Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 128Łącznie: 57090

Historia Koła

 • W dniu 5 stycznia 2013 roku w Mroczy odbyły się Gminne uroczystości upamiętniające 94. rocznicę Wybuchu Powstania Wielkopolskiego połączone z obchodami 620-Lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Mrocza. Po przemarszu w rytm werbli z Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy kompani honorowej, pocztów sztandarowych i gości z placu przy MGOKiR i remizie OSP w Mroczy do kościoła p.w. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP została odprawiona przez ks. Wojciecha Cierniaka - proboszcza Parafii /Dziekana Dekanatu Mrocza Msza Święta w intencji poległych Powstańców Wielkopolskich z udziałem Sztandaru – wojskowej asysty honorowej 1 batalionu logistycznego "Ziemi Nakielskiej" i klasy wojskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy, pozostałych  Sztandarów: Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego TPPW 1918/1919 w Bydgoszczy, Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Mroczy, Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy. Oprawę muzyczną zapewnił Chór " Cecylia" w Mroczy pod kierunkiem organistę i dyrygenta Bogusława Okoniewskiego. Po mszy świętej uczestnicy przeszli ulicami Mroczy na Plac Wolności gdzie odbyła się druga część uroczystości. Po wciągnięciu flagi państwowej przy dźwiękach hymnu narodowego została oddana salwa honorowa, a następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Obeliskiem upamiętniającym udział mieszkańców Mroczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 (odsłoniętym w dniu 5 stycznia 2009 r. – w 90. rocznicę wydarzeń) i Tablicy ku Czci Feliksa Łabędzkiego. Następnie Uczestnicy wspólnie odśpiewali Rotę. Przy dźwiękach „Marsylianki Wielkopolskiej” z Placu Wolności w kolumnie wszyscy udali się na końcową część uroczystości do sali gimnastycznej Gimnazjum w Mroczy. Przybyłych powitał mjr. rez. Jarosław Odrobiński - Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha. Na uroczystość przybyli m.in. Jan Rulewski - Senator RP, Kosma Złotowski - Poseł na Sejm RP, Potomkowie Powstańców Wielkopolskich 1918-1919, ks. Wojciech Cierniak - proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Mroczy, Mieszko Klawikowski - Sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Lidia Dąbrowska - Zespół d/s Miejsc Pamięci Narodowej K-P UW w Bydgoszczy, Tadeusz Sobol - Starosta Nakielski, Andrzej Kinderman - Wicestarosta Nakielski, Ignacy Pogodziński - Burmistrz Szubina, Romuald Rosiński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy wraz z radnymi, Leszek Klesiński - Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, reprezentujący Szefa WSzW w Bydgoszczy płk. Jana Rynkiewicza ppłk Adam Ciesielski - Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy, płk. w st. spocz.  Edward Łączny - Wiceprezes Kujawsko - Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Bydgoszczy, bryg. Franciszek Sobiechowski - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nakle nad Notecią, hm Teresa Bachta – Komendantka Hufca Nakielskiego, Kamila Czechowska – Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej wraz z Piotrem Adamczewskim – Prezesem Koła TPPW 1918/1919 w Szubinie,  Stefan Kubicki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nakle nad Notecią /Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, Lucyna Góra - Mrotek – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy wraz z uczniami klas wojskowych, którzy brali aktywny udział rok temu w 93. rocznicę w dniu 5.01.2011r. oraz w dniu 27. 12. 2012 r. m.in. wystawiając posterunki honorowe, kpt. rez. Marek Zwiefka z członkami Stowarzyszenia  Miłośników Historii i Oręża z Bydgoszczy, Krzysztof Napieralski – Komendant Jednostki Ratownictwa Medycznego w Kowalewku  wraz z podległymi Ratownikami. Jednostka jest z Nami na uroczystościach corocznie od 2008r. /wcześniej, jako Jednostka Ratowniczo - Poszukiwawcza z siedzibą w Drążnie, Piotr Marosz – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Koronowie Oddział w Mroczy,  płk rez. Waldemar Owczarzak – Sołtys Brzozy, Kamila Łączna – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, Stefan Kabaciński – Prezes Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Adam Tchórzewski – radny RM w Nakle nad Not. z delegacją, Maria Nowacka – Przewodnicząca Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych, Tomasz Kokoszewski – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Mroczy, Hanna Polewczyńska – Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty, Danuta  Radecka – Dubiel – Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy  wraz z uczniami, Maria Jolanta Miler – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy wraz z uczniami/harcerzami, Grażyna Stachowska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Mroczy   i wielu innych zacnych gości. Rys historyczny wydarzeń w Mroczy w dniach 5-6 stycznia 1919 roku przedstawił mjr. rez. Jarosław Odrobiński, natomiast Leszek Klesiński - Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym nawiązał do wydarzeń związanych z Powstaniem Wielkopolskim i rozpoczynających się obchodów 620-Lecia nadania praw miejskich Miastu Mrocza. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia przyznane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie oraz Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wniosek Zarządu mroteckiego Koła. Srebrne medale "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej" otrzymali: Piotr Marosz - wnuczek powstańca wielkopolskiego z Nakła nad Notecią /Dyrektor BS w Koronowie Oddział Mrocza, Małgorzata Kaźmierczak - nauczycielka Gimnazjum w Mroczy, Magdalena Musiał - Resler – sekretarz Zarządu Koła TPPW w Mroczy. Odznaki Honorowe Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej otrzymali: Tadeusz Sobol - Starosta Nakielski, Danuta Radecka - Dubiel - Dyrektor Gimnazjum w Mroczy, Grażyna Stachowska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Mroczy, Franciszek Szwajkowski - syn powstańca wielkopolskiego, kpr. Adam Młodzik - żołnierz 1 blog "Ziemi Nakielskiej" - członek Koła TPPW w Mroczy, Kazimierz Baliniak, Zdzisława Jędrzejczak - członkowie Koła TPPW w Mroczy. Następnie wręczone zostały specjalnym aktem nadania repliki flag powstańczych z 1918 roku. Otrzymali je z rąk Prezesa  Zarządu Koła mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego i wiceprezesa Krzysztofa Polewczyńskiego: Lucyna Góra - Mrotek, kpt. rez. Marek Zwiefka, Krzysztof Napieralski, Leszek Klesiński, Danuta Radecka - Dubiel, Maria Jolanta Miler oraz Grażyna Stachowska. W ten sposób chcemy zachęcić Państwa, a w przyszłości mieszkańców Gminy Mrocza do wywieszania obok biało-czerwonych flag wręczonych flag Powstańczych w celu uczczenia kolejnych rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego w dniu 27 grudnia oraz 5 stycznia. W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie i Chór Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy /pod kierunkiem dyrygenta Karola Koziela. Dodatkowo uczestnicy uroczystości zostali zapoznani z wystawą z Muzeum Ziemi Szubińskiej pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w fotografii”, z prezentacją przygotowaną już po raz kolejny przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Bydgoszczy - Narodowe Siły Rezerwowe oraz eksponatami uzbrojenia, umundurowania prezentowanymi przez Stowarzyszenie Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy /po raz pierwszy w Mroczy. Na zakończenie prowadząca uroczystość Justyna Piotrowska - Tojza – członkini mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 zaprosiła w imieniu Organizatorów wszystkich Uczestników na skromny poczęstunek przygotowany ze środków UMiG w Mroczy.  Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński, Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja  i Wniebowzięcia  NMP w Mroczy ks. Dziekan Wojciech Cierniak oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha, którego Prezes mjr rez. Jarosław Odrobiński występował w roli głównego koordynatora wspomnianej uroczystości. Współorganizatorami byli: 1 batalion logistyczny „Ziemi Nakielskiej” w Bydgoszczy - Dowódca ppłk Piotr Lewandowski, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy – Dyrektor Danuta Radecka – Dubiel, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy – Dyrektor Kamila Łączna, Jednostka Ratownictwa Medycznego w Kowalewu – Komendant Krzysztof Napieralski, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy – Komendant ppłk Adam Ciesielski  oraz Stowarzyszenie  Miłośników Historii i Oręża z Bydgoszczy pod kierunkiem kpt. rez. mgr Marka Zwiefki.
 • W dniu 6 marca 2013 r. zgodnie z planem odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze TPPW 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha. Otwarcia Zebrania dokonał Prezes Zarządu mjr rez. Jarosław Odrobiński, który powitał Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Leszka Klesińskiego oraz przybyłych członków. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w 2013r. członków Koła: śp. Tadeusza Szwajkowskiego oraz śp. Wandę Pajzderską. Po przyjęciu porządku obrad dokonano jednomyślnie wyboru Przewodniczącego Zebrania – Justynę Piotrowską – Tojza oraz Sekretarza Zebrania, którym został Sebastian Mazur. Zgodnie z porządkiem Zebrania sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Prezes Zarządu mjr rez. Jarosław Odrobiński, finansowe – Skarbnik Magdalena Musiał – Resler oraz Komisji Rewizyjnej – jej Przewodniczący Sebastian Mazur. W dalszej części odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami, po czym udzielono jednogłośnie absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy 2012r. Ponadto Przyjęto plan działalności na rok 2013. Po wolnych  wnioskach i dyskusji Przewodnicząca Zebrania oficjalnie dokonała zamknięcia zebrania. Zgodnie z przyjętym planem najbliższymi przedsięwzięciami, przed którymi stoi duże wyzwanie członków Koła będą: w dniu 07.04.2013r. wyjazd studyjno-historyczny do Brzozy i Bydgoszczy oraz w dniu 11.04.2013 r. Gminne Uroczystości  z okazji 73. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Mroczy połączone z obchodami 620 – lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Mrocza. Korzystając z okazji Dziękuję całemu Zarządowi, jak również pozostałym członkom za udzielone wsparcie, pomoc i wkład pracy społecznej na rzecz kultywowania idei zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Gminie Mrocza oraz upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych w życiu każdego Polaka (chociażby takich jak Zbrodni Katyńskiej czy też Święta Wojska Polskiego).
 • W dniu 11 kwietnia 2013r. mieszkańcy Mroczy uczcili w sposób szczególny 73. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, uroczystości połączonej z obchodami 620-lecia nadania praw miejskich miastu Mrocza. Gminną uroczystość rozpoczęli w mroteckim kościele p.w. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego, którzy zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycielki Justyny Misterkiewicz-Hamowskiej. Następnie zebrani mieli okazję wysłuchać koncertu szkolnej orkiestry dętej z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Nakła nad Notecią, którą dyrygował jej Kapelmistrz Zbigniew Rydelski. Po części artystycznej odbyła się msza św. w intencji pomordowanych na Wschodzie i ich rodzin, której przewodniczył Proboszcz parafii ks. dziekan Wojciech Cierniak. Po zakończeniu mszy św. poczty sztandarowe, delegacje oraz zebrane osoby przeszły w pochodzie na cmentarz parafialny, gdzie przy Tablicach memoratywnych odbyły się dalsze uroczystości. W trakcie przemarszu prezentowana była przez członków Stowarzyszenia Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy inscenizacja marszu jeńców polskich. Po powitaniu gości i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrali w kolejności: Posłanka na Sejm RP Iwona Kozłowska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy Romuald Rosiński (reprezentujący także nieobecnego z ważnych przyczyn służbowych Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Leszka Klesińskiego), Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy kpt. rez. Marek Zwiefka. Oprócz występujących na uroczystość przybyli m.in.: Kombatanci, Starosta Nakielski Tadeusz Sobol, członek Zarządu Powiatu Nakielskiego Jarosław Schulz, Szef Wydziału Rekrutacji WKU w Bydgoszczy mjr. Wiesław Wąsicki, Dyrektor Banku Spółdzielczego Koronowie Oddział w Mroczy Piotr Marosz, radni RM w Mroczy, Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza Stefan Kubicki, reprezentant Burmistrza Kcyni Piotra Hemmerlinga - Wojciech Jaskulski, przedstawiciele Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią z Kierownikiem Posterunku Policji w Mroczy, Komendant Jednostki Ratownictwa Medycznego w Kowalewku Krzysztof Napieralski, kadeci klasy wojskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy z nauczycielem Maciejem Jeruzalem, Dyrektorzy Szkół i Jednostek Organizacyjnych MiG Mrocza, Komendant SM w Mroczy, uczniowie, mieszkańcy oraz inni. Następnie odbyło się wręczenie odznak honorowych oraz legitymacji - odznaczeń przyznanych przez Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wniosek Zarządu mroteckiego Koła TPPW 1918/1919. Wyróżnienie to nadaje się osobom aktywnie działającym na polu upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej. Wręczył je Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski w asyście wiceprezesa mroteckiego koła TPPW 1918/1919 Krzysztofa Polewczyńskiego oraz sekretarz Koła Marii Nowackiej. Otrzymali je: Barbara i Elżbieta Pajzderskie,  Joanna Połamarczuk oraz Barbara Kromrych. Ponadto Zarząd mroteckiego Koła TPPW 1918/1919 podziękował za uświetnienie uroczystości: Dyrektorowi Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Nakła nad Not. Rafałowi Woźniakowi,  Dowódcy 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej” ppłk. Piotrowi Lewandowskiemu, Dyrektor ZSP im. T. Kościuszki w Łobżenicy Lucynie Góra-Mrotek, przedstawicielowi Stowarzyszenia Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy kpt. rez. Markowi Zwiefka oraz Komendantowi JRM w Kowalewku im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej Krzysztofowi Napieralskiemu. Okolicznościowe grawertony wręczył Krzysztof Polewczyński wraz z Marią Nowacką. Po tej dawce wyróżnień ppor. Edwin Różański odczytał Katyński Apel Pamięci. Po nim kompania honorowa 1. batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej” pod dowództwem ppor. Wojciecha Majerana oddała salwę honorową. Uroczystości zakończyło złożenie przez przybyłe delegacje wieńców i wiązanek kwiatów oraz zapalenie zniczy pod Tablicami Katyńskimi (upamiętniającymi pomordowanych wiosną 1940 roku w Katyniu, urodzonych w Mroczy oficerów WP mjr. Bronisława Stojaczyka i kpt. Wacława Lenckowskiego – odsłoniętej w dniu 14.04.2010r. w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz upamiętniającej 1. rocznicę katastrofy smoleńskiej – odsłoniętej w dniu 11.04.2011r.). Wartę honorową przed Tablicami pełnili żołnierze 1. batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej” z 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy oraz bojowa grupa rozpoznawcza „Orion” z JRM z Kowalewka. Wojskową asystę honorową uzupełniali żołnierze-muzycy z Orkiestry Wojskowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Narrację podczas uroczystości prowadziła Justyna Piotrowska-Tojza, członkini koła TPPW 1918/1919 w Mroczy i jednocześnie nauczycielka mroteckiego Gimnazjum im. Jana Pawła II. W godzinach wieczornych w sali widowiskowej MGOKiR odbył się na zakończenie obchodów pokaz filmu w reżyserii Andrzeja Wajdy pt. „Katyń”, przygotowany przez Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Grzegorza Okoniewskiego. Organizatorami obchodów byli: Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha - mjr. rez. Jarosław Odrobiński (główny koordynator uroczystości), Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza- Leszek Klesiński oraz Proboszcz Parafii p.w. św. Mikołaja i WNMP w Mroczy ks. dziekan Wojciech Cierniak. Współorganizatorami natomiast byli: 1 batalion logistyczny "Ziemi Nakielskiej" w Bydgoszczy,  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy,  Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy, Stowarzyszenie Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy oraz Jednostka Ratownictwa Medycznego w Kowalewku.
 • W dniu 7 czerwca 2013r. w Brzozie odbył się IX Wojewódzki Zjazd Szkół i Kół imienia Powstańców Wielkopolskich w „W gościnie u Przyjaciół”. Tym razem byliśmy podejmowani niezwykle gościnnie przez Gospodarza Gminy Nowa Wieś Wielka Pana Wojciecha Oskwarka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzozie im. Powstańców Wielkopolskich Panią Barbarę Kępczyńską oraz Panią Ewę Grzanka – główną Koordynatorkę Zjazdu oraz autorkę prezentowanego Programu. Zarówno założenia, cele, zadania, metody oraz formy realizacji zadań przedstawionego Programu udało się zrealizować w całości przy pięknej słonecznej pogodzie. Jako uczestnicy tj. dorośli i uczniowie przybyłych szkół zostaliśmy zapoznani m.in. z historią szkoły i wydarzeń Powstania Wielkopolskiego na terenie Brzozy (w tym krótka informacja o przebiegu bitwy na Kozaku), złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pod pomnikiem poległych Powstańców. Kolejnymi zadaniami (dorośli biorąc aktywny udział w warsztatach a młodzież w rajdzie rowerowym i pieszym) było integrowanie grup przez wspólne przeżywanie, rozwiązywanie problemów, rozumienie swoich i innych potrzeb, ukazanie bogactwa lasów i ich funkcje oraz rozwijanie sprawności ruchowej i plastycznej. Na zakończenie miało miejsce wspólne spotkanie przy ognisku wraz z posiłkiem. W tym wyjątkowym miejscu (na łonie natury) była okazja do podsumowania Naszego pobytu, wspólnych dyskusji i wymiany poglądów. Utworzyliśmy harcerski krąg, podczas którego nastąpiło przekazanie pozytywnej energii. W takiej podniosłej atmosferze dobiegło końca Nasze spotkanie kultywujące w ten nietypowy sposób tradycje Powstania Wielkopolskiego. Następne spotkanie Jubileuszowe odbędzie się w Pakości.
 • W dniu 13 sierpnia 2013 roku w Mroczy odbyła się po raz piąty uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego oraz Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w ramach obchodów 620 – lecia nadania praw miejskich miastu Mrocza. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji żołnierzy Wojska Polskiego oraz Społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy w kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja, którą odprawił ks. Wojciech Cierniak - Proboszcz Parafii. Po Mszy nastąpił przemarsz w kolumnie marszowej na Plac Wolności. Przed Obeliskiem upamiętniający udział mieszkańców Mroczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, odbyła się główna – ceremonialna uroczystość. Przybyłych Gości, mieszkańców Gminy Mrocza w imieniu organizatorów powitał mjr. rez. Jarosław Odrobiński - Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha, główny koordynator i pomysłodawca uroczystości. W krótkim przemówieniu mjr. rez. Odrobiński przypomniał ponadto genezę Święta Wojska Polskiego i ich obchodów w Mroczy. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Mieszko Klawikowski - Sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Lidia Dąbrowska z Zespołu Miejsc Pamięci Narodowej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Tadeusz Sobol - Starosta Nakielski, Leszek Klesiński - Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza wraz z Kierownikami Referatów i Dyrektorami Jednostek Organizacyjnych UMiG w Mroczy, Romuald Rosiński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy wraz z pozostałymi radnymi, mjr. Bogdan Ziołek - Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy, Edmund Łączny - Wiceprezes Zarządu Kujawsko - Pomorskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, podkom. Roman Kalisz - Komendant Komisariatu Policji w Mroczy, Krzysztof Napieralski - Komendant Jednostki Ratownictwa Medycznego w Kowalewku, kpt. rez. Marek Zwiefka - Stowarzyszenie Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy. Przewodniczący Jednostek Pomocniczych/Zarządów Osiedli i Sołtysi Gminy Mrocza. Prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Mroczy – Tomasz Kokoszewski,  Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Mroczy – Renata Bolka. Podczas uroczystości wręczono mł. kpt. PSP Izabeli Błasiak srebrny medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. W dalszej części głos zabrali: Leszek Klesiński, Romuald Rosiński i Maria Jolanta Miler - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy. Po salwie honorowej oddanej przez kompanię honorową 1 batalionu logistycznego "Ziemi Nakielskiej" w Bydgoszczy delegacje złożyły pod Obeliskiem wiązanki kwiatów (dodatkowo delegacja Koła TPPW w składzie: Maria Nowacka, Maria Sobota oraz Marian Wiśniewski złożyła je na Cmentarzu parafialnym – na grobie Patrona ppor. F. Borzycha oraz Tablicy Memoratywnej ku Pamięci Oficerów WP, mjr. Bronisława STOJACZYKA i kpt. Wacława LENCKOWSKIEGO - zamordowanych wiosną 1940 roku przez NKWD w Katyniu). Po oficjalnych uroczystościach przed Obeliskiem, w sali gimnastycznej Szkoły odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów, których przygotowali nauczyciele Justyna Misterkiewicz - Hamowska i Janusz Paliwoda. Następnie na przyległym terenie przy Szkole Podstawowej 1 batalion logistyczny „Ziemi Nakielskiej” zaprezentował umundurowanie, sprzęt i uzbrojenie wojskowego oraz pokaz dynamiczny nowoczesnych działań bojowych Wojska Polskiego z użyciem środków pozoracji pola walki. Nad całością działań „kunsztu żołnierskiego” czuwał kpt. Piotr Sikora – dowódca kompanii. Uczestnicy uroczystości wraz z przybyłymi licznie mieszkańcami Mroczy i Gminy Mrocza mieli także okazję zapoznać się z zasadami pierwszej pomocy, sprzętem do wspinaczki, którą demonstrowali ratownicy Jednostki Ratownictwa Medycznego z Kowalewka. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy na oddzielnym stoisku udostępniła materiały dotyczące służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych. Nie zabrakło również ekspozycji prezentowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy. Na zakończenie uroczystości członkowie TPPW 1918/1919 w Mroczy serwowali bezpłatnie wszystkim obecnym grochówkę przygotowaną przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Mrocza ze środków finansowych – datków członków Towarzystwa (Państwa Krystyny i Józefa Daroniów, Krzysztofa Polewczyńskiego oraz mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego). Organizatorami dzisiejszych uroczystości byli: Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha oraz Dyrektor SP im. WP w Mroczy. Współorganizatorami byli: 1 batalion logistyczny "Ziemi Nakielskiej" w Bydgoszczy – dowódca ppłk Piotr Lewandowski, Parafia p.w. św. Mikołaja w Mroczy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy – Komendant ppłk Adam Ciesielski, Jednostka Ratownictwa Medycznego w Kowalewku i Stowarzyszenie Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy.
 • W dniu 17 sierpnia 2013 r. w ramach Obchodów Dni Mroczy - Jubileuszu 620-lecia nadania praw miejskich odbyła się m.in. Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Mroczy, podczas której wręczane były medale okolicznościowe i wyróżnienia. Z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Leszka Klesińskiego (w asyście Przewodniczącego RM Romualda Rosińskiego) odebrałem przyznaną Naszemu Kołu przez Kapitułę "Statuetkę Króla Władysława Jagiełły".  W imieniu członków Towarzystwa złożyłem podziękowanie za nadane wyróżnienie.
 • Zamierzenia w trakcie realizacji: 
  Przygotowania do obchodów 125. rocznicy urodzin Feliksa Łabędzkiego. Wyjazd do Jarocina, Siedlemina oraz Mieszkowa (plan w dniu 16 listopada 2013r.). Ponadto przygotowanie się do Spotkania opłatkowego (pokoleń) członków Koła w miesiącu grudzień 2013r. (ustalenie daty, podział obowiązków). Dodatkowo do obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w dniu 27.12.2013r./. Dotyczy udziału delegacji Koła w uroczystościach wojewódzkich w Bydgoszczy oraz upamiętnienie w/w wydarzenia w miejscach związanych z Powstaniem Wielkopolskim w Gminie Mrocza (zapalenie zniczy pod Obeliskiem upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 z Mroczy i okolic na Placu Wolności, pod Tablicą memoratywną upamiętniającą Feliksa Łabędzkiego – poległego w Mroczy Powstańca Wielkopolskiego z kompanii jarocińskiej,  na Cmentarzu parafialnym w Mroczy na grobie Patrona Naszego Koła – dowódcy  Powstańców z Mroczy ppor. Franciszka Borzycha oraz w Drążnie po głazem z Tablicą upamiętniającą śmierć Powstańca z Nakła nad Notecią Józefa Balcerzaka. Ponadto do Gminnych Uroczystości 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy w dniu 5 stycznia 2014 r. (m.in. inscenizacja historyczna walk powstańczych o Mroczę z dnia 5 stycznia 1919r.)  oraz przedsięwzięć związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Mroczy /uroczystość planowana w dniu 1 marca 2014 r., m.in. planowane odsłonięcie i poświęcenie Tablicy memoratywnej (na ścianie SP im. WP w Mroczy) upamiętniającej mieszkańca Mroczy, „Żołnierza Wyklętego” - Wacława Polewczyńskiego ps. „Połomski”.

   

   

  OPRACOWAŁ
  Prezes TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy
  im. ppor. Franciszka Borzycha

   

  mjr Jarosław ODROBIŃSKI

  Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Autor:MS
   
  Dodaj link do:
  www.wykop.pl
  www.dodajdo.com
  www.facebook.com