. Koło TPPW 1918/1919 w Mroczy zgłosiło akces do Programu edukacyjnego ”KATYN ocalić od zapomnienia”, Ogólnopolskiej akcji posadzenia 21.473 dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej już w ubiegłym roku. Otrzymaliśmy CERTYFIKAT Nr 00052/01995/WE/2008 dla uhonorowania pamięci majora Pawła SZYFTERA - Powstańca Wielkopolskiego 1918/1919. Głównym koordynatorem uroczystości był Prezes Koła mjr Jarosław ODROBIŃSKI.
 • W dniu 15 sierpnia 2009 r. w Mroczy wspólnie z mieszkańcami Osiedla Nr 1 „Jedynka” Organizacja uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego (Koncert Orkiestry OSP z Nakła nad Notecią, Prezentacja Klubu Żołnierzy Rezerwy z Nakła nad Notecią – Turniej Strzelecki z broni pneumatycznej, pokaz umiejętności strażaków OSP Mrocza, zabawy i konkursy dla dzieci). 
 • W dniu 5 stycznia 2010 r. organizacja Gminnych Obchodów 91. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W godzinach rannych delegacja w osobach: Jarosław Odrobiński – Prezes TPPW 1918/1919, Sławomir Joachimiak – członek TPPW1918/1919 i Zbigniew Przybylski - Radny Rady Miejskiej w Mroczy złożyli wiązanki kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym śmierć powstańca wielkopolskiego Józefa Balcerzaka w Drążnie. W południe w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy miała miejsce prelekcja z udziałem Marka Łabędzkiego, krewnego Feliksa Łabędzkiego poległego w Powstaniu Wielkopolskim, członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej „3 Bastion Grolman”, przedstawicielami samorządu Miasta i Gminy Mrocza, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Mroczy, grona pedagogicznego i uczniów gimnazjum. Popołudniowe uroczystości patriotyczne z udziałem kompanii reprezentacyjnej 1 batalionu logistycznego ziemi nakielskiej z Bydgoszczy, pocztów sztandarowych, przedstawicieli samorządu Miasta i Gminy Mrocza, Powiatu Nakielskiego, Miasta Jarocina, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, zaproszonych gości oraz lokalnej społeczności rozpoczęto przemarszem spod Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy do kościoła parafialnego w Mroczy, gdzie po krótkim występie Chóru „Nadzieja” z Nakła nad Notecią odbyła się msza święta koncelebrowana przez ks. kanonika Józefa Starczewskiego. Po mszy św. uczestnicy udali się pod obelisk na Plac Wolności, gdzie głos zabrali m.in. Wiesław Gozdek - Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza i Tomasz Miłowski - Starosta Nakielski. Po apelu poległych została oddana salwa honorowa, następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 walczących o wyzwolenie Mroczy i okolic oraz tablicą pamiątkową Feliksa Łabędzkiego. Ostatnia część uroczystości odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mroczy gdzie przybyłych powitał prezes Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy mjr Jarosław Odrobiński. Wręczono przyznane przez Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego odznaki honorowe " Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej". Odznaki honorowe otrzymali: Barbara Półgęsek, Grażyna Paliwoda, Justyna Piotrowska-Tojza, Edmund Andryszak, Paweł Wintrowicz i Krzysztof Polewczyński. Odznakę Honorową " Wierni Tradycji" otrzymał mjr Jarosław Odrobiński. Zarząd Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy wręczył podziękowania niżej wymienionym osobom: Małgorzacie Waleryś-Masiak - Przewodniczącej Rady Powiatu Nakielskiego, płk. Markowi Nowakowi - Szefowi Oddziału Wychowawczego IWsp. SZ z Bydgoszczy, ppłk. Piotrowi Kónikowskiemu - Dowódcy 1 blog „Ziemi Nakielskiej” z Bydgoszczy, Marianowi Kadowowi – Prezesowi Oddziału Kujawsko-Pomorskiego TPPW 1918/1919, Wiesławowi Gozdkowi – Burmistrzowi MiG Mrocza, ks. kanonikowi Józefowi Starczewskiemu - Proboszczowi Parafii pw. Św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Mroczy, Markowi Łabędzkiemu – Potomkowi Powstańca Wielkopolskiego z Jarocina, Piotrowi Marosz - Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Koronowie Oddział w Mroczy, Krzysztofowi Napieralskiemu - Komendantowi Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej z Drążna, Andrzejowi Brzósce - instruktorowi z MGOKiR, Danucie Radeckiej-Dubiel - Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II, Januszowi Paliwodzie – Dyrektorowi SP im. A. Mickiewicza w Witosławiu, Jarosławowi Schulz - Dyrektorowi SP im. Wojska Polskiego w Mroczy, Leszkowi Karkosz – Komendantowi Gminnemu OSP Mrocza, Kamili Łącznej – Dyrektor MGOKiR w Mroczy, Jackowi Ćwikle – Komendantowi SM w Mroczy, asp. sztab. Gwidonowi Nitce  - Kierownikowi Posterunku w Mroczy oraz Stowarzyszeniu Grupa Rekonstrukcji Historycznej 3 Bastion Grolman z Poznania.
 • Autor:MS
   
  Dodaj link do:
  www.wykop.pl
  www.dodajdo.com
  www.facebook.com