Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 117Łącznie: 57079

Absolutorium dla Zarządu

W dniu 6 marca 2013 r. zgodnie z planem odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze TPPW 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha.

 

Otwarcia Zebrania dokonał Prezes Zarządu mjr rez. Jarosław Odrobiński, który powitał Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Leszka Klesińskiego oraz przybyłych członków. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w 2013r. członków Koła: śp. Tadeusza Szwajkowskiego oraz śp. Wandę Pajzderską.
Po przyjęciu porządku obrad dokonano jednomyślnie wyboru Przewodniczącego Zebrania – Justynę Piotrowską – Tojza oraz Sekretarza Zebrania, którym został Sebastian Mazur.
Zgodnie z porządkiem Zebrania sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Prezes Zarządu mjr rez. Jarosław Odrobiński, finansowe – Skarbnik Magdalena Musiał – Resler oraz Komisji Rewizyjnej – jej Przewodniczący Sebastian Mazur.
W dalszej części odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami, po czym udzielono jednogłośnie absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy 2012r. Ponadto Przyjęto plan działalności na rok 2013. Po wolnych  wnioskach i dyskusji Przewodnicząca Zebrania oficjalnie dokonała zamknięcia zebrania.

 

Zgodnie z przyjętym planem najbliższymi przedsięwzięciami, przed którymi stoi duże wyzwanie członków Koła będą: w dniu 07.04.2013r. wyjazd studyjno-historyczny do Brzozy i Bydgoszczy oraz w dniu 11.04.2013 r. Gminne Uroczystości  z okazji 73. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Mroczy połączone z obchodami 620 – lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Mrocza.

 

Korzystając z okazji Dziękuję całemu Zarządowi, jak również pozostałym członkom za udzielone wsparcie, pomoc i wkład pracy społecznej na rzecz kultywowania idei zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Gminie Mrocza oraz upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych w życiu każdego Polaka (chociażby takich jak Zbrodni Katyńskiej czy też Święta Wojska Polskiego).

 

 

Prezes Zarządu Koła

 

mjr rez. Jarosław Odrobiński

 
Autor:MS

 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com

Komentarze