Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 464Łącznie: 2165

Historia Koła

RYS HISTORYCZNY KOŁA TPPW 1918/1919 w MROCZY
im. ppor. Franciszka BORZYCHA
poprzez pryzmat organizowanych przedsięwzięć i uroczystości

 

TPPW 1918/1919 Koło Nr 23 w Mroczy  działa od 12 kwietnia 2007 r. Głównymi inicjatorami powołania Koła w Mroczy byli mjr Jarosław ODROBIŃSKI - czynny zawodowo oficer WP oraz Krzysztof POLEWCZYŃSKI - zbieracz materiałów i dokumentów m.in. lokalnej historii.

 

Podczas Zebrania Członków Grupy Inicjatywnej – mieszkańców Mroczy potomków Powstańców Wielkopolskich oraz „lokalnych” miłośników dziejów historycznych, w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza (z udziałem znamienitych gości w osobach m.in.: Prezesa Zarządu Oddziału Kujawsko - Pomorskiego TPPW 1918/1919 w Bydgoszczy Pana Mariana KADOWA, jak również wiceprezesa Zarządu Oddziału ppłk. rez. Wojciecha ZAWADZKIEGO (wprowadzającego Nas do grona „rodziny” Powstańczej województwa Kujawsko-Pomorskiego)  oraz przedstawiciela Gospodarza Gminy - Zastępcy Burmistrza MiG Mrocza Piotra HEMMERLINGA) zawiązano Koło TPPW 1918/1919 w Mroczy, na którym dokonano wyboru władz Koła na I kadencję. Jego głównym celem jest krzewienie wiedzy i pamięci o jedynym w dziejach narodu polskiego zwycięskim powstaniu Wielkopolan, za którego sprawą po przeszło 123-letniej niewoli zostały włączone do Polski ziemie będące kolebką państwa polskiego.

 

Działalność Towarzystwa polega m.in. na: organizacji spotkań z rodzinami uczestników Powstania, inspirowaniu działalności badawczej i wydawniczej dotyczącej historii i tradycji Powstania Wielkopolskiego popularyzujących dzieje powstania, sylwetki jego uczestników i dowódców, współorganizowaniu obchodów rocznic wybuchu powstania, opiece nad miejscami upamiętniającymi zryw Wielkopolan i organizowaniu konkursów nt. Powstania Wielkopolskiego. Ponadto co roku Zarząd Koła występuje z wnioskami do Przewodniczącego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznanie  honorowej odznaki oraz Medali "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej" osobom i instytucjom z terenu Gminy Mrocza, jak również spoza, które wyróżniły się ciekawymi i znaczącymi działaniami popularyzatorskimi, twórczymi i naukowymi na rzecz kształtowania tożsamości narodowej i zachowania w pamięci społeczeństwa historii oraz znaczenia Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 dla dziejów narodu i państwa polskiego. Towarzystwo jest też współorganizatorem m.in.: uroczystości rocznicowych Zbrodni Katyńskiej, Przeglądu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, Turniejów Grand Prix Mroczy w piłce plażowej, obchodów Święta Wojska Polskiego, akcji przekazania potomkom Powstańców Krzyży Powstańczych. 

 

Poniżej przedstawiono główne przedsięwzięcia i zamierzenia realizowane w okresie od momentu powstania, aż po dzień dzisiejszy. Fakty, które mówią same za siebie i jednocześnie świadczą o Naszej działalności. Ponadto potwierdzają słuszność powołania do życia  Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy:

  • W dniu 26. 04. 2007 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Koła, na którym dokonano podziału zadań pośród członków i omówiono sprawy bieżące.
  • W dniu 17. 05. 2007 r. w Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle n/Not. na wyjazdowym spotkaniu uroczyście wręczono po raz pierwszy Legitymacje członkom mroteckiego Koła TPPW 1918/1919. Legitymacje wręczył Marian KADOW – Prezes Zarządu Oddziału Kujawsko - Pomorskiego TPPW 1918/1919.
  • W dniu 10. 11. 2007 r. członkowie Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Mroczy z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczestniczyli w zwiedzaniu Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (Oddziału Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych) w Poznaniu gdzie dokonano uroczystego wręczenia legitymacji członkowskich dwóm nowym członkom Panu Pawłowi Wintrowiczowi i Zbigniewowi Przybylskiemu.
  • W dniu 05. 01. 2008 r. organizacja uroczystości 89. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy.
  • W dniu 18. 03. 2008 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji odbyło się pierwsze spotkanie Honorowego Komitetu Obchodów 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy, w skład którego weszło 31 osób. Inicjatorem spotkania był Zarząd Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Mroczy - w osobach Prezesa mjr. Jarosława ODROBIŃSKIEGO oraz wice prezesa Krzysztofa POLEWCZYŃSKIEGO, jak również członka Zarządu Romualda ROSIŃSKIEGO. Inicjatywa to zyskała poparcie władz Miasta i Gminy Mrocza - w osobach Burmistrza Wiesława GOZDKA i Zastępcy Burmistrza Piotra HEMMERLINGA. Na spotkaniu wręczono „Honorowe Akty Powołania”, przyjęto „Odezwę do mieszkańców Gminy Mrocza na okoliczność jubileuszowej Rocznicy” oraz Zapoznano zebranych ze wstępnym „Harmonogramem Przedsięwzięć związanych z obchodami 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Mroczy”.
  • W dniu 17. 04. 2008 r. II spotkanie Honorowego Komitetu Obchodów 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Mroczy.
  • W dniu 11. 10. 2008 r. zorganizowanie wyjazdu harcerzy/uczniów Szkoły Podstawowej z Mroczy do Poznania pn. „Śladami Powstania Wielkopolskiego” - zwiedzanie Poznania.
  • W roku 2008 opracowanie i wydanie Publikacji „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w Mroczy i okolicy. 90 Rocznica Wydarzeń” autorstwa mjr. Jarosława ODROBIŃSKIEGO, zasięg ponadregionalny. Przedmowę napisał Starosta Nakielski Pan Andrzej KINDERMAN,  wydana w 1.000 egz., znajduje się ona na terenie 3 województw: Wielkopolskim, Mazowieckim oraz Kujawsko - Pomorskim w różnych Instytucjach, jak również w rękach osób prywatnych. 
  • Organizacja Konkursów: recytatorskiego o tematyce patriotycznej i Powstania Wielkopolskiego (13. 11. 2008 r.) oraz plastycznego pn. „Powstanie Wielkopolskie 1981-1919 w naszej pamięci” - podsumowanie w dniu 19. 12. 2008 r.
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następna »
Autor:MS
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com