Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 12Łącznie: 56974

Absolutorium dla Zarządu Koła !

W dniu 14.03. br., zgodnie z przyjętym porządkiem obrad odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, które przyjęło sprawozdania z działalności Zarządu, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej. Oprócz członków w zebraniu uczestniczyła w imieniu Burmistrza MiG Mrocza p. Leszka Klesińskiego p. Joanna Murawiec - Kierownik Referatu Obsługi Administracyjnej i Promocji UMiG Mrocza. Po wysłuchaniu w/w sprawozdań Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium za okres sprawozdawczy. Ponadto przyjęto uchwałę dot. "Planu działalności TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. F. Borzycha na rok bieżący". W wolnych wnioskach m.in. członkowie udzielili Prezesowi Zarządu (jednocześnie radnemu Rady Miejskiej w Mroczy) całkowitego "mandatu" do podejmowania wszelkich działań i inicjatyw, ażeby nowo powstałe rondo wzdłuż Obwodnicy Miasta Mrocza (wpinające nowopowstałą drogę gminną w ciąg drogi wojewódzkiej 241 kierunek Nakło nad Not. nosiło imię "Powstańców Wielkopolskich 1918-1919". Na tym zebranie zakończono.

 

mjr rez. Jarosław Odrobiński

 


Autor:J.O.

 
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com