Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 435Łącznie: 2136

Główne cele i założenia


Celem Towarzystwa jest:

 • Krzewienie wiedzy i kultywowanie pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim, w wyniku którego powróciły do Macierzy ziemie stanowiące kolebkę Państwa Polskiego; 
 • Popularyzowanie wśród młodego pokolenia Polaków wartości, które prześwięcały bohaterskim czynom i życiu Powstańców.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie odczytów i prelekcji popularyzujących dzieje powstania, sylwetki jego uczestników i dowódców,
 • inspirowanie działalności badawczej i wydawniczej oraz publikacji w prasie, radiu i telewizji dotyczącej historii i tradycji Powstania Wielkopolskiego,
 • współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi w organizowaniu obchodów rocznic wybuchu Powstania oraz w zapewnieniu opieki nad pomnikami i miejscami pamięci zrywu Ludu Wielkopolskiego,
 • organizowanie i współorganizowanie konkursów, wystaw i innych imprez służących upowszechnianiu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i jego uczestnikach,
 • nabywanie i przyjmowanie darów lub w depozyt dokumentów, dzieł sztuki, fotografii i innych przedmiotów mających związek z Powstaniem Wielkopolskim; współpraca w tym zakresie z muzeami, instytucjami nauki i kultury,
 • interesowanie się losami weteranów powstania oraz ich rodzinami przez inicjowanie w zależności od potrzeb odpowiednich działań ze strony władz i instytucji,
 • wspieranie wychowawczej działalności szkół, jednostek harcerskich i innych instytucji noszących imię Powstańców Wielkopolskich,
 • prowadzenie w tej dziedzinie działalności wydawniczej,
 • utrzymywanie kontaktów i współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami i instytucjami w kraju i zagranicą,
 • inne formy działalności zgodne z prawem i statutem Towarzystwa.

Główne kierunki działalności i pracy Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego - Koło w Mroczy:

 • Nawiązywanie kontaktów z rodzinami – potomkami uczestników tamtych wydarzeń;
 • Ufundowanie z okazji  90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego Pamiątkowego Obelisku wraz z tablicą memoratywną ku czci Powstańców Wielkopolskich z Mroczy i okolic; 
 • Opracowanie publikacji nt. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w Mroczy i okolicy. 90. rocznica wydarzeń”;
 • Ufundowanie z okazji  70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej tablicy memoratywnej upamiętniającej zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku w Katyniu strzałem w tył głowy oficerów urodzonych w Mroczy: mjr. Bronisława STOJACZYKA oraz kpt. Wacława LENCKOWSKIEGO;
 • Ufundowanie z okazji  1. rocznicy katastrofy smoleńskiej tablicy memoratywnej upamiętniającej śmierć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką Marią oraz pozostałych 94 osób delegacji udającej się do Katynia na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej;
 • Uczestnictwo w patriotycznej okolicznościowej uroczystości w Bydgoszczy organizowanej corocznie w dniu 27 grudnia pod Pomnikiem – Grobem Nieznanego Powstańca oraz innych uroczystościach na terenie Powiatu Nakielskiego;
 • Organizowanie wyjazdu członków Koła oraz młodzieży szkolnej do Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu (Odwach – Stary Rynek);
 • Współorganizacja  uroczystości rocznicowych na terenie Gminy Mrocza z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego (uroczyste capstrzyki, prelekcje, inscenizacje, odczyty, spotkania z rodzinami uczestników Powstania, konkursy, wystawy itp.), Zbrodni Katyńskiej oraz Święta Wojska Polskiego z udziałem m.in. wojskowej asysty honorowej;
 • Występowanie do Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego z wnioskami o nadanie odznaki honorowej i Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej;
 • Koordynacja  uroczystości posadzenia Katyńskich Dębów Pamięci dla uhonorowania oficerów zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku strzałem w tył głowy w Katyniu mjr. Pawła SZYFTERA oraz w Charkowie por. pil. Zygmunta KURNATOWSKIEGO-MIELŻYŃSKIEGO; 
 • Stworzenie strony internetowej Koła;
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com