Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 161Łącznie: 57123

GRATULACJE OD BURMISTRZA MiG MROCZA !

W dniu 27 kwietnia 2012 r. podczas XXII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński w imieniu swoim oraz społeczności lokalnej złożył na ręce Prezesa Zarządu Koła mjr. Jarosława Odrobińskiego, jednocześnie Radnego RM serdeczne gratulacje z okazji 5-lecia działalności Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło im. Franciszka Borzycha w Mroczy.

 

Treść okolicznościowego adresu:

W imieniu swoim oraz społeczności lokalnej Gminy Mrocza składam serdeczne gratulacje z okazji 5 - lecia działalności Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło im. ppor. Franciszka Borzycha w Mroczy.

Biorąc udział w życiu społeczności lokalnej, współpracując z innymi podmiotami odgrywacie decydującą rolę w krzewieniu wiedzy i kultywowaniu pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim oraz popularyzowaniu wśród młodego pokolenia Polaków wartości, które przyświecały bohaterskim czynom i życiu Powstańców.

Na ręce Pana Prezesa TPPW 1918/1919 składam serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę w organizowaniu uroczystości rocznicowych oraz w sprawowaniu opieki nad miejscami pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Dziękuję za aktywny udział w edukacji historycznej społeczności lokalnej, głównie poprzez upowszechnianie tradycji patriotyzmu i wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.

Doceniam fakt, że znalazł Pan, jak i pozostali członkowie, czas na społeczną działalność w Towarzystwie Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Wasze stowarzyszenie jest godnym naśladowania przykładem aktywnie działającej organizacji pozarządowej.

Władzom i członkom TPPW 1918/1919 życzę wiele szczęścia i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza

 

/-/ Leszek KLESIŃSKI

Autor:J.O.
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com