Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 101Łącznie: 77165

Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” po raz trzeci

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy – Maria Jolanta Miler, Prezes TPPW 1918/1919 Koło im. ppor. Franciszka Borzycha w Mroczy – Maria Nowacka oraz Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Mroczy – Dziekan Dekanatu mroteckiego ks. Wojciech Cierniak przy współudziale 1 batalionu logistycznego "Ziemi Nakielskiej" w Bydgoszczy – Dowódca ppłk Andrzej Kondrat byli organizatorami w dniu 1 marca 2016 roku gminnych uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Mroczy organizowane były w ramach ogólnopolskich obchodów ku czci „Żołnierzy Wyklętych” objętych PATRONATEM NARODOWYM Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką w Kościele Parafialnym, gdzie ks. dziekan Wojciech Cierniak  odprawił mszę św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych i ich rodzin z udziałem m.in. wojskowej asysty honorowej 1 blog, pocztów sztandarowych: 1 blog „Ziemi Nakielskiej” w Bydgoszczy, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy, Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy, Towarzystwa Świętego Wojciecha w Mroczy oraz członków Związku Strzeleckiego Oddział w Bydgoszczy – Sekcji Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej DROMEDAR w Bydgoszczy.

Po Mszy św. przemaszerowano w rytm werblów, które wystawili uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy na plac przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy pod tablicą upamiętniającą, urodzonego w Mroczy Wacława Polewczyńskiego ps. „Połomski” – Żołnierza Niezłomnego z Mroczy. Przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego podniesiono flagą państwową na maszt, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne przemówienia okolicznościowe oraz część artystyczną przygotowaną przez uczniów SP im. WP w Mroczy przeniesiono do budynku szkoły. Po salwie honorowej pododdziału 1 blog "Ziemi Nakielskiej" pod tablicą, z okazji ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz oddania Hołdu Żołnierzowi Niezłomnemu z Mroczy – Wacławowi Polewczyńskiemu ps. „Połomski”, przybyłe delegacje złożyły pod Tablicą memoratywna w/w bohatera z Mroczy wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Następnie odtworzono sygnał "Śpij Kolego". Po odprowadzeniu pododdziału przez dowódcę kompanii i Pocztów Sztandarowych, ostatnia część uroczystości odbyła się w szkole, gdzie przemówienia okolicznościowe wygłosili: m.in. Łukasz Schreiber - poseł RP, dr Marek Szymaniak - Główny Specjalista Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku  Delegatura w Bydgoszczy, autor napisu znajdującego się na Tablicy memoratywnej oraz autor książki „Nade Wszystko Ojczyzna…” Wacław Polewczyński „POŁOMSKI” (1898-1948). Kolejnym mówcą był Andrzej Brzóska - przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy, Radosław Mrugowski - przewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego, Tadeusz Perliński - zastępca burmistrza Wyrzyska oraz mjr Maciej Paszkowski reprezentujący Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bydgoszczy.

W części artystycznej wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Mroczy, których przygotowali nauczyciele Grażyna i Janusz Paliwodowie. Był to niezwykle patetyczny oraz podniosły pod względem tematycznym występ w wykonaniu uczniów. Uczestnicy uroczystości nagrodzili gromkimi brawami najmłodszych uczestników tej podniosłej celebry, uczniów. Za udział w uroczystości przybyłym podziękowała Maria Jolanta Miler dyrektor szkoły. Głównym koordynatorem dzisiejszej uroczystości, występującym także w roli narratora był mjr rez. Jarosław Odrobiński,  członek Zarządu Koła TPPW 1918/1919 im. ppor. F. Borzycha w Mroczy, radny RM w Mroczy. Żołnierze 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej z 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy wystawili wojskową asystę honorową w składzie: poczet sztandarowy, poczet flagowy, pododdział honorowy oraz posterunek honorowy przed Tablicą memoratywną. 

Dzisiaj dokładnie minęła 2. rocznica pamiętnego wydarzenia w tym miejscu, gdzie w dniu 1 marca 2014r., nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Tablicy memoratywnej upamiętniającej Żołnierza Niezłomnego z Mroczy - Wacława Polewczyńskiego ps. „POŁOMSKI”. Aktu odsłonięcia dokonały wówczas wnuczki Wacława Polewczyńskiego – Panie Anna Wawrowska-Gazińska oraz Elżbieta Wawrowska (obecna podczas uroczystości w dniu dzisiejszym), w obecności Dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku dr. hab. Mirosława Golona, Dyrektor SP im. WP w Mroczy – Marii Jolanty Miler oraz członkini mroteckiego Koła TPPW im. ppor. F. Borzycha – wówczas Sekretarz, obecnie Prezes Zarządu Koła P. Marii Nowackiej – córki Powstańca Wielkopolskiego z Powidza. Poświęcenia Tablicy dokonał  ks. Wojciecha Cierniak – duchowy przywódca naszej mroteckiej parafii. W tym dniu nastąpił symboliczny powrót do Mroczy, naszego Niezłomnego bohatera Wacława Polewczyńskiego ps. „POŁOMSKI”, do jego rodzinnego „domu”, do Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wsparcie w organizację, udział oraz obecność w uroczystości i upamiętnienie tego „nowego” dla większości mieszkańców Święta Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

 

 

mjr rez. Jarosław Odrobiński


Foto: UMiG w Mroczy

Autor:MS

 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com

Komentarze